2001...201820192020

Statistika tekmovanja Mednarodni matematični Kenguru v šolskem letu 2019/2020

V preglednicah so deleži pri pravilnih odgovorih označeni odebeljeno. Najpogostejša pravilna izbira je poudarjena zeleno, najpogostejša izbira, ki ni pravilen odgovor, pa modro.

Statistika 'Kenguru' za šolsko leto 2019/2020 ni na voljo.