Informacijski strežnik DMFA Slovenije

Informacijski strežnik DMFA Slovenije nudi računalniško podporo mnogim tekmovanjem v znanju. Zaporedna številka tekmovanja se nanaša na trenutno šolsko leto, v zadnjih dveh stolpcih pa sta zapisani šolsko leto, ko je bilo tekmovanje prvič uradno izvedeno, in šolsko leto, od katerega dalje je tekmovanje logistično podprto na strežniku.

Organizator # Tekmovanje Kontakt Od IS od
DMFA Slovenije 55. Tekmovanje osnovnošolcev v znanju matematike za Vegova priznanja Aljoša Brlogar 1964/1965 2000/2001
63. Tekmovanje srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja Sandra Cigula 1956/1957 2000/2001
19. Tekmovanje dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol v znanju matematike Sonja Ivančič 2000/2001 2000/2001
19. Tekmovanje dijakov srednjih poklicnih šol v znanju matematike Dušanka Vrenčur 2000/2001 2000/2001
39. Tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja Barbara Rovšek 1980/1981 2000/2001
57. Tekmovanje srednješolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja Jurij Bajc 1962/1963 2000/2001
2. Tekmovanje srednješolcev v znanju fizike Čmrlj Jurij Bajc 2017/2018 2017/2018
17. Tekmovanje v znanju poslovne in finančne matematike ter statistike za srednje šole Cvetka Gomboc Alt 2002/2003 2002/2003
10. Tekmovanje v znanju astronomije za Dominkova priznanja Andrej Guštin 2009/2010 2009/2010
29. Tekmovanje v razvedrilni matematiki Klemen Šivic 1990/1991 2010/2011
5. Tekmovanje v znanju naravoslovja Kresnička Barbara Rovšek 2014/2015 2014/2015
4. Tekmovanje študentov v znanju matematike za Vegova priznanja Nik Stopar 2015/2016 2009/2010
Zavod Republike Slovenije za šolstvo 42. Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje Milena Kerndl 1977/1978 2007/2008
3. Tekmovanje iz slovenščine Mehurčki Milena Kerndl 2016/2017 2016/2017
24. Tekmovanje v znanju geografije Danijel Lilek 1995/1996 2008/2009
42. Tekmovanje učencev 9. razreda osnovne šole v znanju angleškega jezika Berta Kogoj 1977/1978 2009/2010
17. Tekmovanje učencev 9. razreda osnovne šole v znanju nemškega jezika Susanne Volčanšek 2002/2003 2009/2010
29. Tekmovanje učencev iz znanja zgodovine Bernarda Gaber 1990/1991 2010/2011
Slovensko društvo učiteljev nemškega jezika 27. Tekmovanje v znanju nemškega jezika za srednje šole Sabina Mulej 1992/1993 2008/2009
Slovensko društvo učiteljev španskega jezika 10. Tekmovanje iz znanja španščine Brigita Zadnik 2009/2010 2012/2013
Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika 17. Tekmovanje iz znanja angleščine za učence 8. razreda osnovne šole Helena Žnidaršič Seme 2002/2003 2013/2014
13. Tekmovanje iz znanja angleščine za dijake 3. letnika Nataša Meh 2006/2007 2013/2014
Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani 4. Tekmovanje v znanju tehnologij Nina Gržinič Frelih 2015/2016 2015/2016
Mladinska knjiga Založba d. d. 50. Tekmovanje osnovnošolcev v znanju Vesele šole Rebeka Tomšič 1970/1971 2017/2018
Mladinska knjiga Trgovina d. o. o. 21. Bralno tekmovanje Centra Oxford v znanju angleščine Mojca Mikuž 1998/1999 2018/2019
19. Bralno tekmovanje Centra Oxford v znanju nemščine Petra Cerar 2000/2001 2018/2019
6. Bralno tekmovanje Centra Oxford v znanju italijanščine Mojca Mikuž 2013/2014 2018/2019
6. Bralno tekmovanje Centra Oxford v znanju francoščine Mojca Mikuž 2013/2014 2018/2019
6. Bralno tekmovanje Centra Oxford v znanju španščine Mojca Mikuž 2013/2014 2018/2019