Tekmovanje v znanju poslovne in finančne matematike ter statistike za srednje šole

Zgodovina tekmovanja

Prvo tekmovanje je bilo v šolskem letu 2002/2003. Od tedaj dalje imajo dijaki srednjih ekonomskih in poslovnih šol možnost, da se organizirano preskusijo v znanju poslovne matematike. Prvega tekmovanja se je udeležilo 400 dijakov iz 22 šol, število udeležencev pa je od tedaj približno enako.

V šolskem letu 2013/14 je bila prvič organizirana tudi tekmovalna skupina za finančno matematiko in statistiko za gimnazijce.

Cilji tekmovanja

  • Širjenje in poglabljanje znanja poslovne in finančne matematike ter statistike,
  • primerjanje znanja poslovne in finančne matematike ter statistike med dijaki,
  • popularizacija poslovne in finančne matematike ter statistike,
  • odkrivanje in spodbujanje nadarjenih dijakov,
  • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja poslovne in finančne matematike ter statistike,
  • spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij.

Ravni tekmovanja

  • šolsko tekmovanje
  • državno tekmovanje

Naloge

Naloge za vse ravni tekmovanja pripravi državna tekmovalna komisija.

Vrednotenje izdelkov

Izdelke na šolskem tekmovanju ovrednotijo učitelji šole, na državnem tekmovanju pa državna tekmovalna komisija s sodelavci.

Priznanja

Najuspešnejši tekmovalci na šolskem tekmovanju prejmejo (v skladu s Pravilnikom) bronasto priznanje, na državnem tekmovanju pa zlato ali srebrno priznanje.

Kontakt

DMFA Slovenije
Komisija za tekmovanje v znanju poslovne in finančne matematike ter statistike za srednje šole
Jadranska ulica 19
1000 Ljubljana

Tajnik Komisije:

Cvetka Gomboc Alt
E-pošta: pmss@dmfa.si