Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Jadranska ulica 19, Ljubljana

Na osnovi Pravilnika o tekmovanju osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja izdaja Društvo

Razpis tekmovanja osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja v šolskem letu 2020 / 2021

Koledar tekmovanj

Tekmovanja bodo v šolskem letu 2020 / 2021 potekala:

Stopnja Datum in čas pričetka
Šolsko tekmovanje četrtek, 15. april 2021 ob 13.00
Državno tekmovanje sobota, 8. maj 2021 ob 10.00

Pred prijavo na šolsko tekmovanje je nujno potrebno od vsakega tekmovalca oz. njegovega zakonitega zastopnika zaradi zahteve Ministrstva za šolstvo in šport po obliki in podatkih javne objave dosežkov in zahtev Zakona o varstvu osebnih podatkov pridobiti pisno soglasje z javno objavo dosežkov. Na naših spletnih straneh bodo sicer vidni le dosežki državnega tekmovanja, vendar je javna objava tudi objava na šolski oglasni deski ali v biltenu. Če zakoniti zastopnik učenca s tem ne soglaša, se učenec tekmovanja ne more udeležiti.

Za šolsko leto 2020 / 2021 je upravni odbor DMFA Slovenije določil višino prijavnine 1,70 € (z vključenim DDV) na tekmovalca, ki se vključi v šolski ravni. Ko bodo znana števila tekmovalcev na posameznih šolah (po izvedbi šolskih tekmovanj), bomo na šole poslali račun, ki ga boste poravnali v predpisanem roku.

Šolsko tekmovanje

Šolsko tekmovanje bo 15. 4. 2021 ob 13.00 obvezno za vse šole v Sloveniji.

Naloge za šolsko tekmovanje so enotne in obvezne za vse šole, dostopne bodo le na Informacijskem strežniku DMFA.

Za eventualni prevod nalog v italijanski ali madžarski jezik je potrebno zaprositi Državno tekmovalno komisijo najmanj 14 dni pred prvo ravnjo tekmovanja. Želeno jezikovno varianto je potrebno označiti na Informacijskem strežniku ob izpisu prijavnice na tekmovanje.

Ob prijavi tekmovalcev na področno tekmovanje iz fizike se bo moral z vsake šole prijaviti v področno tekmovalno komisijo vsaj en učitelj fizike. Ta učitelj bo sodeloval pri izvedbi področnega tekmovanja kot nadzorni učitelj in/ali ocenjevalec. Prijave tekmovalcev ne boste mogli zaključiti, če ne boste imeli prijavljenih učiteljev za področno tekmovalno komisijo. Če je na kakšni šoli problem, da predvideno noben učitelj fizike opravičeno (ob vednosti vodstva šole) ne bi mogel sodelovati v področni tekmovalni komisiji, se morate pred dokončnostjo prijave posvetovati z državno tekmovalno komisijo (fios@dmfa.si). Učitelji fizike, ki boste sodelovali na področnem tekmovanju (člani področne tekmovalne komisije), se morate javiti organizatorju področnega tekmovanja pol ure pred začetkom tekmovanja, da boste lahko komisijsko odprli zapečatene naloge.

Državno tekmovanje

Državno tekmovanje bo 8. 5. 2021 ob 10.00 v naslednjih krajih:

#RegijaGostiteljOrganizator
1 Celjska regija I Jože Berk
2 Celjska regija II Aleksandra Romih Šmid
3 Dolenjska regija in Bela krajina Katja Bahorič
4 Domžalsko-kamniška regija Franc Napast
5 Gorenjska regija I Tatjana Lah
6 Gorenjska regija II Jure Kumer
7 Jugozahodna Slovenija  
8 Koroška regija  
9 Ljubljanska regija I Tatjana Ponikvar Lazič
10 Ljubljanska regija II Mateja Pogorelc
11 Ljubljanska regija III Valentina Podlogar
12 Mariborska regija I  
13 Mariborska regija II Andrej Juder
14 Obalna regija Martina Petrovčič
15 Osrednja Slovenija  
16 Pomurska regija Lenart Barat
17 Posavska regija Miodrag Jevtovič
18 Severna in severovzhodna Slovenija  
19 Severno-primorska regija Marko Juretič
20 Zasavska regija Helena Derstvenšek

Šolo-gostiteljico državnega tekmovanja za svoje področje lahko vsaka šola vidi na informacijskem strežniku.

Morebiten ugovor na vrednotenje na državnem tekmovanju je potrebno podati pisno in pod šifro tekmovalca ter nasloviti na predsednika državne tekmovalne komisije. Ugovora po elektronski pošti ali faksu ni možno vložiti. Komisija bo obravnavala le ugovore, ki bodo prispeli na spodnji naslov do 19. 5. 2021 do 14.00 ne glede na način prenosa.

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
dr. Barbara Rovšek
Kardeljeva ploščad 16
1000 Ljubljana

Tisti, ki bodo na državni ravni osvojili nagrade, bodo le-te prejeli na posebni slovesnosti. Zaključna slovesnost je bila odpovedana.

Pravila tekmovanja

Pravila tekmovanja so objavljena v Pravilniku o tekmovanju osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja. Učenci šol s fleksibilnim predmetnikom pri fiziki tekmujejo na šolskem in področnem tekmovanju v posebni tekmovalni kategoriji.

Posebej opozarjamo, da lahko tekmovalci na tekmovanjih uporabljajo le pisalni in risalni pribor, geotrikotnik in žepno računalo. V prostore, kjer rešujejo tekmovalne naloge, ni dovoljeno prinašati nikakršnih elektronskih, komunikacijskih ali drugih naprav (računalnikov, radioaparatov, prenosnih telefonov,…). Učenci lahko na tekmovanju uporabljajo naslednji list s formulami (PDF), uporaba učbenikov, zbirk nalog, zapiskov in druge literature pa ni dovoljena.


Datum: 31. 7. 2020 Predsednik Društva
prof. dr. Dragan Mihailović