Komisija za popularizacijo fizike v osnovni šoli

Barbara Rovšek

Tajnik Komisije:

Barbara Rovšek

E-pošta: fios@dmfa.si

Prosimo Vas, da za vsa vprašanja v zvezi s tekmovanji uporabljate le elektronsko pošto, še prej pa preverite, ali ni morda odgovor na Vaše vprašanje že objavljen na naših spletnih straneh. Prosimo Vas tudi, da po elektronski pošti ne sprašujete o dosežkih na tekmovanjih, saj vam na ta način informacije ne bomo posredovali. Če ste geslo izgubili, se obrnite na vašega učitelja pri ustreznem predmetu.
7. 2. 2018

OBRAZCI in OCENJEVANJE

Tole je stalna bližnjica k fizikalnim obrazcem s tabelo gostot, ki so dovoljen pripomoček na vseh stopnjah tekmovanja iz znanja fizike za Stefanova priznanja.

Tole pa je stalna bližnjica k navodilom za vrednotenje (ocenjevanje) izdelkov tekmovalcev, ki se jih držimo na vseh stopnjah tekmovanja.

14. 2. 2018

Malo statistike s šolskega

V razpredelnicah so napisani deleži učencev, ki so pri nalogah izbirnega tipa na letošnjem šolskem tekmovanju izbrali posamezne odgovore. V osmem razredu je bila naloga s pričakovano (?) najslabšim uspehom naloga A5, pri kateri so morali izračunati gostoto kocke. Največji delež učencev je izbral odgovor D - ker sta bila podatka o masi in prostornini kocke podana z osnovnima enotama? Po drugi strani pa je drugi največji delež učencev pri tej nalogi izbral pravilni odgovor. Najlažja naloga v 8. razredu je bila naloga A4, ki je preverjala poznavanje predpone mikro.

Zdi se, da so bile v devetem razredu naloge izbirnega tipa za spoznanje težje, ker so deleži učencev s pravilnimi odgovori nekoliko manjši. Najtežja je bila naloga A5 - ki je, kot lahko srednje pozorni bralec opazi, vsebinsko identična lanski nalogi z gasilcem in uporabo 2. Newtonovega zakona (ki je bila že lani daleč najslabše reševana naloga na šolskem tekmovanju). Hm, slabo berejo, devetaki, ali pa niso prepričani v svoje znanje: druga najslabše reševana naloga je bila naloga A3, ki je spraševala po spremembi knetične energije telesa, ki se giblje s stalno hitrostjo.... Enote pa znajo še kar dobro pretvarjati (naloga A1, galone).

12. 2. 2018

Zlata priznanja 2018

Število udeležencev letošnjega šolskega tekmovanja iz fizike je tolikšno, da bomo na državnem tekmovanju lahko podelili največ 50 zlatih priznanj v 8. razredu in največ 46 zlatih priznanj v 9. razredu. Tekmovanja se je udeležilo 3573 osmošolcev in 3198 devetošolcev, skupaj je to 6771 učencev. Največje možno število zlatih priznanj je določeno s Pravilnikom o tekmovanju in je odvisno od števila udeležencev tekmovanja.

3. 2. 2018

Organizatorji 38. državnega tekmovanja

Letošnje, 38. državno tekmovanje osnovnošolcev iz znanja fizike za zlata Stefanova priznanja, gostita, kot običajno,

Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Univerze v Mariboru

  

in Pedagoška fakulteta

Univerze v Ljubljani.

  

Na Primorskem državno tekmovanje gosti

Osnovna šola Frana Erjavca v Novi Gorici.   

  

 

11. 8. 2017

Člani komisije

V šolskem letu 2017/2018 so člani komisije za tekmovanje osnovnošolcev iz znanja fizike tajnica in predsednica komisije Barbara Rovšek, pomočnica tajnice Mojca Štembergar ter člani Vesna Harej, Jelislava Sakelšek  in Gregor Udovč.

20. 11. 2017

Vsebinski del razpisa za tekmovanje iz znanja fizike

Pozivamo zainteresirane, da pokukajo v posodobljen vsebinski del razpisa za tekmovanje iz znanja fizike za Stefanova priznanja. Prenova ni od včeraj, je pa pomembno, da preverite spremembe, če jih še niste. 

20. 11. 2017

Uganka

Kdo je to? Aprila 2012, na državnem tekmovanju iz fizike za osnovnošolce, na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.