Andrej Guštin, 28. 3. 2021

Pojasnilo k izvedbi šolskega tekmovanja iz znanja astronomije

Ker se pojavlja vedno več vprašanj, povezanih s tekmovanjem tistih tekmovalk in tekmovalcev, ki so v karanteni, podajamo kratko pojasnilo.

22. 3. smo na spletni strani DMFA objavili podrobnosti o izvedbi: https://www.dmfa.si/ODrustvu/NovicaPrikaz.aspx?itemid=422.

Iz tega sledi, da lahko tekmujejo tudi tekmovalke in tekmovalci, ki so v karanteni, če je zagotovljena sočasnost njihovega pisanja in primeren nadzor, za kar mora poskrbeti organizator na šoli.

Naloge so pripravljene tako, da vrtljiva zvezdna karta ne bo potrebna, zato je ta skrb za tekmovalke in tekmovalce v karanteni odveč.