Arhivski ponatis tiskovin

Naročanje arhivskega ponatisa (izdaja duplikata) je možno največ za tri pretekla šolska leta za tekmovanja, ki so logistično podprta na Informacijskem strežniku DMFA Slovenije (glej seznam tekmovanj). Tiskovino (eno ali več) naročite tako, da v spodnjem obrazcu izpolnite vsa zahtevana polja in (za vsako tiskovino posebej) pritisnete gumb . Na koncu izberete še način plačila in pritisnete na gumb . Tiskovino bomo poslali po pošti na naslov šole, ki jo je prejemnik priznanja/tekmovalec obiskoval oz. kjer je bil prejmnik potrdila o strokovnm sodelovanju/učitelj zaposlen v času (šolskem letu) izdaje tiskovine. Tiskovin ne pošiljamo na domače naslove, saj tega podatka ne moremo preveriti.

Natis in pošiljanje obračunamo v skladu s cenikom storitev. Strošek ponatisa (izdaje duplikata) se nanaša na vsako naročeno tiskovino ne glede na to ali je bila tiskovina izdana ali ne. Če tiskovina pravzaprav ni bila izdana, bomo izdali potrdilo, da določena tiskovina ni bila izdana.

Prošnja za ponatis/izdajo duplikata

V eno naročilo lahko združite tudi več prošenj za ponatis tiskovin z iste šole.
Pregled naročenih tiskovin
Naročilo ni podano.
Podatki o naročniku/plačniku

Prosimo, da natančno preverite pravilnost zapisanih podatkov. Po oddaji naročila boste po elektronski pošti prejeli predračun s podatki za plačilo (sklicna številka). Tiskovino bomo izdali in odpremili na naslov šole v sedmih delovnih dnevih po prejemu plačila. Podatek o naslovu in pošti naročnika bo izpisan le na računu, za odpremo pa ne bo uporabljen.

Način plačila
Ponudba za plačilo preko TRR je veljavna 7 dni. Vplačan znesek na TRR po roku zapadlosti plačila ali z neveljavno sklicno številko bomo vrnili na TRR plačnika, odtegnili pa bomo stroške poslovanja v višini 3,00 EUR.