Izbirni testi za mednarodna tekmovanja 2019 / 2020

Po zaključenem državnem tekmovanju organiziramo še izbirno tekmovanje za kandidate za obe olimpijski ekipi (za EFO in za MFO). Na izbirno tekmovanje povabimo 16 dijakov z najboljšimi rezultati na državnem tekmovanju. Običajno so to dijaki, ki so tekmovali v 3. skupini, ni pa nujno. Povabimo lahko tudi najboljše iz 2. skupine. Izbirno tekmovanje poteka na Fakulteti za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana, v zadnji tretjini aprila.

O uvrstitvi med 8 članov obeh olimpijskih ekip odloča vsota točk, ki jih je posameznik dosegel na državnem in izbirnem tekmovanju, če je tekmoval v 3. skupini, ter vsota polovice točk z državnega in vseh točk z izbirnega tekmovanja, če je posameznik tekmoval v 2. skupini. Naloge na izbirnem tekmovanju so iste za vse.

Nekaj nalog z izbirnih in drugih tekmovanj v preteklosti je zbranih na spletnih straneh Bojana Gollija.