Andrej Guštin, 30. 3. 2021

Popravljene rešitve šolskega tekmovanja

Zaradi popravka rešitev pri nalogi B1 smo 30. 3. ob 14.45 na strežnik naložili nove rešitve.