Informacijski strežnik DMFA Slovenije

Informacijski strežnik DMFA Slovenije nudi računalniško podporo mnogim tekmovanjem v znanju. Zaporedna številka tekmovanja se nanaša na trenutno šolsko leto, v zadnjih dveh stolpcih pa sta zapisani šolsko leto, ko je bilo tekmovanje prvič uradno izvedeno, in šolsko leto, od katerega dalje je tekmovanje logistično podprto na strežniku.

Organizator # Tekmovanje Kontakt Od IS od
DMFA Slovenije 56. Tekmovanje osnovnošolcev v znanju matematike za Vegova priznanja Aljoša Brlogar 1964/1965 2000/2001
64. Tekmovanje srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja Sandra Cigula 1956/1957 2000/2001
20. Tekmovanje dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol v znanju matematike Mateja Potočnik 2000/2001 2000/2001
20. Tekmovanje dijakov srednjih poklicnih šol v znanju matematike Damijan Visočnik 2000/2001 2000/2001
40. Tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja Barbara Rovšek 1980/1981 2000/2001
58. Tekmovanje srednješolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja Jurij Bajc 1962/1963 2000/2001
3. Tekmovanje srednješolcev v znanju fizike Čmrlj Jurij Bajc 2017/2018 2017/2018
18. Tekmovanje v znanju poslovne in finančne matematike ter statistike za srednje šole Cvetka Gomboc Alt 2002/2003 2002/2003
11. Tekmovanje v znanju astronomije za Dominkova priznanja Andrej Guštin 2009/2010 2009/2010
30. Tekmovanje v razvedrilni matematiki Klemen Šivic 1990/1991 2010/2011
6. Tekmovanje v znanju naravoslovja Kresnička Barbara Rovšek 2014/2015 2014/2015
5. Tekmovanje študentov v znanju matematike za Vegova priznanja Nik Stopar 2015/2016 2009/2010
Zavod Republike Slovenije za šolstvo 43. Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje Ljiljana Mićović Struger 1977/1978 2007/2008
4. Tekmovanje iz slovenščine Mehurčki Ljiljana Mićović Struger 2016/2017 2016/2017
25. Tekmovanje v znanju geografije Borut Stojilković 1995/1996 2008/2009
43. Tekmovanje učencev 9. razreda osnovne šole v znanju angleškega jezika Berta Kogoj 1977/1978 2009/2010
18. Tekmovanje učencev 9. razreda osnovne šole v znanju nemškega jezika Susanne Volčanšek 2002/2003 2009/2010
30. Tekmovanje učencev iz znanja zgodovine Bernarda Gaber 1990/1991 2010/2011
Slovensko društvo učiteljev nemškega jezika 28. Tekmovanje v znanju nemškega jezika za srednje šole Doris Mlakar Gračner 1992/1993 2008/2009
Slovensko društvo učiteljev španskega jezika 11. Tekmovanje iz znanja španščine Brigita Zadnik 2009/2010 2012/2013
Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika 18. Tekmovanje iz znanja angleščine za učence 8. razreda osnovne šole Helena Žnidaršič Seme 2002/2003 2013/2014
14. Tekmovanje iz znanja angleščine za dijake 3. letnika Marija Sedmak 2006/2007 2013/2014
Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani 5. Tekmovanje v znanju tehnologij Vesna Paradiž 2015/2016 2015/2016
Mladinska knjiga Založba d. d. 51. Tekmovanje osnovnošolcev v znanju Vesele šole Rebeka Tomšič 1970/1971 2017/2018
Mladinska knjiga Trgovina d. o. o. 22. Bralno tekmovanje Centra Oxford v znanju angleščine Mojca Mikuž 1998/1999 2018/2019
20. Bralno tekmovanje Centra Oxford v znanju nemščine Petra Cerar 2000/2001 2018/2019
7. Bralno tekmovanje Centra Oxford v znanju italijanščine Mojca Mikuž 2013/2014 2018/2019
7. Bralno tekmovanje Centra Oxford v znanju francoščine Mojca Mikuž 2013/2014 2018/2019
7. Bralno tekmovanje Centra Oxford v znanju španščine Mojca Mikuž 2013/2014 2018/2019