Častni člani DMFA Slovenije

Častni član Društva lahko postane oseba, katere strokovno ali pedagoško delo pomeni pomemben prispevek k razvoju matematičnih, fizikalnih ali astronomskih ved v Sloveniji ali k razvoju Društva. Častne člane imenuje občni zbor Društva na predlog upravnega odbora Društva.

#Ime in priimekOd leta
1dr. Josip Plemelj1949
2dr. Lavo Čermelj1974
3dr. Fran Dominko1981
4dr. Alojzij Vadnal1984
5Jože Povšič1984
6dr. Anton Peterlin1985
7Ivan Štalec1985
8dr. Ivan Kuščer1986
9dr. Anton Moljk1987
10dr. Ivan Vidav1988
11Marija Munda1991
12dr. Peter Gosar1994
13dr. Josip Grasselli1994
14Dušan Modic1994
15dr. Niko Prijatelj1994
16Terezija Uran1996
17Jožica Dolenšek1999
18dr. Darko Jamnik1999
19Martina Koman2000
20dr. Franc Cvelbar2000
21dr. Janez Strnad2001
22dr. Anton Suhadolc2001
23Agata Tiegl2002
24mag. Marija Vencelj2002
25dr. Robert Blinc2003
26dr. Mitja Rosina2003
27mag. Karel Šmigoc2004
28dr. Peter Vencelj2004
29dr. Peter Petek2005
30dr. Zvonko Trontelj2007
31dr. Zlatko Bradač2010
32dr. Milan Hladnik2012
33dr. Izidor Hafner2014
34dr. Andrej Likar2015
35dr. Tomaž Pisanski2015
36dr. Peter Legiša2017