Izbirno tekmovanje za olimpijsko ekipo

Izbirnega tekmovanja za mednarodni tekmovanji v šolskem letu 2018/2019 se bodo udeležili naslednji tekmovalci, izbrani na državnem tekmovanju: Klemen Bogataj, Simon Bukovšek, oba Gimnazija Škofja Loka; Vito Levstik, Sašo Domadenik, oba II. gimnazija Maribor; Miha Radež, Gimnazija Novo mesto; Aleš Globočnik, Gašper Košir, Tevž Lotrič, vsi Gimnazija Kranj; Jaka Baš, ŠC Celje, Gimnazija Lava; Matevž Mišič, Job Petrovčič, oba Gimnazija Vič, Ljubljana; Marko Čmrlec, Andraž Jelinčič, Vladimir Smrkolj, Miha Korenjak, vsi Gimnazija Bežigrad, Ljubljana; Tim Kmecl, Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik; Boštjan Baras, Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana.

Izbirno tekmovanje za obe olimpijski ekipo bo v petek, 19. aprila 2019, ob 10.00 na Fakulteti za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko, Jadranska 19, Ljubljana. Ob 9.40 se zberemo pred vratarnico Oddelka za fiziko. Vsi tekmovalci morajo imeti s seboj veljaven slovenski potni list ali osebno izkaznico.

Na izbirnem tekmovanju bodo teoretične naloge iz snovi, ki je v programu tekmovanja skupine III. Na tekmovanju bo mogoče doseči največ 30 točk. Eksperimentalne naloge na tekmovanju ne bo.

Na izbirnem tekmovanju ni dovoljena uporaba dodatne literature. Dovoljeno je pisalo, geometrijsko orodje in neprogramabilno žepno računalo.

Točkam z izbirnega tekmovanja se tekmovalcem iz III. skupine prištejejo točke z državnega tekmovanjam, medtem ko se tekmovalcem iz II. skupine prišteje polovica točk z državnega tekmovanja.

V ekipi za mednarodno (MFO) in evropsko (EFO) fizikalno olimpijado se tekmovalci uvrstijo v skladu z Merili za uvrstitev na mednarodna tekmovanja iz fizike.

V primeru enakega seštevka točk ima prednost pri izboru za obe olimpijski ekipi tisti, ki je dosegel več točk na izbirnem tekmovanju. Če so tekmovalci izenačeni tudi glede tega kriterija, ima prednost pri izboru tekmovalec/tekmovalka, ki je nasprotnega spola od preostalih štirih članov ekipe, če so ti vsi istega spola. Če so tekmovalci izenačeni tudi glede tega kriterija, se člana olimpijske ekipe določi z žrebom.

Po koncu reševanja nalog bo organizirano kosilo za tekmovalce, potem pa prosto do razglasitve rezultatov, ki bo predvidoma okrog 15.30. Po razglasitvi rezultatov bodo izbrani tekmovalci za olimpijsko ekipo dobili še nekaj navodil in izpolnili potrebne obrazce.

Da bi tekmovalci dobili občutek za naloge na izbirnem tekmovanju, si lahko na spletni strani ogledajo naloge z izbirnih tekmovanj iz prejšnjih let.

V Ljubljani, 11. 4. 2019

Jurij Bajc