9. 2. 2021

Novice Mednarodne matematične unije (IMU)

Slovenski odbor za matematiko pri DMFA Slovenije je nacionalni predstavnik Slovenije v Mednarodni matematični uniji (IMU), največjem svetovnem strokovnem združenju za matematiko. Zainteresiranim članom društva in strokovnim ustanovam posredujemo naslednje aktualne informacije s strani IMU. 

 • Letno poročilo organizacije IMU za leto 2019 (Bulletin No. 71) je dostopno na spletnem naslovu https://www.mathunion.org/membership/imu-bulletins
 • Nacionalni odbori za matematiko so vabljeni k vložitvi nominacij za funkcije v organih IMU v mandatnem obdobju 2023-2026. Volitve organov bodo izvedene na naslednjem kongresu IMU v Sankt Petersburgu leta 2022. Opis postopka je dosegljiv na spletni strani IMU.
  • Nominacijo za predsednika in/ali glavnega tajnika IMU v mandatnem obdobju 2023-2026 je potrebno vložiti do 15. marca 2021.
  • Poziv za vložitev nominacij za ostale funkcije (Izvršni odbor IMU, Odbor IMU za države v razvoju, predstavniki IMU v ICM komisiji za zgodovino matematike) bo IMU objavila septembra 2021.
 • Nagrade Mednarodne matematične unije (IMU prizes) se podelijo vsaka štiri leta na Mednarodnem matematičnem kongresu (ICM). Rok za vložitev nominacij je zaradi pandemije prestavljen iz 31. decembra 2020 na 28. februar 2021. O obravnavi morebitnih zakasnelih predlogov bo odločala komisija pri IMU. Opis nagrad:
  • Fieldsova medalja se podeli z namenom prepoznavanja izjemnih matematičnih dosežkov za minulo in obetajoče nadaljnje delo. Predsednik komisije je Carlos E. Kenig, predsednik IMU, več podrobnosti na https://www.mathunion.org/imu-awards/fields-medal.
  • Medalja IMU Abacus se podeli za izjemne prispevke posameznika v matematičnih vidikih informacijskih znanosti. Predsednik komisije je James Demmel, več podrobnosti na https://www.mathunion.org/imu-awards/imu-abacus-medal.
  • Nagrada Carla Friedricha Gaussa se podeli z namenom počastitve znanstvenika, katerega matematične raziskave so imele izjemen vpliv na drugih področjih, bodisi v tehnologiji, poslovnem svetu, ali preprosto v vsakdanjem življenju. Predsednica komisije je Eva Tardos, več podrobnosti na https://www.mathunion.org/imu-awards/carl-friedrich-gauss-prize.
  • Chernova medalja se podeli posamezniku, katerega dosežki zagotavljajo najvišjo stopnjo prepoznavnosti za izjemne dosežke na področju matematike. Predsednik komisije je Yakov Eliashberg, več podrobnosti na https://www.mathunion.org/imu-awards/chern-medal-award.
  • Nagrada Leelavati je namenjena priznavanju visoke prepoznavnosti in velikega odobravanja s strani IMU in Infosys za izjemne prispevke pri povišanju družbenega zavedanja matematike kot intelektualne discipline in ključne vloge, ki jo igra v raznovrstnih človeških podvigih. Predsednik komisije je Pavel Etingof, več podrobnosti na https://www.mathunion.org/imu-awards/leelavati-prize.
  • ICM predavanje Emmy Noether je posebno predavanje v okviru kongresa IMU, namenjeno počastitvi žensk, ki so ustvarile temeljne in trajne prispevke k matematičnim znanostim. Predsednica komisije je Sylvia Serfaty, več podrobnosti na https://www.mathunion.org/imu-awards/icm-emmy-noether-lecture.

Člani DMFA Slovenije ali predstavniki slovenskih znanstvenih ustanov, ki bi želeli vložiti predlog nominacije preko DMFA Slovenije, lahko pošljejo svojo pobudo na naslov tajnik@dmfa.si in mathematics@dmfa.si