Statistika tekmovanja

{"options":{"pointSize":"8", "pointShape":"cicrle","title":"Število tekmovalcev po letih","width":"100%","height":320,"vAxis":{"viewWindow":{"min": 0}}},"data": [["Leto", "Šolsko", "Regijsko", "Državno"],["2022", 56952, 2111, 481]]}

Tekmovanje je bilo prvič organizirano v šolskem letu 1964/1965. Ločeno tekmovanje za učence od 1. do 7. razreda je bilo uvedeno v šolskem letu 2021/2022 zaradi sprememb v načinu sofinanciranja šolskih tekmovanj, pred tem letom je bilo tekmovanje enovito.