20. 6. 2019

DMFA Slovenije čivka

Dan pred poletnim obratom je primeren za tale dogodek: DMFA Slovenije je od 20. junija 2019 uporabnik Twitterja, @DMFASlovenije