18. 2. 2021

Usklajeni datumi prestavljenih tekmovanj

Na podstrani Tekmovanja so objavljeni novi (usklajeni z drugimi večjimi organizatorji tekmovanj v znanju - ZRSŠ in ZOTKS) datumi letošnjih tekmovanj v znanju matematike, fizike, astronomije in naravoslovja.

     Deli