Informacijski strežnik DMFA Slovenije

Informacijski strežnik DMFA Slovenije nudi računalniško podporo 41 tekmovanjem v znanju. Zaporedna številka in naziv tekmovanja se nanašata na trenutno šolsko leto (2023 / 2024). V zadnjih dveh stolpcih sta zapisana šolsko leto, ko je bilo tekmovanje prvič uradno izvedeno, in šolsko leto, od katerega dalje je tekmovanje logistično podprto na strežniku. Selekcijska tekmovanja so označena z , interesna pa z .

Organizator # Tekmovanje Kontakt Od IS od
DMFA Slovenije 60. Tekmovanje osnovnošolcev v znanju matematike za Vegova priznanja Aljoša Brlogar 1964/1965 2000/2001
60. Tekmovanje osnovnošolcev v znanju matematike za Kenguru Vegova priznanja Aljoša Brlogar 1964/1965 2021/2022
68. Tekmovanje srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja Vesna Parkelj 1949/1950 2000/2001
24. Tekmovanje dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol v znanju matematike Mateja Potočnik 2000/2001 2000/2001
24. Tekmovanje dijakov srednjih poklicnih šol v znanju matematike Damijan Visočnik 2000/2001 2000/2001
9. Tekmovanje študentov v znanju matematike za Vegova priznanja Nino Bašić 2015/2016 2009/2010
44. Tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja Saša Dolenc 1980/1981 2000/2001
62. Tekmovanje srednješolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja Jurij Bajc 1962/1963 2000/2001
7. Tekmovanje srednješolcev v znanju fizike Čmrlj Jurij Bajc 2017/2018 2017/2018
22. Tekmovanje srednješolcev v znanju poslovne matematike in statistike Cvetka Gomboc Alt 2002/2003 2002/2003
22. Tekmovanje v znanju ekonomije Mojca Kocjan 2001/2002 2021/2022
22. Tekmovanje v znanju gospodarstva Mojca Kocjan 2002/2003 2021/2022
24. Tekmovanje v znanju računovodstva Klavdija Vrečič 2000/2001 2022/2023
15. Tekmovanje srednješolcev v znanju astronomije za Dominkova priznanja Dunja Fabjan 2009/2010 2009/2010
15. Tekmovanje osnovnošolcev v znanju astronomije za Dominkova priznanja Dunja Fabjan 2009/2010 2021/2022
15. Tekmovanje osnovnošolcev v znanju astronomije Utrinek Dunja Fabjan 2009/2010 2021/2022
34. Tekmovanje v razvedrilni matematiki Klemen Šivic 1990/1991 2010/2011
10. Tekmovanje v znanju naravoslovja Kresnička Tajnik tekmovanja 2014/2015 2014/2015
Zavod Republike Slovenije za šolstvo 47. Tekmovanje učencev in dijakov s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje Ljiljana Mićović Struger 1977/1978 2007/2008
8. Tekmovanje iz slovenščine (1.-7. razred) Ljiljana Mićović Struger 2016/2017 2016/2017
29. Tekmovanje osnovnošolcev in srednješolcev s področja geografije Manca Poglajen 1995/1996 2008/2009
47. Tekmovanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja angleščine Maja Kovačič 1977/1978 2009/2010
22. Tekmovanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja nemščine Susanne Volčanšek 2002/2003 2009/2010
34. Tekmovanje učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja zgodovine Bernarda Gaber 1990/1991 2010/2011
Slovensko društvo učiteljev nemškega jezika 32. Tekmovanje v znanju nemškega jezika za srednje šole Doris Mlakar Gračner 1992/1993 2008/2009
Slovensko društvo učiteljev španskega jezika 15. Tekmovanje iz znanja španščine Brigita Zadnik 2009/2010 2012/2013
Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika 3. Tekmovanje iz znanja angleščine za učence 6. razreda osnovne šole Ana Geček 2021/2022 2021/2022
18. Tekmovanje iz znanja angleščine za dijake 3. letnika Marija Sedmak 2006/2007 2013/2014
Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani 9. Tekmovanje v znanju tehnologij Vesna Paradiž 2015/2016 2015/2016
Mladinska knjiga Založba d. d. 55. Tekmovanje osnovnošolcev v znanju Vesele šole Sabina Tamše Kozovinc 1970/1971 2017/2018
Mladinska knjiga Trgovina d. o. o. 26. Bralno tekmovanje Centra Oxford v znanju angleščine Mojca Mikuž 1998/1999 2018/2019
24. Bralno tekmovanje Centra Oxford v znanju nemščine Mojca Mikuž 2000/2001 2018/2019
11. Bralno tekmovanje Centra Oxford v znanju italijanščine Mojca Mikuž 2013/2014 2018/2019
11. Bralno tekmovanje Centra Oxford v znanju francoščine Mojca Mikuž 2013/2014 2018/2019
11. Bralno tekmovanje Centra Oxford v znanju španščine Mojca Mikuž 2013/2014 2018/2019
DZS, založništvo in trgovina, d. d. 28. Tekmovanje Angleška bralna značka - Epi Reading Badge Barbara Glavnik 1996/1997 2021/2022
25. Tekmovanje Nemška bralna značka - Epi Lesepreis Barbara Glavnik 1999/2000 2021/2022
18. Tekmovanje Italijanska bralna značka - Epi Letture Barbara Glavnik 2006/2007 2021/2022
19. Tekmovanje Francoska bralna značka - Epi Lecture Barbara Glavnik 2005/2006 2021/2022
17. Tekmovanje Španska bralna značka - Epi Lectura Barbara Glavnik 2007/2008 2021/2022
6. Tekmovanje Ruska bralna značka - Epi Čitalka Barbara Glavnik 2018/2019 2021/2022