Komisija za popularizacijo fizike v osnovni šoli

Barbara Rovšek

Tajnik Komisije:

Barbara Rovšek

E-pošta: fios@dmfa.si

Prosimo Vas, da za vsa vprašanja v zvezi s tekmovanji uporabljate le elektronsko pošto, še prej pa preverite, ali ni morda odgovor na Vaše vprašanje že objavljen na naših spletnih straneh. Prosimo Vas tudi, da po elektronski pošti ne sprašujete o dosežkih na tekmovanjih, saj vam na ta način informacije ne bomo posredovali. Če ste geslo izgubili, se obrnite na vašega učitelja pri ustreznem predmetu.
10. 5. 2021

Državno tekmovanje v znanju fizike je mimo

V soboto, 8. maja 2021 se je na šolah po Sloveniji odvijalo državno tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike. Letos je tekmovanje potekalo pod posebnimi pogoji, v negotovih razmerah in na nenavaden način. Preskočili smo področno stopnjo tekmovanja, zato se je državnega tekmovanja udeležilo skoraj 1300 učencev. To so vsi, ki bi se v normalnih časih s šolskega uvrstili na področno. Na žalost je zaradi velikega števila udeležencev in razpršenih lokacij tekmovanja umanjkal eksperimentalni del tekmovanja. Natančne podatke o udeležbi in rezultatih bomo objavili, ko bodo na voljo. Trenutno še niso; ker je tudi tudi z vrednotenjem izdelkov več dela (oddaljeno ocenjevanje po grobi oceni vzame 5-krat toliko časa kot ocenjevanje ob fizični prisotnosti ocenjevalcev takoj po tekmovanju na šoli, kjer se je tekmovanje - področno - odvilo).

Sicer se ne pritožujemo čez množico učiteljev, ki so se javili med ocenjevalce in potem svoje delo odgovorno opravili čez vikend, ki nas je sicer razveselil z letos redkim lepim vremenom. Ocenjevalcev je bilo dovolj in HVALA VSEM!  A cela procedura vzame veliko časa, zato ta hip ne moremo še napovedati, kdaj točno bodo na voljo prvi neuradni rezultati. A bodo. Ko polovimo še nekaj izgubljenih -- ali na napačna mesta naloženih pdf-jev ali posameznih strani.

18. 4. 2021

Vsebine na letošnjem državnem tekmovanju

Upoštevamo, da je v letošnjem letu snov slabše utrjena in doseganje ciljev iz učnih načrtov zaostaja, zato bodo vsebine na letošnjem državnem tekmovanju osnovnošolcev v znanju fizike omejene na vsebine, ki so v Razpisu pod kategorijo PODROČNO tekmovanje. Konkretno to pomeni, da za 8. razred ne bo tlaka, za 9. razred pa ne bo elektrike.

Eksperimentalni del tekmovanja zaradi velikega števila udeležencev in prezahtevne logistike, povezane z izvedbo tekmovanja na 17 različnih lokacijah, letos odpade.

Tekmovalci bodo imeli za reševanje nalog čas 120 minut.

30. 1. 2021

Tekmovanji v znanju fizike bosta letos 2-stopenjski

Na poziv in prošnjo MIZŠ bosta letošnji tekmovanji osnovno- in srednješolcev v znanju fizke izjemoma 2-stopenjski.

Državno tekmovanje v znanju fizike za osnovnošolce bo potekalo na način, kot sicer potekajo regijska tekmovanja, s primerljivim številom udeležencev in izvedbo na več (regijskih) lokacijah ter dvostopenjskim ocenjevanjem. Prvo ocenjevanje bodo izvedle lokalne tekmovalne komisije, drugo pa državna tekmovalna komisija.

Tekmovanje srednješolcev v znanju fizike pa bo potekalo tako, kot je potekalo pred uvedbo šolskega tekmovanja, torej bo prva stopnja tekmovanja regijsko tekmovanje, ki mu bo sledilo državno tekmovanje.

16. 12. 2019

Učni načrt Mednarodne juniorske naravoslovne olimpijade

Učni načrt MJNO vsebuje nekatere vsebine, ki jih v veljavnih učnih načrtih naravoslovnih predmetov v slovenski osnovni šoli ni. Original učnega načrta (v angleščini) je tu, preveden v slovenščino pa tu.

7. 2. 2018

OBRAZCI in OCENJEVANJE

Tole je stalna bližnjica k fizikalnim obrazcem s tabelo gostot, ki so dovoljen pripomoček na vseh stopnjah tekmovanja iz znanja fizike za Stefanova priznanja.

Tole pa je stalna bližnjica k navodilom za vrednotenje (ocenjevanje) izdelkov tekmovalcev, ki se jih držimo na vseh stopnjah tekmovanja.