Čestitke najboljšim mladim matematikom, fizikom in astronomom 2021

Prireditve Bistroumi 2021 žal ne bo

Spoštovani.

Kljub celoletni negotovosti in težavam so bila v šolskem letu 2020/21 uspešno in brez večjih pomanjkljivosti izpeljana vsa načrtovana tekmovanja iz znanja v organizaciji DMFA Slovenije. Zaključne prireditve podelitve priznanj Bistroumi 2021 pa zaradi kompliciranih pogojev in zdravstvenih priporočil letos žal ne bomo izvedli. Priznanja in nagrade bodo poslana šolam in jih boste predvidoma prejeli v naslednjih dneh.

Kljub temu želimo posebej izpostaviti imena številnih učenk in učencev ter dijakov in dijakinj, ki ste se še posebej izkazali z znanjem in na tekmovanjih osvojili najvišja mesta. Prav tako si izjemne čestitke in pohvalo zaslužijo vaši mentorji in mentorice, vodstva in delavci šol, ki podpirajo in omogočajo izvedbo tekmovanj, pa tudi starši tekmovalk in tekmovalcev in vsi drugi, ki jih spodbujajo k delu in pridobivanju znanja ob tekmovalnih izzivih. 

Seznami nagrajenih tekmovalcev in prejemnikov zlatih priznanj so na voljo na podstranih posameznih tekmovanj:

Matematika OŠ 

Matematika SŠ A 

Matematika SŠ B

Matematika SŠ C

Matematika VŠ

Fizika OŠ

Fizika SŠ

Astronomija

Razvedrilna matematika

Poslovna matematika

Diamantni kenguru