Women of mathematics around the Mediterranean

Women of mathematics around the Mediterranean

Prijava

Prijava je možna od 1. 8. 2019 do 20. 9. 2019, zgodnja prijava do 31. 8. 2019. Prijavnina znaša 70,00 € (oz. 70,00 € za zgodnjo prijavo, člani DMFA Slovenije imajo 0,00 % popusta).


1. konferenca o poučevanju matematike, fizike in astronomije

Ob 70-letnici DMFA Slovenije organiziramo 1. mednarodno konferenco o poučevanju matematike, fizike in astronomije.

Vodilna tema konference bo delo z nadarjenimi učenci (tekmovanja, krožki, tabori, raziskovalne naloge…). Vabimo vsa, da se konference udeležite s svojimi prispevki v obliki kratkih 15-minutnih predavanj. Po konferenci bodo prispevki izšli v zborniku referatov.

Konferenca se bo odvijala v prenovljenem hotelu Bled Rose (nekdaj Jelovica). Plačilo kotizacije boste uredili s prijavo na konferenco preko InfoServerja DMFA. Kotizacija vključuje svečano večerjo, zbornik ter prigrizke s kavo in čajem med odmori.

Po zaključenem roku za prijave bomo vsem šolam (pravnim osebam) poslali predračune. Preko strežnika bo možno v enotedenskem roku oddati naročilco. Po zaključenem zbiranju naročilnic bomo vsem udeležencem izdali račune. Kjer je to potrebno, bodo izdani e-računi in bodo vročeni preko UJP.

POMEMBNI DATUMI:
20. 8. 2019oddaja povzetkov prispevkov
2. 9. 2019povratna informacija o sprejemu prispevkov
6. 9. 2019rok za popravke
3. 11. 2019rok za oddajo referata (prispevka) za zbornik konference

Prijava

Prijava je možna od 1. 7. 2019 do 21. 9. 2019, zgodnja prijava do 31. 7. 2019. Prijavnina znaša 150,00 € (oz. 100,00 € za zgodnjo prijavo, člani DMFA Slovenije imajo 30,00 % popusta).


Matematični kolokviji

Matematične kolokvije prireja DMFA Slovenije v sodelovanju z Inštitutom za matematiko, fiziko in mehaniko v Ljubljani ter Oddelkom za matematiko in mehaniko Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Podrobnejše informacije in pregled predavanj so na voljo na spletni strani.

Za razumevanje predavanj je dobrodošlo znanje diplomiranega matematika ali študenta višjih letnikov matematike.

Seminar za zgodovino matematičnih znanosti

Seminar poteka v organizaciji Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko v Ljubljani ter Oddelkom za matematiko in mehaniko Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Podrobnejše informacije in pregled predavanj so na voljo na spletni strani.

Društveni seminarji

Pri DMFA Slovenije vsakoletno, praviloma med zimskimi univerzitetnimi počitnicami, organiziramo izobraževalni seminar za svoje člane in druge zainteresirane. V zadnjih letih pa poleg tega društvenega seminarja organiziramo še izobraževalni seminar ob občnem zboru.

MARS

MARSje poletni izobraževalni tabor, namenjen širšemu krogu srednješolcev, ki jih veselijo raziskovanje matematike, računalništvo in uporaba sodobnih tehnologij. Poudarek je na ustvarjalnem raziskovanju matematičnih problemov in njihovega ozadja, ne pa na tehnikah reševanja tekmovalnih nalog. Več »