Prijava na tekmovanje Mednarodni matematični kenguru 2018 / 2019

Tekmovanje bo 21. 3. 2019. Za točen kraj in čas izvedbe tekmovanja se pozanimajte na vaši fakulteti.

Ta prijavni obrazec je na voljo le študentom. Če vaše fakultete ni na spodnjem seznamu, na tekmovanju pa bi želeli sodelovati, se o tem pogovorite z asistentom za matematiko na vaši fakulteti ali kontaktirajte tajnika tekmovanja. Prijava na tekmovanje je možna od 26. 2. 2019 od 0.00 do 20. 3. 2019 do 15.00. Prijava na tekmovanje po elektronski pošti ni možna.
Prijava na tekmovanje za študente
Pri izboru fakultete pazite na izbor prave univerze!
Ob šolskega leta 2016/2017 dalje vsi študenti tekmujejo v eni (edini) tekmovalni skupini.

Organizatorji in lokacije za izvedbo šolskega tekmovanja

Prosimo, da natančno upoštevate razpored tekmovališč za izvedbo tekmovanja, saj bomo na vsakem tekmovališču zagotovili le potrebno število tekmovalnih pol v skladu s prijavami! (Tekmovališča izven matičnih fakultet so označena z .)

#FakultetaVodja tekmovanjaTekmovališčePredavalnica in čas pričetka
1 Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana Nik Stopar UL, Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
, 17:00
2 UL, Akademija za glasbo Nik Stopar UL, Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
, 17:00
3 UL, Biotehniška fakulteta Polona Oblak UL, Fakulteta za rač. in infor.
Večna pot 113
, 17:00
4 UL, Ekonomska fakulteta Blaž Mojškerc UL, Ekonomska fakulteta
Kardeljeva ploščad 17
, 17:00
5 UL, Fakulteta za arhitekturo Mojca Premuš UL, Fakulteta za grad. in geod.
Jamova cesta 2
, 17:00
6 UL, Fakulteta za elektrotehniko Nik Stopar UL, Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
, 17:00
7 UL, Fakulteta za farmacijo Nik Stopar UL, Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
, 17:00
8 UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Mojca Premuš UL, Fakulteta za grad. in geod.
Jamova cesta 2
, 17:00
9 UL, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Andreja Drobnič Vidic UL, Fakulteta za rač. in infor.
Večna pot 113
, 17:00
10 UL, Fakulteta za matematiko in fiziko Gregor Šega UL, Fakulteta za mat. in fiziko
Jadranska ulica 19
, 17:00
11 UL, Fakulteta za računalništvo in informatiko Polona Oblak UL, Fakulteta za rač. in infor.
Večna pot 113
, 17:00
12 UL, Fakulteta za strojništvo Darja Rupnik-Poklukar UL, Fakulteta za strojništvo
Aškerčeva cesta 6
, 17:00
13 UL, Fakulteta za šport Nik Stopar UL, Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
, 17:00
14 UL, Medicinska fakulteta Nik Stopar UL, Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
, 17:00
15 UL, Pedagoška fakulteta Tadej Starčič UL, Pedagoška fakulteta
Kardeljeva ploščad 16
, 17:00
16 UL, Zdravstvena fakulteta Nik Stopar UL, Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
, 17:00
17 UM, Fakulteta za elektrotehniko, rač. in informatiko Tatjana Petek UM, Fakulteta za el., rač. in inf.
Smetanova ulica 17
, 17:00
18 UM, Fakulteta za energetiko Brigita Ferčec UM, Fakulteta za energetiko
Hočevarjev trg 1
, 17:00
19 UM, Fakulteta za gradb., prometno inž. in arhitekturo Matej Mencinger UM, Fakulteta za el., rač. in inf.
Smetanova ulica 17
, 17:00
20 UM, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Petra Žigert Pleteršek UM, Fakulteta za el., rač. in inf.
Smetanova ulica 17
, 17:00
21 UM, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Niko Tratnik UM, Fakulteta za nar. in matematiko
Koroška cesta 160
, 17:00
22 UM, Fakulteta za strojništvo Simon Špacapan UM, Fakulteta za el., rač. in inf.
Smetanova ulica 17
, 17:00
23 UNG, Fakulteta za naravoslovje Andreja Gomboc UNG, Fakulteta za naravoslovje
Vipavska 11c
, 17:00
24 UP, FAMNIT Bojan Kuzma UP, FAMNIT
Glagoljaška 8
, 17:00
25 UP, Pedagoška fakulteta Koper Darjo Felda UP, Pedagoška fakulteta Koper
Cankarjeva 5
, 17:00

Oznake univerz: UL: Univerza v Ljubljani, UM: Univerza v Mariboru, UP: Univerza na Primorskem