Nežka Mramor Kosta, 12. 6. 2021

Tekmovanja uspešno zaključena

Hvala vsem, ki ste pri tem pomagali!

V letošnjem šolskem letu je bila izvedba tekmovanj iz znanja za mlade precej bolj zahtevna kot običajno. Naše sodelavke in sodelavci so z neverjetnim trudom in zagnanostjo ob neprestano se spreminjajočih pogojih izvedbe dejavnosti v šolah in v javnosti navsezdnje uspeli izpeljati celoten program tekmovanj za učence, dijake in študente, poleg vrste drugih rednih aktivnosti. Seveda tudi pritožb in nezadovoljstva ni manjkalo, navsezadnje je bilo leto težko za vse. Kljub vsemu pa so bili rezultati vsega tega dela izjemni.

In zakaj, za koga so tekmovanja sploh pomembna? Zagotovo za mlade tekmovalce, ki si na tekmovanjih in pripravah "kravžljate možgane", pridobivate novo znanje na drugačen, zabaven način. Za učitelje, da laže najdete  talentirane in navdušene učence in jim še bolj približate matematiko, fiziko, astronomijo in nasploh naravoslovje, področja, ki so osrednjega pomena za reševanje vse večjih problemov našega planeta. In za nas vse, saj z vami mladimi raste tudi znanje vseh nas in naše možnosti za boljše razumevanje sveta in lepše  življenje na njem.  

Ob zaključku šolskega leta se zahvaljujem vsem, ki ste pri tem pomagali: tajnikom in članom tekmovalnih komisij, vsem, ki ste pomagali pri sestavljanju, razdeljevanju in ocenjevanju nalog, ravnateljem, mentorjem in vsem na šolah, ki ste skrbeli za korektno organizacijo, ne nazadnje pa tudi tekmovalcem za zagnanost in staršem, da ste jim stali ob strani. Zagotovo je bilo leto za vse izjemno in vsi si želimo, da takšnih ne bo več.

Vsem želim lepe počitnice in jeseni novo, "navadno" šolsko leto.

Neža Mramor Kosta, predsednica DMFA Slovenije