Arhiv novic

10. 5. 2021

Državno tekmovanje v znanju fizike je mimo

V soboto, 8. maja 2021 se je na šolah po Sloveniji odvijalo državno tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike. Letos je tekmovanje potekalo pod posebnimi pogoji, v negotovih razmerah in na nenavaden način. Preskočili smo področno stopnjo tekmovanja, zato se je državnega tekmovanja udeležilo skoraj 1300 učencev. To so vsi, ki bi se v normalnih časih s šolskega uvrstili na področno. Na žalost je zaradi velikega števila udeležencev in razpršenih lokacij tekmovanja umanjkal eksperimentalni del tekmovanja. Natančne podatke o udeležbi in rezultatih bomo objavili, ko bodo na voljo. Trenutno še niso; ker je tudi tudi z vrednotenjem izdelkov več dela (oddaljeno ocenjevanje po grobi oceni vzame 5-krat toliko časa kot ocenjevanje ob fizični prisotnosti ocenjevalcev takoj po tekmovanju na šoli, kjer se je tekmovanje - področno - odvilo).

Sicer se ne pritožujemo čez množico učiteljev, ki so se javili med ocenjevalce in potem svoje delo odgovorno opravili čez vikend, ki nas je sicer razveselil z letos redkim lepim vremenom. Ocenjevalcev je bilo dovolj in HVALA VSEM!  A cela procedura vzame veliko časa, zato ta hip ne moremo še napovedati, kdaj točno bodo na voljo prvi neuradni rezultati. A bodo. Ko polovimo še nekaj izgubljenih -- ali na napačna mesta naloženih pdf-jev ali posameznih strani.

18. 4. 2021

Vsebine na letošnjem državnem tekmovanju

Upoštevamo, da je v letošnjem letu snov slabše utrjena in doseganje ciljev iz učnih načrtov zaostaja, zato bodo vsebine na letošnjem državnem tekmovanju osnovnošolcev v znanju fizike omejene na vsebine, ki so v Razpisu pod kategorijo PODROČNO tekmovanje. Konkretno to pomeni, da za 8. razred ne bo tlaka, za 9. razred pa ne bo elektrike.

Eksperimentalni del tekmovanja zaradi velikega števila udeležencev in prezahtevne logistike, povezane z izvedbo tekmovanja na 17 različnih lokacijah, letos odpade.

Tekmovalci bodo imeli za reševanje nalog čas 120 minut.

13. 4. 2021

Šolsko tekmovanje v znanju fizike za OŠ

Torej, kot kaže, tekmovanje v četrtek, 15. aprila 2021, BO.

Ker prejemamo vprašanja, kako je s tekmovanjem za učenke in učence, ki so v karenteni, podajamo kratko pojasnilo.

Na spletnih straneh DMFA smo 22. marca 2021 objavili podrobnosti o izvedbi: https://www.dmfa.si/ODrustvu/NovicaPrikaz.aspx?itemid=422.

Iz tega sledi, da lahko tekmujejo tudi tekmovalke in tekmovalci, ki so v karanteni, če je zagotovljena sočasnost njihovega pisanja in primeren nadzor, za kar mora poskrbeti organizator na šoli. 

30. 3. 2021

Prestavljeno tekmovanje v znanju fizike za OŠ PRESTAVLJENO ...

... na četrtek, 15. april 2021, ob 13.00.

(Kako smo letos prestavljali datume tega tekmovanja: s 3. februarja na 1. april, pa s 1. aprila na 31. marec, pa z 31. marca na 15. april. Upamo, da pri tem ostane, a niso vse karte v naših rokah.)

22. 3. 2021

O izvedbi šolskih tekmovanj

Za šolska tekmovanja v organizaciji DMFA Slovenije, ki bodo potekala v prihodnjem tednu (do 2. aprila 2021; astronomija, fizika OŠ in razvedrilna matematika) veljajo naslednja pravila.

O izvedbi šolskega tekmovanja odloča šolska tekmovalna komisija (ŠTK). ŠTK določi/odloči, v katerih prostorih se bo tekmovanje izvajalo. Nadzor nad tekmovalci je v pristojnosti ŠTK, ki mora poskrbeti, da je nadzor dovolj kakovosten in v skladu z ustaljenimi šolskimi postopki pri preverjanjih znanja. Po izvedenem tekmovanju se dosežki vnesejo v strežnik. Informacije o načinu izvedbe tekmovanja ne zbiramo.

Na spletnih straneh DMFA bomo sproti posodabljali obvestilo o izvedbi tekočih tekmovanj.

     Deli 

22. 3. 2021

Šolska tekmovanja v znanju astronomije, fizike in matematike v OŠ

Datumi letošnjih prestavljenih tekmovanj v znanju astronomije, fizike in matematike se bližajo -- upamo, da hitreje kot naslednje zaprtje šol ... Šolsko tekmovanje OSNOVNOŠOLCEV v znanju astronomije bo v torek, 30. marca 2021, šolsko tekmovanje v znanju fizike bo 2 dni zatem, brez šale, v četrtek, 1. aprila 2021 in šolsko tekmovanje v znanju matematike (Kenguru) bo 1 teden po fiziki, v četrtek, 8. aprila 2021. Naj ti dnevi ne zbežijo mimo vas neopaženi!

     Deli 

30. 1. 2021

Tekmovanji v znanju fizike bosta letos 2-stopenjski

Na poziv in prošnjo MIZŠ bosta letošnji tekmovanji osnovno- in srednješolcev v znanju fizke izjemoma 2-stopenjski.

Državno tekmovanje v znanju fizike za osnovnošolce bo potekalo na način, kot sicer potekajo regijska tekmovanja, s primerljivim številom udeležencev in izvedbo na več (regijskih) lokacijah ter dvostopenjskim ocenjevanjem. Prvo ocenjevanje bodo izvedle lokalne tekmovalne komisije, drugo pa državna tekmovalna komisija.

Tekmovanje srednješolcev v znanju fizike pa bo potekalo tako, kot je potekalo pred uvedbo šolskega tekmovanja, torej bo prva stopnja tekmovanja regijsko tekmovanje, ki mu bo sledilo državno tekmovanje.

30. 12. 2020

Šolsko tekmovanje je prestavljeno

Ker ni še jasno, kdaj točno se k pouku v šolah po novem letu vračajo vsi učenci, smo se po posvetu z nekaterimi učitelji odločili, da šolsko tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja prestavimo. Danes se zdi, da bi bil primeren datum za šolsko tekmovanje torek, 9. marec 2021, ampak vzemite ta podatek v tem trenutku le za orientacijo (v času). 

     Deli

24. 6. 2020

IJSO 2020 ODPOVEDANA

Mednarodna juniorska naravoslovna olimpijada IJSO 2020, ki naj bi se odvijala decembra 2020 v Frankfurtu v Nemčiji, je na žalost odpovedana (razlog pa je letošnji običajni, zaradi katerega odpadajo tudi druge olimpijade, ali pa se odvijajo nadomestne na daljavo). 

Leta 2021 naj bi IJSO potekala kot je bilo predvideno, v Združenih Arabskih Emiratih.

     Deli

20. 3. 2020

Naloge s tekmovanj z rešitvami

Naloge (in rešitve nalog) s tekmovanj osnovnošolcev v znanju fizike za bronasta, srebrna in zlata Stefanova priznanja bodo tu vsaj do konca epidemije. 

2018/2019

razred  šolsko  področno  državno
8.

 naloge

 rešitve

 naloge

 rešitve

 naloge teorija   naloge eksperiment

 rešitve

9.

 naloge

 rešitve

 naloge

 rešitve

 naloge teorija   naloge eksperiment

 rešitve

 

2017/2018

razred  šolsko  področno  državno
8.

 naloge

 rešitve

 naloge

 rešitve

 naloge teorija   naloge eksperiment

 rešitve

9.

 naloge

 rešitve

 naloge

 rešitve

 naloge teorija   naloge eksperiment

 rešitve

 

2016/2017

razred  šolsko  področno  državno
8.

 naloge

 rešitve

 naloge

 rešitve

 naloge teorija   naloge eksperiment

 rešitve

9.

 naloge

 rešitve

 naloge

 rešitve

 naloge teorija   naloge eksperiment

 rešitve

 

2015/2016

razred  šolsko  področno  državno
8.

 naloge

 rešitve

 naloge

 rešitve

 naloge teorija   naloge eksperiment

 rešitve

9.

 naloge

 rešitve

 naloge

 rešitve

 naloge teorija   naloge eksperiment

 rešitve

 

2014/2015

razred  šolsko  področno  državno
8.

 naloge

 rešitve

 naloge

 rešitve

 naloge teorija   naloge eksperiment

 rešitve

9.

 naloge

 rešitve

 naloge

 rešitve

 naloge teorija   naloge eksperiment

 rešitve

            Deli

20. 5. 2020

Tekmovanja v znanju fizike 2020 so odpovedana

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport načelno ne nasprotuje ideji, da bi nekatera tekmovanja v znanju, ki so se na začetnih stopnjah že odvila, nekako pripeljali do konca. Ob tem pa postavlja organizatorjem nemogoč pogoj in sicer, da učenci in dijaki v tem času ne smejo obiskati druge šole kot svoje. Ker področno in/ali državno tekmovanje ne more potekati pod nadzorom le lastnega učitelja -- v izogib dvomom v nevmešavanje -- smo se odločili, da nad letošnjo izpeljavo tekmovanj za Stefanova priznanja obupamo. Naloge imamo sicer pripravljene (že zdavnaj) in tudi upali smo, da se bodo reči iztekle tako, da tekmovanja regularno zaključimo. Zdaj pa je vprašljiva tudi udeležba osmošolcev in dijakov od 1. do 3. letnika, ki po trenutnih predvidevanjih pouka v šoli ne bodo imeli do konca tega šolskega leta. Glede priznanj in njihovega uveljavljanja za pridobitev Zoisove štipendije pa je že nekaj časa znano, da se letošnjih tekmovanj ne bo upoštevalo (niti tistih, ki so bila pripeljana do konca še pred izbruhom epidemije).

Ker ste v tem času tudi učitelji obremenjeni bolj kot prejšnja leta, na vas ne bomo naslovili prošenj za pomoč pri izpeljavi tekmovanj ... ker tekmovanj ne bo.

     Deli

 

13. 3. 2020

ODPOVED TEKMOVANJ

Področno tekmovanje v znanju fizike za osnovnošolce in srednješolce je odpovedano / prestavljeno na kasnejši termin. Situacijo seveda spremljamo in se ji prilagajamo. Ko sprejmemo odločitve o novih datumih (ali drugih spremembah), bomo učitelje o tem obvestili.

     Deli

26. 2. 2020

17. IJSO v Frankfurtu v Nemčiji

Med 2. in 12. decembrom 2020 se bo v Frankfurtu v Nemčiji odvijala 17. Mednarodna juniorska naravoslovna olimpijada (IJSO).

Predprijavo smo oddali -- na žalost pa je naša udeležba vprašljiva, ker so Nemci objavili, da bodo gostili (da lahko gostijo) največ 50 ekip. V Dohi je na 16. IJSO sodelovalo rekordnih 66 držav, leto pred tem v Bocvani pa do tedaj rekordnih 49. Do nadaljnjega držimo pesti ... (predprijave sprejemajo do 15. aprila 2020 in potem bo menda kmalu znana tudi naša usoda glede udeležbe).

26. 2. 2020

Področno tekmovanje 19/20

Ker bo področno tekmovanje v znanju fizike potekalo kasneje kot običajno (šele 27. marca 2020), med nalogami za učence z običajnim urnikom in nalogami za učence s fleksibilnim predmetnikom ne bo nobene razlike. Tole je izsek iz letošnjega razpisa tekmovanja, ki ga za vsak slučaj objavljamo še tu:

Področno tekmovanje, fleksibilni predmetnik:

  • enako, kot za vse ostale, ker je datum tekmovanja kasnejši kot v prejšnjih letih.
14. 2. 2020

Uradni rezultati šolskega tekmovanja 2020

Objavili smo uradne rezultate šolskega tekmovanja osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja. Na šolski stopnji je sodelovalo 6499 učencev. Na področno tekmovanje se je uvrstilo 1548 učencev, kar je 23,8 % vseh sodelujočih (ta delež je skoraj enak kot lani). Bronasto Stefanovo priznanje je osvojilo 2136 učencev.

Devetarji so naloge reševali nekoliko bolje (ker več znajo, ali pa so bile naloge razmeroma lažje). Vseh 31 možnih točk je osvojilo 16 učencev. Porazdelitev po doseženih točkah je lepa in normalna.

Učencem 8. razreda so naloge predstavljale še večji izziv. Vseh 34 možnih točk je osvojil en sam učenec, porazdelitev po doseženih točkah pa je malo manj lepa, ker je vrh premaknjen precej v levo.

     Deli

31. 1. 2020

16. Verižni eksperiment

Čas gre hitro, in ko se staramo, še hitreje. Nenadoma je minilo že 15 let od 1. Verižnega eksperimenta (VE), ki je bil ena od najbolj množičnih in uspešnih tematskih prireditev v Mednarodnem letu fizike 2005. V vseh minulih letih se je Verižnega eksperimenta udeležilo nekaj tisoč ljudi: od otrok iz vrtcev, šolarjev, dijakov, mentorjev, staršev, dedkov in babic. Kakšno leto je bilo udeležencev ogromno, drugo leto malo manj, pa potem spet nekaj več in tako naprej. Želimo si, da bi pri 16. ponovitvi VE sodelovalo čim več udeležencev in da bi bila veriga naprav, ki jih bodo prispevali, zelo dooooooooooooooolga! Zaključna prireditev 16. Verižnega eksperimenta se bo odvijala 

v petek, 8. maja 2020, od 12h dalje v dvorani Kolpern na Jesenicah.

O okvirnem programu prireditve vas bomo obvestili v sredini aprila 2020. Prijavnine ni, lahko pa na koncu osvojite katero od nagrad. Če se odločite za sodelovanje, izpolnite prijavnico, ki jo najdete na spletni strani VE, www.verizni.si in nam jo pošljite preko navadne pošte (Pedagoška fakulteta, Saša Ziherl, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana) ali e-pošte (sasa.ziherl@pef.uni-lj.si). Na spletni strani najdete tudi natančna navodila glede pomembnih podrobnosti: velikosti naprave, trajanju dogajanja v napravi, o tem, kako se dogajanje začne in kako konča (za vse naprave mora biti prehod usklajen, da jih lahko sestavimo v poljubno zaporedje). Projekt Verižni eksperiment organizirajo Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, Tehniški muzej Slovenije, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani in Društvo upokojencev Jesenice. Upamo, da se srečamo na 16. veriženju!

V imenu organizatorjev 16. Verižnega eksperimenta vas lepo pozdravljamo,

Jurij Bajc, Orest Jarh, Barbara Rovšek, Katarina Susman, Saša Ziherl in Stane Arh

22. 12. 2019

Naloge — izbirnega tipa, teoretične in eksperimentalne — s 16. IJSO

Za vse, ki vas zanima, objavljamo prevode nalog s 16. Mednarodne juniorske naravoslovne olimpijade, ki je bila decembra 2019 v Dohi. Tekmovanje je potekalo na 3 tekmovalne dneve. Prvi dan so učenci reševali naloge izbirnega tipa, ki jih je bilo 30; po 10 z vsakega naravoslovnega področja in so bile med seboj premešane. Na drugi tekmovalni dan so reševali teoretične in na tretji eksperimentalne naloge

(Za kvaliteto nalog nismo odgovorni prevajalci in vodje ekipe Domen Vaupotič, Margareta Obrovnik Hlačar in Barbara Rovšek.)

16. 12. 2019

Učni načrt Mednarodne juniorske naravoslovne olimpijade

Učni načrt MJNO vsebuje nekatere vsebine, ki jih v veljavnih učnih načrtih naravoslovnih predmetov v slovenski osnovni šoli ni. Original učnega načrta (v angleščini) je tu, preveden v slovenščino pa tu.

13. 12. 2019

16. IJSO, Doha, Katar, 2 bronasti medalji

Med 3. in 12. decembrom 2019 je v Dohi v Katarju potekala 16. Mednarodna juniorska naravoslovna olimpijada (MJNO, IJSO - International Junior Science Olympiad). Olimpijade se je na povabilo organizatorjev kot gostujoča ekipa udeležila tudi ekipa 6 devetošolcev in 3 vodij ekipe iz Slovenije. 
Učence, ki so sestavljali ekipo, smo izbrali manj kot 2 meseca pred odhodom na olimpijado na osnovi njihovih rezultatov na državnih tekmovanjih v znanju fizike in kemije v preteklem šolskem letu (2018/2019): Brest Lenarčič (OŠ Kozje) in Vid Bauman (OŠ Kajetana Koviča Poljčane) sta bila prvo- in drugouvrščeni na 39. državnem tekmovanju osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja, Jožica Bec (OŠ Milana Majcna Šentjanž), Matic Prevec (OŠ Bežigrad), Nino Kolander (JZOŠ Marjana Nemca Radeče) in Sofija Štefan (OŠ Šmarje pri Kopru) pa zmagovalci tekmovanja v znanju kemije za Preglova priznanja v 8. razredu. Ekipo so vodili Barbara Rovšek (DMFA Slovenije) ter Margareta Obrovnik Hlačar in Domen Vaupotič (oba ZOTKS).

Pred odhodom na olimpijado smo uspeli za člane ekipe organizirati kratke, a intenzivne priprave na olimpijado. Učni načrt olimpijade je namreč kar precej obsežnejši od učnih načrtov naravoslovnih predmetov v predmetniku slovenske osnovne šole — in tudi kjer ni, to ne pomeni, da so vsebine že znane in utrjene (člani ekipe so trenutno šele v 9. razredu, in letošnje šolsko leto še ni niti na polovici). Zelo motivirani devetošolci so prišli v Ljubljano 3-krat. V petek popoldne so imeli dobre 4 ure priprav, v soboto dopoldne še enkrat toliko, in to 3 vikende zapored. Priprave so organizirali in izvedli Domen Vaupotič, Margareta Obrovnik Hlačar, Tinka Bačič, Iztok Tomažič in Barbara Rovšek. Odvijale so se na Pedagoški fakulteti in na Biotehniški fakulteti UL.

V 9-dnevnem urniku olimpijade MJNO so 3 dnevi tekmovalni. Na prvi tekmovalni dan so učenci 4 ure reševali 30 nalog izbirnega tipa, pri katerih so vsebine fizike, kemije in biologije zastopane enakomerno. Enakomerno so te vede zastopane tudi v teoretičnih nalogah, s katerimi so se učenci ukvarjali 4 ure v drugem tekmovalnem dnevu, ter eksperimentalnih, ki so jih reševali na tretji tekmovalni dan. Teoretične naloge so reševali posamezno (individualno), pri poskusih pa so po 3 učenci združili moči v eni eksperimentalni ekipi (naši učenci so tekmovali v 2 eksperimentalnih ekipah).

Na olimpijadi je sodelovalo 70 držav, od katerih je bilo 15 držav gostujočih — na olimpijado povabljenih prvič; med njimi tudi Slovenija. Na olimpijadi je sodelovalo 409 tekmovalcev, ki so bili v povprečju 1 leto starejši od naših. Najboljših 10 % je osvojilo zlate medalje; njihovi prejemniki so v veliki večini mladi iz dežel Daljnega vzhoda. Naslednjih 20 % je prejemnikov srebrnih medalj in naslednjih 30 % prejemnikov bronastih medalj. Sloveniji sta 2 bronasti medalji priborila Brest Lenarčič in Nino Kolander, le malo je do nje manjkalo tudi Vidu Baumanu. Poudariti pa moramo, da so se tudi preostali 3 učenci izkazali in upamo, da bodo vsi skupaj še naprej vlagali toliko energije in volje v razvozljavanje naravoslovnih problemov, kot v preteklih dveh mesecih.

Otvoritvena slovesnost je potekala v Katarskem kongresnem centru v Dohi. 

Na sliki, od leve: Nino, Brest, Jožica, Sofija, Matic in Vid.

Pri organizaciji odprave slovenske ekipe na olimpijado sta moči in sredstva združili dve društvi, ki sta tradicionalna organizatorja najpomembnejših tekmovanj v znanju učencev in dijakov slovenskih osnovnih in srednjih šol, DMFA Slovenije in ZOTKS. Sodelovanje načrtujemo tudi vnaprej. V prihodnosti bomo izpopolnili merila izbora učencev v ekipo in tudi načrt priprav na olimpijado.

Glede na kratek rok, ki je potekel od odločitve, da na olimpijadi sodelujemo, in olimpijado, smo lahko z rezultati in — nič manj pomembno, najbrž celo bolj — izkušnjo — zadovoljni vsi, učenci, vodje ekipe in obe društvi.

9. 11. 2019

Priprave na IJSO

Pred odhodom na 16. Mednarodno mladinsko naravoslovno olimpijado v Doho se ekipa, ki jo sestavljata 2 devetošolki (Jožica in Sofija) in 4 devetošolci (Brest, Matic, Nino in Vid), intenzivno, kolikor se da, pripravlja na tekmovanje. Z mentorji Domnom Vaupotičem, Margareto Obrovnik Hlačar, Tinko Bačič, Iztokom Tomažičem in Barbaro Rovšek se bodo srečevali 3 vikende zapored. Prvo srečanje je bilo v petek, 8. novembra 2019 popoldne na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, drugo pa v soboto, 9. novembra, dopoldne, na istem mestu. Na Pedagoški fakulteti se bomo pripravljali na fizikalni in kemijski del tekmovanja še naslednja 2 petka. Na biološki del tekmovanja pa se bodo devetošlci pripravljali v bolje opremljenih laboratorijih Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete prihodnji dve soboti. 

Z leve: Vid, Matic, Brest, Sofija, Jožica in Nino. (foto: Jan Šuntajs)

     Deli

7. 2. 2018

OBRAZCI in OCENJEVANJE

Tole je stalna bližnjica k fizikalnim obrazcem s tabelo gostot, ki so dovoljen pripomoček na vseh stopnjah tekmovanja iz znanja fizike za Stefanova priznanja.

Tole pa je stalna bližnjica k navodilom za vrednotenje (ocenjevanje) izdelkov tekmovalcev, ki se jih držimo na vseh stopnjah tekmovanja.

23. 10. 2019

Prva udeležba Slovenije na IJSO (International Junior Science Olympiad)

 

DMFA Slovenije in ZOTKS (Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije) bosta v začetku decembra 2019 na 16. Mednarodno naravoslovno olimpijado mladih (IJSO) peljali ekipo slovenskih devetošolcev. Ker se olimpijade udeležujemo prvič in ker so organizatorji nanjo v zadnjem hipu povabili celotno ekipo tekmovalcev in vodij (in na olimpijado prvič ne potuje le opazovalec, kot praviloma in običajno), smo opravili izbor učencev, ki potujejo na olimpijado, na osnovi njihovih lanskih rezultatov na državnih tekmovanjih iz fizike in kemije.

V ekipo so se uvrstili učenci, ki so lani obiskovali 8. razred, letos pa so v 9.:

Brest Lenarčič z OŠ Kozje in Vid Bauman z OŠ Kajetana Koviča Poljčane, zmagovalec in drugouvrščeni na lanskem državnem tekmovanju v znanju fizike za Stefanova priznanja za osmošolce, ter 4 zmagovalci na lanskem državnem tekmovanju v znanju kemije za Preglova priznanja Sofija ŠtefanOŠ Šmarje pri KopruMatic Prevec z OŠ BežigradNino Kolander z JZOŠ Marjana Nemca Radeče in Jožica Bec z OŠ Milana Majcna Šentjanž.

16. Mednarodna naravoslovna olimpijada mladih bo med 3. in 12. decembrom 2019 v Dohi v Katarju.

     Deli

20. 10. 2019

16. Verižni eksperiment

 

V petek 8. maja 2020 se bo točno opoldne v dvorani Kolpern na Jesenicah pričela 16. prireditev Verižni eksperiment. Vabljeni k sodelovanju! Prijavnico najdete tukaj

 

     Deli

1. 10. 2019

Eksperimentalni pripomočki z DT

Še vedno je na voljo nekaj kompletov eksperimentalnih pripomočkov z državnega tekmovanja za zlato Stefanovo priznanje v šolskih letih 2017/2018 in 2018/2019. Če bi komplete radi imeli, jih lahko naročite TUKAJ.

28. 8. 2019

Člani komisije 2019/20

Člani komisije za tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike v šolskem letu 2019/2020 smo Barbara Rovšek, Gregor Udovč, Jelka Sakelšek, Mojca Sosič, Neja Benedetič, Saša Ziherl in Vesna Harej.

3. 8. 2019

29. člen pravilnika

29. člen
(Udeleženci regijskega tekmovanja)

Regijskega tekmovanja se lahko udeležijo učenci 8. in 9. razreda, ki so na šolskem tekmovanju dosegli najboljše rezultate in je šola prijavila učitelja ocenjevalca v regijsko tekmovalno komisijo.

Regijskega tekmovanja se lahko udeleži največ 25% vseh udeležencev v posamezni tekmovalni skupini na šoli, če so dosegli vsaj 1/3 vseh možnih točk. Ne glede na število udeležencev šolskega tekmovanja se lahko en prvouvrščeni tekmovalec v vsaki tekmovalni skupini udeleži regijskega tekmovanja, če je dosegel vsaj 1/3 vseh možnih točk.

Na področno tekmovanje lahko šola pošlje dodatnega udeleženca (ali več dodatnih udeležencev), če so njeni učenci v preteklih letih osvojili več zlatih priznanj. Za vsaka 3 zlata priznanja v preteklih 5 letih šola pošlje enega dodatnega udeleženca na področno tekmovanje. Dodatni udeleženec ni vezan na tekmovalno skupino. Določi ga vodja tekmovanja na šoli.

25. 5. 2019

Bilten 39. tekmovanja

Objavili smo Bilten letošnjega državnega tekmovanja osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja. Najdete ga (kot tudi 9 starejših) v Arhivu nalog.

 

20. 5. 2019

Bistroumi 2019

V nedeljo, 19. maja 2019, je v Cankarjeve domu potekala slavnostna prireditev Bistroumi 2019, na kateri smo nagrajencem vseh naših tekmovanj podelili nagrade za osvojena najvišja mesta na teh tekmovanjih. Med njimi tudi osmo- in devetošolcem, ki so zmagovalci letošnjega državnega tekmovanja v znanju fizike. Čestitamo še enkrat!

Nagrajeni osmarji in osmarka na velikem odru Gallusove dvorane CD. (foto; Jan Šuntajs)

Nagrajeni devetarji (2 manjkata) in podeljevalca nagrad, dekan FMF Anton Ramšak in predsednik DMFA Dragan Mihailović. (foto: Jan Šuntajs)

15. 4. 2019

Konferenca o poučevanju matematike, fizike in astronomije

Konec septembra - 27. in 28. 9. 2019 - bomo na Bledu organizirali Konferenco o poučevanju matematike, fizike in astronomije. Glavni temi konference bosta delo z nadarjenimi učenci ter sodobne teme in pristopi k poučevanju. Dobrodošli bodo prispevki učiteljev matematike, fizike in astronomije na osnovnih in srednjih šolah. Podrobnejše informacije bomo objavili kmalu.

7. 4. 2019

Prezentacija predavanja prof. Gorazda Planinšiča

Na delovno soboto 6. aprila 2019 se je na Pedagoški fakulteti v Ljubljani odvijalo 39. državno tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike. Medtem ko so učenci reševali teoretične in eksperimentalne fizikalne probleme, je njihovim mentorjem Gorazd Planinšič s Fakultete za matematiko in fiziko teoretično in praktično demonstriral učni pristop, ki posnema znanstveno raziskovanje. Klik na sličico vas popelje do prezentacije z njegovega interaktivnega* predavanja.

* interaktivno --- interakcija --- medsebojno delovanje

3. 4. 2019

39. državno tekmovanje iz fizike 2019

V soboto, 6. aprila 2019, bo na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Mariboru potekalo 39. državno tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja. V Ljubljani bo tekmovalo 81 osmošolcev in 80 devetošolcev, v Mariboru pa 56 osmošolcev in 56 devetošolcev. Razdelili si bodo največ 98 zlatih priznanj.

27. 3. 2019

Predavanje za mentorje

Za mentorje, ki bodo na eno od dveh letošnjih lokacij državnega tekmovanja v znanju fizike 6. aprila 2019 spremljali svoje učence, bomo organizirali dve predavanji.

Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani bo imel prof. dr. GORAZD PLANINŠIČ  predavanje z naslovom

"Učni pristop, ki posnema znanstveno raziskovanje"

Na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Mariboru bo izr. prof. dr. ROBERT REPNIK izvedel predavanje z naslovom

"Inovativnost pri reševanju fizikalnih problemov"

9. 4. 2018

38. Državno tekmovanje v znanju fizike za Stefanova priznanja

 

Tekmovanje se je odvijalo 14. aprila 2018 na treh lokacijah: na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Mariboru ter na Osnovni šoli Frana Erjavca v Novi Gorici. Neuradne rezultate smo objavili malo pred 20. uro. Od 283 na državno tekmovanje uvrščenih učencev se tekmovanja ni udeležilo le 5 učencev.

22. 3. 2019

Uradni rezultati področnega tekmovanja

Nekako od zadnje ure dneva spomladanskega enakonočja so znani prejemniki srebrnih Stefanovih priznanj in udeleženci letošnjega državnega tekmovanja. Področnega tekmovanja se je udeležilo 1660 učencev, srebrno priznanje je osvojilo 1063 učencev in 273 se jih bo lahko udeležilo državnega tekmovanja.

Letos bo državno tekmovanje potekalo v tradicionalni soorganizaciji dveh fakultet: Fakultete za matematiko Univerze v Mariboru in Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Se vidimo! 

16. 3. 2019

Področno tekmovanje 18/19

Na kratko, tule je enostavna (še neuradna, ampak tudi uradna ne bo zelo drugačna) statistika rezultatov z letošnjega področnega tekmovanja.

Porazdelitev devetošolcev po doseženih skupnih točkah in frekvence odgovorov pri izbirnih nalogah:

Porazdelitev devetošočcev po doseženih skupnih točkah.

Porazdelitev osmošolcev po doseženih skupnih točkah in frekvence odgovorov pri izbirnih nalogah:

Osmošolce je na žalost dotokel zaboj na klancu, devetošolce pa Filip. Ob tej priložnosti opozarjamo vse zainteresirane, da si v bodoče pravočasno (vsekakor pred tekmovanjem) ogledajo vsebinski razpis tekmovanja.

 

14. 2. 2019

ABCD naloge na šolskem 18/19

Takole so udeleženci 39. tekmovanja iz znanja fizike iz 8. razreda reševali naloge izbirnega tipa na šolskem tekmovanju:

Pri nalogi A5 sta bila pravilna odgovora C in D. Druga najslabše reševana naloga je bila A1: Juretovi lasje. Dobro bi bilo, če bi učenci nalogo prebrali do konca ... 

Učenci 9. razreda so na A naloge odgovarjali tako:

Od česa je že odvisno, kako hitro iz posode izteka voda? Kaj je že to, vzgon?

14. 2. 2019

Uradni rezultati šolskega tekmovanja

Obajvljeni so rezultati šolskega tekmovanja iz znanja fizike za Stefanova priznanja. Tekmovanja se je udeležilo 6929 učencev, 3455 osmošolcev in 3474 devetošolcev. Skupaj so osvojili 2505 bronastih Stefanovih priznanj. Področnega tekmovanja se bo lahko udeležilo več kot 1600 učencev. Ostanite z nami: v kratkem bomo objavili osnovne statistične podatke o tem, kako uspešno so se učenci spopadali z letošnjimi nalogami.

Čestitamo vsem tekmovalcem in mentorjem.

17. 1. 2019

Prispevek o tekmovanju na seminarju Zavoda RS za šolstvo

V Centru vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga v Vitanju je 17. januarja 2019 potekal seminar, ki ga je za učitelje fizike na osnovnih in srednjih šolah organiziral Zavod RS za šolstvo. Na tem seminarju smo prostor in čas za predstavitev tekmovanj in tekmovalnih nalog v povezavi z vsebino seminarja (naloge na visokih ravneh zahtevnosti) dobili tudi tajniki komisij DMFA za tekmovanja iz fizike in astronomije Jurij Bajc, Andrej Guštin in Barbara Rovšek. Priložena je prezentacija Barbare Rovšek. Fotografijo je posnel Andrej Guštin.

 

20. 8. 2018

Člani komisije 18/19

V šolskem letu 2018/2019 so člani komisije za tekmovanje osnovnošolcev iz znanja fizike tajnica in predsednica komisije Barbara Rovšek, pomočnica tajnice Mojca Štembergar ter člani Neja Benedetič, Vesna Harej, Jelislava Sakelšek  in Gregor Udovč.

29. 8. 2018

Pripomočki za eksperimentalni nalogi z DT 2018

 Ostalo nam je še nekaj kompletov pripomočkov za eksperimentalni nalogi z državnega tekmovanja v preteklem šolskem letu. V kompletu sta dva silomera, merilni valj, dve sestavljeni telesi in ravnilo. Priložene so tudi tekmovalne naloge in rešitve.  Komplete lahko (do porabe zalog) naročite po znižani ceni 30 evrov. Račun pošljemo na šolo, komplet pa lahko dvignete na Pedagoški fakulteti v Ljubljani (ali pa se za dostavo dogovorimo drugače).

Če želite škatlo naročiti, to lahko opravite tule.

 

6. 6. 2018

Državno tekmovanje 2018 v Ljubljani

Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani (sočasno pa še na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Mariboru in osnovni šoli Frana Erjavca v Novi Gorici) je 14. aprila 2018 potekalo državno tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike za zlata Stefanova priznanja. V Ljubljani je Anže Furlan posnel kratek film, ki prikazuje vzdušje in dogajanje na tekmovanju... 

26. 5. 2018

Stališče

Komisija FiOŠ pri DMFA Slovenije se pridružuje podpisnikom pisma, objavljenega 24. maja 2018 v Odprti strani Dnevnika (Državni svet in izumrtje slovenskega naroda). V celoti se ograjujemo od stališč in izvajanj M. Gamsa in obžalujemo, da predstavnik inštitutov v Državnem svetu, ki ga je med ostalimi podprlo tudi naše Društvo, organizira "somišljeniško zborovanje, ki s kako strokovnostjo nima zveze" in ki "s širjenjem (prastare) idejo o ogroženosti slovenskega naroda vzbujajo strah ter bolj ali manj prikrito apelirajo na podporo politikam izključevanja, ksenofobije ter omejevanja pravic žensk, spolnih, seksualnih, etničnih in verskih manjšin", kot med drugim pravijo v pismu.

10. 5. 2018

Datumi tekmovanj 2019

Predvidoma (ni pa še potrjeno in 100 % zanesljivo) bo v naslednjem šolskem letu 39. tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike potekalo na te dneve:

šolsko: sreda, 6. februar 2018 (sočasno tudi Kresnička),

področno: petek, 15. marec 2019,

državno: sobota, 6. april 2019.

21. 4. 2018

Nagrade

Na začetku današnjega dneva - 21. 4. 2018 - smo razglasili uradne rezultate 38. tekmovanja osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja. Podelili smo 96 zlatih priznanj: 50 v 8. razredu in 46 v 9. razredu, ter 2-krat 3 nagrade.

Z letošnjim letom smo pri DMFA Slovenije spremenili pravila pri podeljevanju nagrad. Nagrade smo prvič podelili na 22. tekmovanju (v šolskem letu 2001/2002), ko smo podelili po 3 nagrade v vsakem razredu. Že pri naslednjem, 23. tekmovanju smo število nagrad povečali in tako je ostalo do lanskega leta. Največkrat smo podelili 7 ali 8 nagrad v vsakem razredu, najmanj pa 5 in največ (daleč največ in izjemoma) 23 - na 25. tekmovanju v 8. razredu. Podeljevali smo eno ali več prvih, eno ali več drugih in eno ali več tretjih nagrad, pri čemer skupno število nagrajencev ni bilo formalno omejeno.

Z letošnjim tekmovanjem se vračamo za začetke, kar se nagrad tiče. Podeljujemo nagrade za prva tri mesta. Letos smo tako podelili po dve 1. nagradi v vsakem razredu, ker si tekmovalci na vrhu mesto delijo, in v vsakem razredu po eno 3. nagrado za 3. mesto. Dodatno lahko podelimo še pohvale tako, da skupno število nagrajenih in pohvaljenih v posameznem razredu ne presega števila 7. V 8. razredu smo pohvalili še 3 tekmovalce, v 9. razredu pa še 4.

ŠTEVILO NAGRAJENIH
tekmovanje šolsko leto 8. razred  9. razred
21 2000/01 ni nagrad ni nagrad
22 2001/02 3 3
23 2002/03 11 10
24 2003/04 7 9
25 2004/05 23 7
26 2005/06 9 10
27 2006/07 10 9
28 2007/08 7 8
29 2008/09 7 9
30 2009/10 5 11
31 2010/11 7 8
32 2011/12 7 10
33 2012/13 9 9
34 2013/14 8 8
35 2014/15 8 8
36 2015/16 7 6
37 2016/17 6 8
38 2017/18 3 3
15. 4. 2018

Pripomočki za eksperimentalni nalogi

Kot lani, tudi letos po zaključku državnega tekmovanja v znanju fizike za Stefanova priznanja odprodajamo komplete pripomočkov za obe eksperimentalni nalogi, ki so ju na tekmovanju reševali udeleženci tekmovanja. Cena škatle s pripomočki (za oba eksperimenta, izključno za pokritje nabavne cene; ddv pokrije DMFA) je 43 evrov. Število škatel je omejeno.

V škatli sta 2 silomera (za 1 N in za 5 N), merilni valj (50 ml), dve telesi (eno s premičnimi obročki, za merjenje sil - navorov, drugo sestavljeno iz aluminijaste cevi in PVC cevi za merjenje vzgona), merilo (50 cm, ni na fotografiji), podpora. Priložen je komplet nalog z državnega tekmovanja v znanju fizike za Stefanova priznanja 2018.

Če želite škatlo naročiti, to lahko opravite tule.

 

29. 3. 2018

... in še statistika s področnega tekmovanja

Na spodnjih diagramih so porazdelitve udeležencev področnega tekmovanja iz fizike v letošnjem šolskem letu po skupnih doseženih točkah in po doseženih točkah pri vsaki od obeh besedilnih nalog.

Osmošolci so se pri nalogi B1 ukvarjali s policami na elastičnih vrvicah, pri nalogi B2 pa z zaporedjem preslikave skozi zbiralno lečo in odboja na ravnem zrcalu.

V razporedelnici so deleži tekmovalcev, ki so pri izbirnih nalogah izbirali posamezne odgovore.

OSMOŠOLCI:

Devetošolci so pri nalogi B1 obravnavali klasičen primer pospešenega gibanja klade in uteži, pri nalogi B2 pa so se ukvarjali s padalcem in zračnim uporom.

DEVETOŠOLCI:

14. 2. 2018

Malo statistike s šolskega

V razpredelnicah so napisani deleži učencev, ki so pri nalogah izbirnega tipa na letošnjem šolskem tekmovanju izbrali posamezne odgovore. V osmem razredu je bila naloga s pričakovano (?) najslabšim uspehom naloga A5, pri kateri so morali izračunati gostoto kocke. Največji delež učencev je izbral odgovor D - ker sta bila podatka o masi in prostornini kocke podana z osnovnima enotama? Po drugi strani pa je drugi največji delež učencev pri tej nalogi izbral pravilni odgovor. Najlažja naloga v 8. razredu je bila naloga A4, ki je preverjala poznavanje predpone mikro.

Zdi se, da so bile v devetem razredu naloge izbirnega tipa za spoznanje težje, ker so deleži učencev s pravilnimi odgovori nekoliko manjši. Najtežja je bila naloga A5 - ki je, kot lahko srednje pozorni bralec opazi, vsebinsko identična lanski nalogi z gasilcem in uporabo 2. Newtonovega zakona (ki je bila že lani daleč najslabše reševana naloga na šolskem tekmovanju). Hm, slabo berejo, devetaki, ali pa niso prepričani v svoje znanje: druga najslabše reševana naloga je bila naloga A3, ki je spraševala po spremembi knetične energije telesa, ki se giblje s stalno hitrostjo.... Enote pa znajo še kar dobro pretvarjati (naloga A1, galone).

3. 2. 2018

Organizatorji 38. državnega tekmovanja

Letošnje, 38. državno tekmovanje osnovnošolcev iz znanja fizike za zlata Stefanova priznanja, gostita, kot običajno,

Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Univerze v Mariboru

  

in Pedagoška fakulteta

Univerze v Ljubljani.

  

Na Primorskem državno tekmovanje gosti

Osnovna šola Frana Erjavca v Novi Gorici.   

  

 

11. 8. 2017

Člani komisije

V šolskem letu 2017/2018 so člani komisije za tekmovanje osnovnošolcev iz znanja fizike tajnica in predsednica komisije Barbara Rovšek, pomočnica tajnice Mojca Štembergar ter člani Vesna Harej, Jelislava Sakelšek  in Gregor Udovč.

20. 11. 2017

Vsebinski del razpisa za tekmovanje iz znanja fizike

Pozivamo zainteresirane, da pokukajo v posodobljen vsebinski del razpisa za tekmovanje iz znanja fizike za Stefanova priznanja. Prenova ni od včeraj, je pa pomembno, da preverite spremembe, če jih še niste. 

20. 11. 2017

Uganka

Kdo je to? Aprila 2012, na državnem tekmovanju iz fizike za osnovnošolce, na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.

6. 6. 2017

Bilten 37. tekmovanja za Stefanova priznanja

Končno smo sestavili Bilten letošnjega državnega tekmovanja iz znanja fizike za osnovnošolce. Vabljeni k ogledu!

 

21. 4. 2017

Eksperimentalni pripomočki na državnem tekmovanju

Odločili smo se, da bomo odprodali komplete pripomočkov, ki so jih na državnem tekmovanju uporabljali tekmovalci pri reševanju eksperimentalnih nalog. Na voljo je omejeno število kompletov. Naročila zbiramo do 3. maja 2017 do 15. ure ALI do odprodaje vseh zalog. Držali se bomo vrstnega reda oddaje naročila. Že vnaprej se opravičujemo vsem, ki boste oddali naročilo prepozno, ko nam bo pripomočkov že zmanjkalo. Zaradi velikega interesa za odkup pripomočkov in omejenega števila kompletov lahko letos vsaka šola naroči največ 1 komplet pripomočkov.

 

Komplete bomo odposlali 5. maja 2017 izključno na naslove šol, ki jih že imamo v evidencah na strežniku. Izstavili bomo e-račune preko UJP.

V kompletu 8+9 so VSI eksperimentalni pripomočki za poskus, ki so ga opravljali devetošolci:

  • podstavek za 3 žarnice,
  • 3 žarnice (6 V in 0,15 A) + 1 rezervna žarnica,
  • 5 žic s krokodilčki na obeh krajiščih + 2 rezervni žici,
  • 4,5 V baterija (rabljena na tekmovanju),
  • digitalni multimeter (v njem je 9 V baterija),
  • rezervna varovalka za multimeter (500 mA).

Poleg pripomočkov za poskus iz elektrike je v kompletu 8+9 tudi

  • MERILNI VALJ, ki je posebej izbran in primeren za poskus, ki so ga opravljali osmošolci.

Ostali pripomočki za poskus za osmošolce so standardni in niso priloženi (merilo 30 cm in tehtnica z natančnostjo 1 g).

Ker imamo merilnih valjev manj, nam bodo pošli prej kot kompleti za elektriko. Komplet 9 vsebuje le pripomočke za elektriko.

Komplete odprodajamo po ceni, ki pokrije izključno del stroškov, ki smo jih imeli z nabavo pripomočkov (ceno pripomočkov), in poštnino.

Cena:
komplet 8 + 9 29 evrov (z ddv)
komplet 9 26,5 evrov (z ddv)

Da zagotovimo zanesljivost zbranih podatkov o naročilih morate v obrazec vpisati svoj elektronski naslov.

14. 4. 2017

37. tekmovanje za Stefanova priznanja je zaključeno

Danes smo objavili uradne rezultate 37. tekmovanja iz znanja fizike za Stefanova priznanja. Čestitamo vsem nagrajencem in tudi vsem ostalim udeležencem državnega tekmovanja, pa seveda mentorjem!

Nagrade najuspešnejšim mladim fizičarkam in fizikom bomo podelili na Bistroumih 2017, ki se bodo odvijali 13. maja 2017 v Unionski dvorani Grand Hotela Union v Ljubljani.

7. 2. 2017

''FORMULE''

Povezava na list s fizikalnimi obrazci, ki ga lahko imajo učenci na tekmovanju iz fizike, je v najspodnejši vrstici podstrani RAZPIS. Za vsak slučaj pa še tule.

24. 1. 2017

Soorganizatorji državnega tekmovanja iz fizike

Letošnje državno tekmovanje osnovnošolcev iz fizike za zlata Stefanova priznanja soorganizirajo

 

PeF UL     

21. 8. 2016

Člani komisije za popularizacijo fizike v OŠ v letu 2016/2017

V šolskem letu 2016/2017 so člani komisije Vesna Harej, Barbara Rovšek, Jelka Sakelšek, Mojca Štembergar in Gregor Udovč. Gregor Udovč je novi član komisije, ki je zamenjal dolgoletno sodelavko Lucijo Željko.

19. 8. 2016

Ocenjevalci na področnem tekmovanju

Organizacija in izvedba področnega tekmovanja iz fizike je odvisna od učiteljev fizike z vseh šol, ki na področno tekmovanje pripeljejo svoje učence. V nekaterih regijah organizatorji praviloma, v nekaterih drugih pa v zadnjih letih, težko pridobijo dovolj pomoči za ocenjevanje. Zato smo čez poletje spremenili pravila. Opozarjamo na dodatno besedilo v Razpisu, kjer piše, da se mora iz vsake šole, ki pripelje tekmovalce na PT, v področno tekmovalno komisijo prijaviti vsaj en učitelj fizike. Organizatorji bodo potem sestavili primerno številčno ekipo za ocenjevanje, ki bo lahko svoje delo opravila hitro in učinkovito. To ne pomeni, da bodo vsi prijavljeni učitelji ocenjevalci; pomeni pa, da organizatorji ne bodo v kadrovski stiski in zato dvomih, ali se organizacije PT sploh lotiti. Prosimo za razumevanje.

1. 8. 2013

36. tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja

Državno tekmovanje je bilo v soboto, 9. aprila 2016. Na postrani Arhiv nalog je na voljo bilten tekmovanja, kot tudi bilteni tekmovanj iz preteklih let ter naloge in kratke rešitve nalog iz vseh ravni tekmovanja za nekaj let (v nastajanju...).