Informacijski strežnik DMFA Slovenije

Informacijski strežnik DMFA Slovenije nudi računalniško podporo mnogim tekmovanjem v znanju. Zaporedna številka tekmovanja se nanaša na trenutno šolsko leto, v zadnjih dveh stolpcih pa sta zapisani šolsko leto, ko je bilo tekmovanje prvič uradno izvedeno, in šolsko leto, od katerega dalje je tekmovanje logistično podprto na strežniku.

Organizator # Tekmovanje Kontakt Od IS od
DMFA Slovenije 54. Tekmovanje osnovnošolcev v znanju matematike za Vegova priznanja Aljoša Brlogar 1964/1965 2000/2001
62. Tekmovanje srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja Sandra Cigula 1956/1957 2000/2001
18. Tekmovanje dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol v znanju matematike Sonja Ivančič 2000/2001 2000/2001
18. Tekmovanje dijakov srednjih poklicnih šol v znanju matematike Dušanka Vrenčur 2000/2001 2000/2001
38. Tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja Barbara Rovšek 1980/1981 2000/2001
56. Tekmovanje srednješolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja Jurij Bajc 1962/1963 2000/2001
1. Tekmovanje srednješolcev v znanju fizike Čmrlj Jurij Bajc 2017/2018 2017/2018
16. Tekmovanje v znanju poslovne in finančne matematike ter statistike za srednje šole Cvetka Gomboc Alt 2002/2003 2002/2003
9. Tekmovanje v znanju astronomije za Dominkova priznanja Andrej Guštin 2009/2010 2009/2010
28. Tekmovanje v razvedrilni matematiki Klemen Šivic 1990/1991 2010/2011
4. Tekmovanje v znanju naravoslovja Kresnička Barbara Rovšek 2014/2015 2014/2015
3. Tekmovanje študentov v znanju matematike za Vegova priznanja Nik Stopar 2015/2016 2009/2010
Zavod Republike Slovenije za šolstvo 41. Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje Milena Kerndl 1977/1978 2007/2008
2. Tekmovanje iz slovenščine Mehurčki Milena Kerndl 2016/2017 2016/2017
23. Tekmovanje v znanju geografije Danijel Lilek 1995/1996 2008/2009
41. Tekmovanje učencev 9. razreda osnovne šole v znanju angleškega jezika Berta Kogoj 1977/1978 2009/2010
16. Tekmovanje učencev 9. razreda osnovne šole v znanju nemškega jezika Susanne Volčanšek 2002/2003 2009/2010
28. Tekmovanje učencev iz znanja zgodovine Bernarda Gaber 1990/1991 2010/2011
Slovensko društvo učiteljev nemškega jezika 26. Tekmovanje v znanju nemškega jezika za srednje šole Sabina Mulej 1992/1993 2008/2009
Slovensko društvo učiteljev španskega jezika 9. Tekmovanje iz znanja španščine Brigita Zadnik 2009/2010 2012/2013
Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika 16. Tekmovanje iz znanja angleščine za učence 8. razreda osnovne šole Helena Žnidaršič Seme 2002/2003 2013/2014
12. Tekmovanje iz znanja angleščine za dijake 3. letnika Nataša Meh 2006/2007 2013/2014
Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani 3. Tekmovanje v znanju tehnologij Nina Gržinič Frelih 2015/2016 2015/2016
Mladinska knjiga Založba d. d. 49. Tekmovanje osnovnošolcev v znanju Vesele šole Rebeka Tomšič 1970/1971 2017/2018