Seznam seminarjev v organizaciji DMFA Slovenije

Pri DMFA Slovenije vsakoletno, praviloma med zimskimi univerzitetnimi počitnicami, organiziramo izobraževalni seminar za svoje člane (t.i. Društveni seminar). V zadnjih letih pa poleg tega društvenega seminarja organiziramo še izobraževalni seminar ob občnem zboru.

LetoTemaNaziv
2024 Matematika SŠA Seminar za pripravo na tekmovanje Ma SŠ A, III. del
2024 Matematika SŠA Seminar za pripravo na tekmovanje Ma SŠ A, II. del
2024 Matematika SŠA Seminar za pripravo na tekmovanje Ma SŠ A, I. del
* 2023 Matematika Konferenca slovenskih matematikov
2023 Splošno Presekov seminar iz matematike, fizike in astronomije
2023 Matematika OŠ Seminar za pripravo na tekmovanje Ma OŠ
2023 Matematika SŠA Seminar za pripravo na tekmovanje Ma SŠ A, III. del
2023 Matematika SŠA Seminar za pripravo na tekmovanje Ma SŠ A, II. del
2022 Matematika SŠA Seminar za pripravo na tekmovanje Ma SŠ A, I. del
2022 Razvedrilna matematika Seminar za pripravo na tekmovanje RM, II. del
* 2022 Splošno Pedagoške delavnice - seminar ob Občnem zboru DMFA Slovenije
2022 Razvedrilna matematika Seminar za pripravo na tekmovanje RM, I. del
2022 Raz. matematika Poliedrske delavnice
2022 Splošno Presekov seminar iz matematike, fizike in astronomije
2022 Matematika OŠ Seminar za pripravo na tekmovanje Ma OŠ
2022 Splošno Presekov seminar iz matematike, fizike in astronomije
2022 Matematika SŠ A Seminar za pripravo na tekmovanje Ma SŠ A, III. del
2022 Matematika SŠ A Seminar za pripravo na tekmovanje Ma SŠ A, II. del
2022 Matematika SŠ A Seminar za pripravo na tekmovanje Ma SŠ A, I. del
2022 Raz. matematika Seminar za pripravo na tekmovanje RM, II. del
2022 Raz. matematika Seminar za pripravo na tekmovanje RM, I. del
2020 Naravoslovje Raziskovanje pri Kresnički
2019 Ma Women of mathematics around the Mediterranean
* 2019 Splošno 1. mednarodna konferenca o poučevanju matematike, fizike in astronomije
* 2017 Splošno Seminar ob Občnem zboru DMFA Slovenije
2017 Fizika Preverjanje in ocenjevanje znanja pri fiziki
* 2016 Splošno Seminar ob Občnem zboru DMFA Slovenije
2016 Matematika Delo z nadarjenimi mladimi matematiki
* 2015 Splošno Seminar ob Občnem zboru DMFA Slovenije
2015 Fizika Poskusi s svetlobo
* 2014 Splošno Močnikova dediščina in sodobni pouk matematike, Priprave na svetovno leto svetlobe
2014 Naravoslovje Enostavni naravoslovni poskusi
2014 Astronomija Astronomska delavnica
2014 Naravoslovje Enostavni naravoslovni poskusi
2014 Matematika Matematika in umetnost
* 2013 Splošno Matematični in fizikalni sprehodi v naravo
2013 Fizika Preprosti fizikalni poskusi
* 2012 Splošno Algoritmi pri pouku matematike, Preprosti fizikalni poskusi
2012 Matematika Zgledi uporabe statistike na različnih strokovnih področjih
* 2011 Splošno Ko enačbe oživijo - uporaba GeoGebre pri pouku fizike in matematike
2011 Astronomija Astronomija v šoli – kaj pa sedaj?
2011 Astronomija Astronomija v šoli – kaj pa sedaj?
2011 Astronomija Astronomija v šoli – kaj pa sedaj?
2011 Astronomija Astronomija v šoli – kaj pa sedaj?
2011 Matematika Razvedrilna matematika
2011 Fizika Fizika in glasba
* 2010 Splošno Matematika v tehniki, Fizika v tehniki
2010 Matematika Matematična raziskovanja v geometriji
2009 Fizika Podnebne spremembe in oskrba z energijo
* 2009 Splošno Uporaba didaktičnih pripomočkov pri pouku in njihovem vplivu na razumevanje in znanje, Astronomija
* 2008 Splošno Preverjanje znanja
2008 Matematika Matematične igre II
* 2007 Splošno Motivacija pri pouku matematike, Fizikalne igrače in preprosti poskusi
2007 Fizika Nanosvet in poučevanje klasične fizike
* 2006 Splošno Geometrijski drobiž, Fizika po letu fizike
2006 Matematika Matematične igre
* 2005 Splošno Matematično znanje, Fizika okoli nas
2005 Fizika Stoletje fizike - najpomembnejša odkritja
* 2004 Matematika Delo z nadarjenimi otroki in mladostniki
2004 Matematika Matematika in narava
* 2003 Matematika Problemski pouk matematike
2003 Fizika Kaos in kompleksni sistemi
* 2002 Matematika Elementi vzgoje in izobraževanja pri diferenciranem pouku matematike in fizike
2002 Matematika Števila
2001 Fizika Od atoma do molekule DNK
* 2000 Splošno Seminar ob Občnem zboru DMFA Slovenije
2000 Matematika Razvedrilna geometrija
1999 Astronomija Astronomija
1998 Matematika Statistika in obdelava podatkov
1997 Fizika Izbrana poglavja iz statistične mehanike in termodinamike
1996 Matematika Računalnik pri pouku matematike
1995 Fizika Fizika z zvezdico
1994 Matematika Sodobna geometrija
1993 Fizika Ionizirajoča sevanja v okolju
1992 Matematika Statistika
1991 Astronomija Astrofizika zvezd
1990 Matematika Izbrane teme iz teorije grafov
1989 Fizika Kvantna fizika in posebna teorija relativnosti
1988 Matematika Diferencialne enačbe
1987 Fizika Fizika in medicina
1986 Matematika Vedno se vračamo k prvi ljubezni
1985 Fizika Osnovni delci
1984 Matematika Računalniška matematika
1983 Fizika Elektronika in računalništvo v fizikalnem merstvu
1982 Matematika Geometrija
1981 Fizika Fizika polprevodnikov
1980 Matematika Zanimiva matematika
1979 Fizika Spremembe pri pouku fizike v osnovni šoli
1978 Matematika Matematična logika
1977 Astronomija Astrofizika
1977 Fizika Izbrana poglavja iz statistične mehanike in termodinamike
1976 Matematika Topologija
1975 Fizika Mehanika tekočin
1974 Matematika Mesto matematike v ekonomiji
1973 Fizika Atomi
1972 Matematika Novo računstvo
1971 Fizika Poglavja iz fizikalne optike
1970 Matematika Grupe v geometriji in fiziki
1968 Fizika O uporabi elektronike pri pouku
1967 Matematika Vektorski prostori in uporaba v elementarni matematiki
1966 Fizika O supraprevodnosti in nekaterih vprašanjih statistične mehanike ter o novostih v astrofiziki
1965 Fizika Kvantna mehanika
1964 Matematika Osnovni pojmi sodobne matematike
1962 Fizika O teoriji relativnosti
1961 Fizika O polprevodnikih

* Seminar ob občnem zboru DMFA Slovenije