Tekmovanje osnovnošolcev v znanju matematike za Vegova priznanja

Zgodovina tekmovanja

Državno tekmovanje osnovnošolcev v znanju matematike je eno najstarejših tekmovanj slovenskih osnovnošolcev v znanju katerega izmed šolskih predmetov, saj je bilo prvo, tedaj še republiško, tekmovanje organizirano že v šolskem letu 1964/1965. Sprva so na državnem tekmovanju tekmovali le učenci 8. razreda osemletne OŠ, od leta 1980/1981 dalje na državnem tekmovanju sodelujejo učenci 7. razreda osemletne OŠ, od šolskega leta 2007/2008 dalje pa so na državnem tekmovanju sodelovali tudi učenci zadnjih treh razredov OŠ.
Do šolskega leta 2014/2015 so učenci teh razredov tekmovali na šolskem, področnem in državnem tekmovanju. V letu 2015/2016 je bilo ukinjeno področno tekmovanje, na državno tekmovanje pa so bili vključeni še učenci 5. in 6. razredov. V šolskem letu 2020/2021 se je tekmovanje razdelilo, in sicer na tekmovanje osnovnošolcev v znanju matematike za Vegova priznanja ter tekmovanje osnovnošolcev v znanju matematike za Kenguru Vegova priznanja. Prvo je namenjeno učencem 8. in 9. razreda, drugego pa se učencem od 1. do 7. razreda.

V letu 1970/1971 je tekmovanje dobilo ime po Juriju Vegi. Od preimenovanja dalje skladno s sprejetim pravilnikom za dosežek na šolskem tekmovanju lahko prejmejo bronasto Vegovo priznanje, za dosežek na področnem tekmovanju srebrno Vegovo priznanje, za dosežek na državnem tekmovanju pa zlato Vegovo priznanje.

Po preimenovanju je tekmovanje doseglo že kar zavidljivo množičnost, saj se je število tekmovalcev na šolskih tekmovanjih povzpelo na več kot 11000 učencev od 5. do 8. razreda, na tedaj še občinskih tekmovanjih je vsako leto tekmovalo okrog 4500 učencev od 6. do 8. razreda, medtem ko število udeležencev državnega tekmovanja preseglo 500 sedmošolcev in osmošolcev.

Po letu 1990 se jugoslovanskih zveznih tekmovanj nismo več udeleževali in tedaj se je pokazala potreba po drugačnem sodelovanju v mednarodnem merilu. Tako smo v šolskem letu 1994/1995 poskusno izvedli šolsko tekmovanje z nalogami Evropskega matematičnega kenguruja in ga razširili na učence 3. in 4. razreda. V naslednjem letu smo sklenili šolsko tekmovanje z nalogami Evropskega matematičnega kenguruja razširiti še na učence 2. razreda, od šolskega leta 2003/2004 dalje pa so take naloge na voljo za vse razrede osem- in devetletne OŠ.

Cilji in namen tekmovanja

  • Širjenje znanja in poglabljanje že osvojenih znanj tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju matematike za OŠ,
  • primerjanje znanja med učenci na področju matematike,
  • popularizacija matematike,
  • odkrivanje in spodbujanje za matematiko nadarjenih učencev,
  • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja matematike,
  • spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij.

Ravni tekmovanja

  • šolsko tekmovanje za priznanje Kenguru
  • regijsko tekmovanje za bronasto Vegovo priznanje
  • državno tekmovanje za srebrno in zlato Vegovo priznanje

Naloge

Naloge za šolsko tekmovanje pripravi komisija za tekmovanje Mednarodni matematični kenguru, naloge za regijsko in državno tekmovanje pa državna tekmovalna komisija.

Vrednotenje izdelkov

Izdelke na šolskem tekmovanju ovrednotijo učitelji šole, na regijskem tekmovanju regijska tekmovalna komisija, na državnem tekmovanju pa državna tekmovalna komisija s sodelavci.

Priznanja

Najuspešnejši tekmovalci na šolskem tekmovanju lahko prejmejo (v skladu s Pravilnikom) priznanje Kenguru, na regijskem tekmovanju bronasto Vegovo priznanje, na državnem tekmovanju pa srebrno Vegovo priznanje ali zlato Vegovo priznanje, nekateri pa tudi praktične nagrade.

Poletne šole

Za najuspešnejše tekmovalce na državnem tekmovanju organiziramo tudi poletno šolo, kjer lahko učenci v prijetnem vzdušju s sovrstniki spoznavajo dodatne matematične vsebine.

Kontakt

DMFA Slovenije
Komisija za popularizacijo matematike v osnovni šoli
Jadranska ulica 19
1000 Ljubljana

Tajnik Komisije:

Aljoša Brlogar
E-pošta: maos@dmfa.si