Boštjan Kuzman, 9. 5. 2021

Pred Evropskim kongresom matematike v Sloveniji

Slovenija bo od 19. do 26. junija 2021 v Portorožu v organizaciji Univerze na Primorskem in ob partnerstvu drugih slovenskih ustanov gostila 8. evropski kongres matematike (8ECM). Gre za največje evropsko znanstveno srečanje s področja matematike, ki pod okriljem Evropskega matematičnega združenja (EMS) poteka vsaka 4 leta. Kongres bo zaradi epidemiološke situacije izveden v spletni obliki. Kot je v zadnjem vabilu na kongres povedal Volker Mehrmann, predsednik EMS, si spletne izvedbe vnaprej sicer niso želeli, a bo na drugi strani morda vseeno omogočila sodelovanje tudi tistim članom mednarodne matematične skupnosti, ki bi se iz finančnih ali drugih razlogov težje odločili za udeležbo v živo.

Organizatorji so doslej zbrali že več kot 1200 prijav iz več kot 70 držav, od tega blizu 1000 prijav z referati, ki bodo razporejeni v 70 sekcij in minisimpozijev. Organizacijski odbor pod vodstvom Tomaža Pisanskega s podporo rektorice UP Klavdije Kutnar in predsednika lokalnega odbora Dragana Marušiča na projektu ECM dela že okoli 7 let in dobra mednarodna udeležba je v veliki meri plod njihove izjemne prizadevnosti. Med prijavljenimi predavatelji so trije Fieldsovi nagrajenci in skoraj 50 prejemnikov raziskovalnih projektov ERC.

Kongres s svojim znanstvenim programom v veliki meri predstavlja trenutno stanje posameznih vej matematike in določa smernice sodobnih raziskav. Znanstveni program kongresa sicer potrjuje mednarodni programski odbor, ki ga določi EMS, predseduje pa mu Maria J. Esteban (CNRS, Francija). Programski odbor je na osnovi predlogov članov združenja tako izbral 10 plenarnih predavateljev, med katerimi je prvič v zgodovini kongresa tudi slovenski matematik, Franci Forstnerič. Med še 30 vabljenih predavateljev pa je programski odbor uvrstil tudi Andreja Bauerja in Alekseya Kostenka, oba profesorja na UL FMF, ter Špelo Špenko, slovensko matematičarko mlajše generacije, ki uspešno deluje v Belgiji.

Eden od osrednjih kongresnih dogodkov je tudi podelitev nagrad Evropskega matematičnega združenja. Imena prejemnikov nagrad so bila objavljena že v letu 2020, izbral pa jih je poseben odbor EMS, ki mu je predsedoval Martin Bridson (Oxford U., V. Britanija). Gre za 10 nagrad za izjemne raziskovalne dosežke na področju matematike raziskovalkam in raziskovalcem do 35 let, ki delujejo v Evropi, in še posebni nagradi Felixa Kleina za uporabo matematike v industriji ter Otta Neugebauerja za zgodovino matematike.

Med izpostavljenimi posebnimi dogodki poleg predavanj nagrajencev EMS omenimo še Abelovo predavanje letošnjega prejemnika Abelove nagrade Lászla Lovásza, Hirzebruchovo predavanje Martina Hairerja, Bernoullijevo predavanje Alice Guionnet, ter 6 javnih predavanj znanih matematikov, med katerimi je tudi Bojan Mohar. V okviru kongresa je bilo načrtovanih tudi več umetniških dogodkov, ki pa jih ni mogoče izvesti v spletni obliki, zato se organizatorji še usklajujejo o možnih nadomestnih dogodkih.

8ECM se bo pričel v ponedeljek, 21.6. z otvoritveno slovesnostjo ob 9:00 in končal z zaključno slovesnostjo v petek, 25.6. ob 17:00. Registracije za pasivno udeležbo so možne še do 7. junija, rok za prijavo prispevkov pa je že potekel. Natančnejši urnik in številne druge informacije so na voljo na spletni strani http://8ecm.si.

DMFA Slovenije kot eden od soorganizatorjev kongresa svojim članom priporoča, da tudi z lastno udeležbo na kongresu in promocijo kongresa med svojimi sodelavci podprejo prizadevanja, da postane slovenska matematika še bolj prepoznavna v mednarodnem merilu.

Boštjan Kuzman

8ECM_poster_680-970mm
8ECM_poster_680-970mm