Boštjan Kuzman, 19. 11. 2018

Nominacije za evropske matematične nagrade

Nagrade bodo podeljene na 8. evropskem kongresu v Portorožu julija 2020

Evropsko matematično združenje EMS (European Mathematical Society) je objavilo razpis za nominacije za naslednje nagrade in posebna priznanja, ki bodo podeljena na naslednjem Evropskem matematičnem kongresu julija 2020 v Portorožu.

10 nagrad EMS za izjemne mlade matematike. Prejemniki so lahko evropski matematiki in matematičarke, ki 5. julija 2020 še niso dopolnili 35 let in še niso prejeli te nagrade. V primeru prekinjene karierne poti se lahko starost nagrajenca izjemoma poviša za največ 3 leta. Znanstvena dela, ki se navajajo v utemeljitvi nominacije, morajo biti sprejeta v objavo najkasneje 31. oktobra 2019. Podeljenih bo največ 10 nagrad v znesku 5000 EUR. Občuten del nagradnega sklada prispeva Fundacio Composition Mathematica. Rok za nominacije je 1. november 2019.

Nagrada Felixa Kleina za področje uporabne matematike bo podeljena posamezniku ali skupini do treh znanstvenikov starosti do 38 let, ki so uporabili sofisticirane matematične metode za izjemno rešitev konkretnega in zahtevnega industrijskega problema. Denarni del nagrade v znesku 5000 EUR prispeva Frauenhoferjev inštitut za industrijsko matematiko (Kaiserslautern, Nemčija). Rok za nominacije je 31. december 2019.

Nagrada Otta Neugebauerja za področje zgodovine matematike bo podeljena za vrhunsko izvirno in vplivno delo, ki prispeva k razumevanju razvoja matematike ali njenega podpodročja v poljubnem časovnem in geografskem območju. Nagrada je lahko razdeljena med dva ali več prejemnikov. Denarni del nagrade v znesku 5000 EUR prispeva založba Springer Verlag. Rok za nominacije je 31. december 2019.

Hirzebruchovo predavanje – častno predavanje mednarodno priznanega matematika ali matematičarke, ki je tudi bistveno prispeval k mednarodnemu in še posebej evropskemu sodelovanju na področju matematike. Predavatelja bo izbral skupen odbor EMS in DMV (Nemško matematično združenje). Rok za nominacije je 31. december 2019.

Več podatkov o nagradah in vložitvi nominacij se nahaja na spletni strani EMS