Komisija za popularizacijo fizike v osnovni šoli

Barbara Rovšek

Tajnik Komisije:

Barbara Rovšek

E-pošta: fios@dmfa.si

Prosimo Vas, da za vsa vprašanja v zvezi s tekmovanji uporabljate le elektronsko pošto, še prej pa preverite, ali ni morda odgovor na Vaše vprašanje že objavljen na naših spletnih straneh. Prosimo Vas tudi, da po elektronski pošti ne sprašujete o dosežkih na tekmovanjih, saj vam na ta način informacije ne bomo posredovali. Če ste geslo izgubili, se obrnite na vašega učitelja pri ustreznem predmetu.
15. 5. 2022

42. državno tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja

V soboto, 14. maja 2022 je na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Mariboru potekalo 42. državno tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike.

Na državno tekmovanje se je uvrstilo 267 učencev; tekmovalo jih je 261. V Ljubljani je tekmovalce in njihove mentorje pozdravil in nagovoril dekan Pedagoške fakultete Janez Vogrinc. Med tekmovanjem so mentorji v Ljubljani sodelovali na delavnici, ki jo je priredil Aleš Mohorič, v Mariboru pa na predavanju Nataše Vaupotič. Prenos po zoomu je uspel srednje dobro.

Neuradne rezultate smo objavili proti večeru.

Nekaj utrinkov z dogajanja v Ljubljani prikazujejo fotografije, ki jih je posnel Jan Šuntajs.

29. 4. 2022

Predavanji za mentorje

Medtem, ko bodo učenci reševali teoretične in eksperimentalne naloge na državnem tekmovanju v znanju fizike, boste mentorji lahko poslušali dve predavanji, ki ju bomo organizirali za vas.

Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani bo Aleš Mohorič (s Fakultete za matematiko in fiziko UL) izvedel predavanje/delavnico z naslovom Zorni kot na fotografiji.

 

Na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Mariboru bo Nataša Vaupotič (s Fakultete za naravoslovje in matematiko UM) izvedla predavanje z naslovom Kristali, ki tečejo.

 

 Obe predavanji bomo prenašali po zoomu; Aleša v Maribor in Natašo v Ljubljano. Slišali boste lahko obe predavanji. Vabljeni!

29. 4. 2022

Devetarji na področnem

Področnega tekmovanja v znanju fizike se je udeležilo 645 osmošolcev in dosegli so tak uspeh, kot ga prikazujejo spodnji grafi in razpredelnica.

Osnovni podatki:

Porazdelitev po skupnih doseženih točkah:

Porazdelitev po točkah pri B nalogah:

Frekvenca odgovorov pri A nalogah:

26. 4. 2022

Osmarji na področnem

Področnega tekmovanja v znanju fizike se je udeležilo 663 osmošolcev od povabljenih 705 in dosegli so tak uspeh, kot ga prikazujejo spodnji grafi in razpredelnica.

Osnovni podatki:

Porazdelitev po skupnih doseženih točkah:

Porazdelitev po točkah pri B nalogah:

Frekvenca odgovorov pri A nalogah:

26. 4. 2022

Točke, ki učenko ali učenca pripeljejo na državno tekmovanje

Minimalno število točk, ki jih mora učenka ali učenec doseči na področnem tekmovanju v znanju fizike, da se uvrsti na državno tekmovanje, je

27 v 8. razredu in

23 v 9. razredu.

24. 4. 2022

IJSO priprave, 1. obvestilo

Ob istem času kot v lanskem letu bomo tudi letos organizirali priprave za Mednarodno mladinsko naravoslovno olimpijado. Sicer še ne vemo, kako bo olimpijada potekala, a vemo da nekako bo in zato jo bomo pričakali pripravljeni.

Prve intenzivne 30-urne priprave bodo v tednu med 20. in 24. junijem 2022; ob zaključku šolskega leta. Na priprave bomo povabili okoli 60 osmo- in devetošolk ter devetošolcev, ki bodo na letošnjih državnih tekmovanjih v znanju fizike, kemije in biologije (!!! povabili bomo tudi približno 7 najboljših biologov !!!) dosegli najboljše rezultate.

Priprave bodo potekale v živo na Pedagoški fakulteti in na Biotehniški fakulteti, Oddelku za biologijo, UL, prenašali pa jih bomo tudi preko zooma za vse, ki se ne bodo mogli vozit vsak dan v Ljubljano. Konec naslednjega tedna, v petek, 1. julija 2022, pa bomo izvedli prvi izbirni test, s katerim bomo izbrali 12 kandidatk in kandidatov za člane olimpijske ekipe.

Do državnega tekmovanja v znanju fizike so še 3 tedni, do državnega tekmovanja v znanju kemije pa še 2 tedna. Državno tekmovanje v znanju biologije za Proteusova priznanja pa je že davno mimo; odvilo se je 3. decembra 2021. Rezultati so objavljeni tule; prvim 7 bomo v kratkem poslali vabilo na priprave.

20. 4. 2022

Priznanja 2.

Vse letošnje spremembe Pravilnika o tekmovanju osnovnošolcev v znanju fizike (Pravilnik 1) so posledica prilagajanja tega pravilnika državnemu Pravilniku o sofinanciranju tekmovanj v znanju (Pravilnik 2).

Naš Pravilnik 1 smo morali prilagoditi Pravilniku 2, če smo želeli, da se tekmovanje v znanju fizike uvrsti med selekcijska tekmovanja. Selekcijska tekmovanja so tista, ki jih (do zgornje meje) financira država. Za selekcijska tekmovanja ni kotizacije. To je dobro.

Potem pa imajo prilagoditve še slabe posledice. O tem smo pisali na tej spletni strani že pred časom in lahko pobrskate po Arhivu novic. Dve od teh slabih posledic sta

1. ukinitev kvot (šolskih in regijskih) (kar se šolskih kvot tiče, smo letos še zvozili, po zaslugi osebnega angažiranja nekaterih učiteljic, za kar smo jim vsi lahko neizmerno hvaležni), (vsaj šolske kvote bomo morda uspeli rešiti; na MIZŠ so nam obljubili, da se bomo o tem še pogovarjali, zdaj kmalu, ko bodo letošnja tekmovanja pod streho),

2. prerazporeditev priznanj; pogoj, da se srebrna priznanja lahko podelijo le na državni ravni tekmovanja. To za fiziko OŠ, ki je 3-stopenjsko tekmovanje, pomeni, da ostanemo brez priznanj bodisi na regijski bodisi na šolski ravni. Zato smo "izkumili" novo priznanje Čmrlj. To priznanje lahko tudi ukinemo, če bi učitelji tako želeli. (Opomba 1: Fizika kot 3-stopenjsko tekmovanje pa seveda ostane, ker druge možnosti ne vidimo, če želimo - in želimo! - obdržati eksperimentalno nalogo na državnem tekmovanju.) (Opomba 2: Astronomija je 2-stopenjsko tekmovanje, zato imajo bronasta priznanja na šolskem.)

19. 4. 2022

IJSO novice

  2022

Prihodnja Mednarodna mladinska naravoslovna olimpijada bi se morala goditi decembra 2022 v Kijevu. Iz očitnih razlogov to ne bo možno.

Olimpijada sicer bo, kot so nam sporočili včeraj, ni pa še jasno, v kakšni obliki. Trenutno vodje olimpijade še vedno iščejo možnost, da bi potekala v živo; če to ne bo mogoče, bo potekala na daljavo (kot lani).

To pomeni, da se bomo olimpijade udeležili. Izbirni postopek bo potekal, kot smo opisali, in organizirali bomo priprave, podobno kot lani. Več informacij sledi kmalu.

15. 4. 2022

Zlata, srebrna, bronasta Stefanova priznanja in priznanja fizikalni Čmrlj

Število priznanj in raven tekmovanja, na kateri se posamezno priznanje lahko osvoji, je določena z državnim Pravilnikom o sofinanciranju tekmovanj v znanju, kjer so členi 27., 28. in 29. tisti, ki to urejajo. Srebrna in zlata priznanja se od letošnjega leta naprej osvajajo in podeljujejo na državnem tekmovanju, bronasta pa lahko na šolskem ali področnem. Pri tekmovanju v znaju fizike bomo bronasta priznanja podelili na področnem tekmovanju. Vsem, ki bi izpolnili stara merila za osvojitev bronastega priznanja (ki so veljala doslej) bomo podelili priznanje Čmrlj.

16. 3. 2022

Konferenca GIREP poleti 2022 v Ljubljani

Med 4. in 8. julijem 2022 bo na Pedagoški fakulteti v Ljubljani potekala mednarodna konferenca GIREP, ki je ena največjih konferenc fizikalnega izobraževanja v Evropi. Učitelji ste vabljeni, da se je udeležite. To je odlična priložnost, da se seznanite z zadnjimi dogajanji na področju fizikalnega izobraževanja in se pogovorite s svetovnimi strokovnjaki na tem področju. Vse informacije dobite na spletni strani konference.

Še posebej ste vabljeni, da se konference udeležite s prispevkom. Gotovo se je marsikdo izmed vas ukvarjal s čim, kar bi bilo udeležencem konference zanimivo. Rok za oddajo povzetka je 31. marec 2022. Uradni jezik konference je angleščina.

1. 2. 2022

Predregistracija na IJSO 2022

19. Mednarodna mladinska naravoslovna olimpijada (IJSO) bo potekala med 1. in 11. decembrom 2022 v Kijevu v Ukrajini.

Pravkar smo uspešno opravili pred-registracijo slovenske ekipe. Olimpijade se nameravamo udeležiti v živo,

polno cepljeni (s potrdili o tem).

30. 1. 2022

IJSO 2022

Tudi v letu 2022 se nameravamo udeležiti (19.) Mednarodne mladinske naravoslovne olimpijade (IJSO 2022), ki bo, predvidoma, v začetku decembra 2022 v Kijevu v Ukrajini.

Zelo verjetno bo potekal izbor ekipe podobno kot v preteklem šolskem letu. V prvi krog izbranih se bo uvrstilo okoli 50 učencev 8. in 9. razreda, ki bodo na državnih tekmovanjih za Stefanovo in Pregljevo priznanje osvojili najvišja mesta. Šolsko tekmovanje v znanju kemije, kot prva vstopna vrata v izbor ekipe, se je odvilo 17. januarja 2022 in je že za nami. Druga vstopna vrata so šolsko tekmovanje v znanju fizike, ki bo v sredo, 2. februarja 2022.

Načrtujemo tudi oblikovanje izbirnih pravil, ki bodo vključevala člen, s katerim si bomo v ekipi zagotovili vsaj minimalno zastopanost učencev iz obeh razredov (osmo- in devetošolcev) ter  fantov in deklet. V preteklem šolskem letu teh pravil nismo pravočasno oblikovali; v ekipi smo imeli osmošolca; a nobenega dekleta (čeprav so se v najožji izbor uvrstile 3). V ekipi za IJSO hočemo imeti tudi dekleta.

26. 1. 2022

Vaša vprašanja in naši odgovori

Nekatera vprašanja (in odgovori nanje) so postala 28. januarja 2022 brezpredmetna.

Nekateri imamo pogoje skeniranja zelo slabe, kaj lahko naredimo?

Obstajajo aplikacije za pametne telefone, ki opravijo delo povsem solidno. Na primer CamScanner. Seveda pa je treba aplikacijo prej preizkusiti. Težava je lahko neustrezen format strani (kamera zajame več, kot je treba), ki pa se da zelo enostavno nastavit tako, da je prav. Priporočamo pa uporabo običajnega skenerja, kjer je to mogoče, ker je bolj enostavno in zanesljivo da pravi format strani v dokumentu.

Zanima me, kako bo s tekmovanjem učencev 8. razreda, ker izvajamo fleksibilni predmetnik.

Naše razumevanje pravilnika je, da mora biti zdaj tekmovanje za vse enako. Torej ne razlikujemo več med običajnim in fleksibilnim načinom izvajanja pouka fizike. Za morebitne pripombe in kritike se obrnite na višje inštance.

Morda bi bilo modro razmisliti o spremembi datuma...

Ne razmišljamo o spremembi datuma. Sprememba datuma šolskega tekmovanja potegne za sabo kaskado naslednjih neželjenih sprememb v urniku vseh tekmovanj. Poleg tega z nobeno spremembo ne bi bili zadovoljni vsi. Pustili bomo datum, ki je bil določen in usklajen z MIZŠ in vsemi drugimi organizatorji tekmovanj v znanju v začetku šolskega leta.

Kako se od tekmovanja do tekmovanja lahko razlikuje, ali se lahko piše na daljavo ali ne? Tekmovanje iz slovenščine  poteka na vseh stopnjah na daljavo, šolsko tekmovanje je bilo omogočeno pisati na daljavo tudi učencem, ki so bili v karanteni. Prav tako je bilo s šolskim tekmovanjem iz kemije.

Odločitev o tem, kje se tekmovanje izvaja, sprejme organizator tekmovanja. Mi smo se tako. Sicer nas slovenisti in kemiki niso nič vprašali, kaj si mislimo o izvedbi tekmovanja na daljavo. Ker so zdaj že rezultati na šolskem tekmovanju tako pomembni, moramo pač narediti, kar je v naši moči (ni pa vse, daleč od tega), da bi bilo tekmovanje vsaj približno regularno, k čemur gotovo sodi tudi to, da imajo med tekmovanjem vsi učenci enake pogoje.

26. 1. 2022

Kako bo potekalo šolsko tekmovanje

Od 25.1.2022 so se zadeve še spremenile, zato je novica zastarela. Kako bo s tekmovanjem letos, bomo objavili v nedeljo, 30.1.2022 (zvečer).

Včeraj (25. januarja 2022) je imela posvetovalna skupina na MIZŠ, ki je pripravila novi Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj sestanek, na katerem so ponovno (in dokončno, vsaj do konca prvega 3-letnega obdobja financiranja?) potrdili strogo interpretacijo člena o merilih za prehode med stopnjami (selekcijskih) tekmovanj, kjer je izbor tekmovalcev, ki se uvrščajo na naslednjo stopnjo tekmovanja opravljen izključno na osnovi rezultata, ki ga dosežejo na predhodni stopnji.

  1. Odločili smo se, da bomo Tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike prijavili kot selekcijsko tekmovanje. Lahko bi postalo interesno (druga kategorija), kar pa bi, domnevamo, potegnilo za seboj druge neugodne posledice; npr. negotovost glede upoštevanja zlatih priznanj pri kandidiranju za Zoisove štipendije, če navedemo le najpomembnejšo.
  2. Če naj bo tekmovanje tudi izbrano za selekcijsko (in ga bo financiralo MIZŠ, kar pomeni, da ne bo kotizacije za tekmovanje in da bodo priznanja, osvojena na tekmovanju, učenci lahko uveljavljali pri vlogah za Zoisove štipendije), moramo v pravilnikih svojih tekmovanj upoštevati vse člene krovnega pravilnika. Če imate pripombe, ki se tičejo novih pravil iz krovnega pravilnika, se ne obračajte na nas, ampak naravnost na posvetovalno skupino MIZŠ, ki jo vodi g. Aleš Ojsteršek, vodja Sektorja za razvoj izobraževanja.
  3. Poudarjamo še enkrat, kotizacije za letošnje tekmovanje ni.
  4. Ker se popolnoma jasno zavedamo problema ocenjevanja na šolskem tekmovanju (glede na opisane okoliščine), smo se odločili, da bomo privzeli model ocenjevanja, ki so ga že sprejeli tudi na Zavodu RS za šolstvo za Cankarjevo priznanje (po posvetu na MIZŠ). Ocenjevanje na šolskem tekmovanju bo anonimizirano (kar se tekmovalcev tiče) in distribuirano (na daljavo; ocenjevalci - učitelji mentorji - bodo do skeniranih pol dostopali preko strežnika). O postopku ocenjevanja bomo napisali posebno novico, da ta ni predolga (pa je vseeno dolga).
  5. Tekmovanje bo potekalo izključno na šolah v razpisanem terminu tekmovanja (dan, ura) (ne pa od doma na daljavo; ne glede na to, ali so učenci v izolaciji ali karanteni). Vsled spremenjenih meril za napredovanje na naslednjo stopnjo tekmovanja moramo namreč poskrbeti, da so okoliščine, v katerih učenci tekmujejo, za vse enake. Poleg tega bodo pole, ki jih bodo učenci reševali, vnaprej pripravljene za vsakega prijavljenega učenca posebej (na prvi strani bo natisnjena individualizirana črtna koda in ime učenca) in jih bo potrebno natisniti tik pred tekmovanjem; po tekmovanju pa skenirati in naložiti na strežnik.
  6. Ocenjevalci izdelkov na šolskem tekmovanju bodo člani šolskih tekmovalnih komisij (ŠTK, kot doslej, le da ne boste ocenjevali izdelkov svojih učencev, ampak anonimizirane izdelke naključnih učencev z drugih šol). Število izdelkov, ki jih bodo ocenili člani neke ŠTK bo približno enako številu tekmovalcev, ki so se s te šole udeležili tekmovanja.
  7. Dostop do anonimiziranih pol, ki jih bo potrebno oceniti, bo dobil predsednik ŠTK, ki bo potem organiziral ocenjevanje teh izdelkov.
  8. Če imate konkretno vprašanje, nam lahko pišete po mailu, a na vprašanja, ki se tičejo razumnosti novega pravilnika, ne bomo odgovarjali (ker ni v naši pristojnosti). Na ostala vprašanja bomo odgovorili na spletni strani, da jih bodo lahko videli tudi ostali učitelji oz. zainteresirana javnost. Iz česar sledi, da preden pišete, poglejte na spletno stran, če ni odgovor na vaše vprašanje slučajno že tam. 

Hvala za razumevanje.

16. 12. 2019

Učni načrt Mednarodne juniorske naravoslovne olimpijade

Učni načrt MJNO vsebuje nekatere vsebine, ki jih v veljavnih učnih načrtih naravoslovnih predmetov v slovenski osnovni šoli ni. Original učnega načrta (v angleščini) je tu, preveden v slovenščino pa tu.

7. 2. 2018

OBRAZCI in OCENJEVANJE

Tole je stalna bližnjica k fizikalnim obrazcem s tabelo gostot, ki so dovoljen pripomoček na vseh stopnjah tekmovanja iz znanja fizike za Stefanova priznanja.

Tole pa je stalna bližnjica k navodilom za vrednotenje (ocenjevanje) izdelkov tekmovalcev, ki se jih držimo na vseh stopnjah tekmovanja.