Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Jadranska ulica 19, Ljubljana

Na osnovi Pravilnika o tekmovanju osnovnošolcev v znanju matematike za Vegova priznanja izdaja Društvo

Razpis tekmovanja osnovnošolcev v znanju matematike za Vegova priznanja v šolskem letu 2023 / 2024

Koledar tekmovanj

Tekmovanja bodo v šolskem letu 2023 / 2024 potekala:

StopnjaDatum in čas pričetka
Šolsko tekmovanje četrtek, 21. marec 2024 ob 13.00
Regijsko tekmovanje četrtek, 4. april 2024 ob 14.00
Državno tekmovanje sobota, 20. april 2024 ob 9.00
Zaradi možnosti hitre komunikacije med tekmovalci po zaključku tekmovanja (e-pošta, mobilni telefoni), lahko pričetek tekmovanja premaknete le za POL URE (nazaj na 12.30 ali naprej na 13.30).

Splošne informacije

S šolskim letom 2021/2022 je prišlo do nekaterih sprememb pri tekmovanju zaradi uskladitve z državnim pravilnikom o sofinanciranju tekmovanj.

Za učence 8. in 9. bo tako potekalo tekmovanje osnovnošolcev v znanju matematike za Vegova priznanja, za učence od 1. do 7. razreda pa tekmovanje osnovnošolcev v znanju matematike za Kenguru Vegova priznanja. Zato imate na Infoserverju dve različni vlogi za ločeno urejanje.

Zaradi krovnega pravilnika ponovno uvajamo regijsko tekmovanje. Vseh treh ravni tekmovanja za Kenguru Vegova priznanja se udeležijo učenci 6. in 7. razredov.

Vsebinske spremembe so objavljene v vsebinskem programu. Tekmovalne pole na obeh ravneh bodo vsebovale naloge izbirnega tipa in naloge odprtega tipa.

Pred prijavo na šolsko tekmovanje je nujno potrebno od vsakega tekmovalca oz. njegovega zakonitega zastopnika zaradi zahteve Ministrstva za šolstvo in šport po obliki in podatkih javne objave dosežkov in zahtev Zakona o varstvu osebnih podatkov pridobiti pisno soglasje z javno objavo dosežkov. Na naših spletnih straneh bodo sicer vidni le dosežki državnega tekmovanja, vendar je javna objava tudi objava na šolski oglasni deski ali v biltenu. Če zakoniti zastopnik učenca s tem ne soglaša, se učenec tekmovanja ne more udeležiti.

Za šolsko leto 2023 / 2024 je upravni odbor DMFA Slovenije določil višino prijavnine 0,00 € (z vključenim DDV) na tekmovalca, ki se vključi v šolski ravni. Ko bodo znana števila tekmovalcev na posameznih šolah (po izvedbi šolskih tekmovanj), bomo na šole poslali račun, ki ga boste poravnali v predpisanem roku.

Šolsko tekmovanje

Šolska tekmovalna komisija za vrednotenje izdelkov tekmovanja Kenguru (oglejte si pravila) in za pošiljanje poročila o tekmovanju uporabi informacijski strežnik. Na strežniku bodo en dan pred tekmovanjem na voljo naloge za vse razrede OŠ.

V skladu s pravilnikom tekmovanja se lahko tekmovanja Kenguru udeležijo vsi učenci, ki to želijo. DMFA Slovenije ne postavlja nikakršnih omejitev pri številu udeležencev iz posameznega razreda ali šole. Prijava na tekmovanje je možna pri svojem učitelju matematike od 22. 2. 2024 do 20. 3. 2024 do 12.00. Rezultati bodo za posameznega tekmovalca objavljeni najkasneje 26. 3. 2024. Poimenski seznam s končnimi rezultati, prejemniki priznanj in izbranimi tekmovalci za regijsko tekmovanje bo za posamezno šolo objavljen najkasneje 27. 3. 2024.

Za eventualni prevod nalog v angleški, italijanski ali madžarski jezik je potrebno zaprositi Državno tekmovalno komisijo vsaj 10 dni pred prvo ravnjo tekmovanja (tj. najkasneje do 11. 3. 2024 do 14.00). Želeno jezikovno varianto je potrebno označiti na Informacijskem strežniku ob izpisu prijavnice na tekmovanje.

Regijsko tekmovanje

Regijsko tekmovanje bo 4. 4. 2024 ob 14.00 v naslednjih krajih:

#RegijaGostiteljOrganizator
1 Gorenjska regija 1 OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica Monika Zupanc
2 Gorenjska regija 2 OŠ Bistrica, Tržič Sonja Sedej
3 Gorenjska regija 3 OŠ Orehek Kranj Monika Kos
4 Goriška regija OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica Petra Brankovič
5 Jugovzhodna Slovenija 1 OŠ Šmihel, Novo mesto Andrej Prah
6 Jugovzhodna Slovenija 2 OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok Donald Beguš
7 Koroška regija OŠ Prežihovega Voranca, Ravne na Koroškem Helena Ošlovnik
8 Obalno-kraška regija OŠ Ivana Babiča-Jagra, Marezige Suzana Lisjak
9 Osrednjeslovenska regija 1 OŠ Prule, Ljubljana Vida Zupančič
10 Osrednjeslovenska regija 2 OŠ Spodnja Šiška, Ljubljana Goran Ivetić
11 Osrednjeslovenska regija 3 OŠ Jurija Vege, Moravče Ivica Rus
12 Osrednjeslovenska regija 4 OŠ Sostro Urška Šetina
13 Osrednjeslovenska regija 5 OŠ Ig Martina Brence
14 Podravska regija 1 OŠ Kamnica Dragan Raičevič
15 Podravska regija 2 OŠ Breg, Ptuj Jasmina Starčević
16 Podravska regija 3 OŠ Franceta Prešerna, Maribor Anastazija Tacer Banaj
17 Pomurska regija OŠ III Murska Sobota Peter Škofič
18 Posavska regija OŠ Boštanj Anže Rus
19 Primorsko-notranjska regija OŠ Toneta Tomšiča Knežak Petra Valenčič
20 Savinjska regija 1 I. OŠ Celje Petra Ramšak Drozg
21 Savinjska regija 2 JZ OŠ Marjana Nemca Radeče Polona Korat
22 Savinjska regija 3 I. OŠ Žalec Katarina Ban
23 Zasavska regija OŠ Litija Alen Divjak

Šolo-gostiteljico regijskega tekmovanja za svoje regijo lahko vsaka šola vidi na informacijskem strežniku.

Državno tekmovanje

Po zaključenem šolskem tekmovanju se bo sestala državna tekmovalna komisija in izbrala udeležence državne ravni tekmovanja ter izbor posredovala šolam preko informacijskega strežnika. Učitelji mentorji izbranih tekmovalcev morajo nato preko informacijskega strežnika takoj sporočiti podatke, ki jih državna tekmovalna komisija in šole gostiteljice potrebujejo za optimalno organizacijo in izvedbo državnega tekmovanja.

Vsaka šola, ki ima na državno raven tekmovanja uvrščene tekmovalce, mora predlagati vsaj enega nadzornega učitelja (učitelja matematike ali drugega strokovnega sodelavca v dogovoru z državno tekmovalno komisijo). Nadzorni učitelji se zberejo pri organizatorju državnega tekmovanja vsaj pol ure pred začetkom tekmovanja, da skupaj odprejo zapečatene naloge.

Gostitelji državnega tekmovanja bodo:

#RegijaGostiteljOrganizator
1 Celje OŠ Gorica, Velenje Tim Golavšek
2 Kranj OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica Tamara Oštir Pavlič
3 Ljubljana 1 OŠ Jožeta Moškriča, Ljubljana Metka Kenda
4 Ljubljana 2 OŠ Sostro Mateja Štefančič
5 Maribor OŠ Leona Štuklja Maribor Rok Rožič
6 Novo mesto OŠ Mirna Ana Zgonc Možina
7 Primorska OŠ Elvire Vatovec Prade Sabina Prodanovič

Rezultati državnega tekmovanja bodo za posameznega tekmovalca objavljeni najkasneje 22. 4. 2024.

Morebiten ugovor na vrednotenje na državnem tekmovanju je potrebno podati elektronsko (s pomočjo gesla za individualni vpogled) najkasneje do 25. 4. 2024 do 17.30. V skladu s 45. členom pravilnika je Upravni odbor DMFA Slovenije določil višino pristojbine za obravnavo ugovora na vrednotenje na posamezno nalogo. Pristojbina znaša 5,00 € (z vključenim DDV) in se tekmovalcu vrne v primeru ugodno rešenega ugovora. Komisija bo obravnavala le ugovore, za katere bomo do 25. 4. 2024 do 17.30 prejeli potrdilo o plačani pristojbini.

Dosežki z državnega tekmovanja bodo javno objavljeni na naših spletnih straneh skladno s pravilnikom tekmovanja najkasneje 27. 4. 2024. Tisti, ki bodo na državni ravni osvojili nagrade, bodo le-te prejeli na posebni slovesnosti. Slovenost Bistroumi 2024 bo 2. 6. 2024 v Unionski dvorani Grand Hotela Union v Ljubljani s pričetkom ob 18.00.

Vprašanja, na katera na naših spletnih straneh ne najdete odgovorov, naslavljajte na naslov maos@dmfa.si.


Datum: 31. 7. 2023 Predsednik Društva
dr. Primož Potočnik