Prijava šole na Informacijski strežnik DMFA

Na Informacijski strežnik DMFA se lahko prijavi vsaka osnovna ali srednja šola v Sloveniji ali Slovenska šola v zamejstvu. Prijavite se tako,

  • da s strežnika prenesete prijavnico (PDF) (tj. shranite na vaš računalnik),
  • jo v celoti izpolnete (vključno z vsemi zahtevanimi podatki odgovorne osebe),
  • digitalno podpišete s kvalificiranim potrdilom odgovorne osebe in
  • PDF datoteko po elektronski pošti pošljete na naslov vlozisce@dmfa.si.

V nekaj dneh bomo na e-poštni naslov odgovorne osebe poslali uporabniško ime in geslo za odgovorno osebo, ki potem dodeli gesla za posamezna tekmovanja vodjem tekmovanj na šoli. (Če podatki o odgovorni osebi ne bodo popolni, osebe ne moremo vnesti v evidenco oseb in gesla ne bomo dodelili.)

Posebej poudarjamo, da ne pošiljajte prijavnice v papirni obliki ali kot skeniran dokument, saj v današnjem času tak način komunikacije ni več sprejemljiv. Papirne prijavnice ali skeniranega dokumenta ni možno avtomatično obdelati!
Pregledovalniki PDF datotek, ki so vgrajeni v brskalnike, praviloma digitalnega podpisovanja NE OMOGOČAJO, ampak je zato potrebno uporabiti samostojen program. Priporočamo uporabo programa Adobe Reader DC (ali novejšega), ki je na straneh proizvajalca prosto dostopen.