25. 8. 2019

Vabilo za predloge priznanj DMFA Slovenije za leto 2019

Komisija za društvena priznanja vabi k vložitvi predlogov za podelitev priznanj DMFA Slovenije za leto 2019. Priznanje lahko prejme posameznik ali posameznica za uspešno delo z mladimi ali za strokovno dejavnost, posameznice oz. posamezniki ali ustanove pa tudi za uspešno sodelovanje z Društvom.

Predloge s pisnimi utemeljitvami pošljite po e-pošti na naslov tajnik@dmfa.si ali po običajni pošti na naslov DMFA Slovenije, Komisija za društvena priznanja, Jadranska 19, 1000 Ljubljana, do četrtka, 5. septembra 2019. Predlogi naj bodo pripravljeni v skladu z veljavnim pravilnikom, ki je objavljen na društveni spletni strani in v Obzorniku za matematiko in fiziko, letnik 65, št. 5 (september 2018).

Priznanja bodo podeljena na letošnjem Občnem zboru DMFA Slovenije, ki bo predvidoma potekal 27. ali 28. septembra 2019 na Bledu. Predlagatelji in prejemniki priznanj bodo o odločitvi komisije obveščeni najkasneje 14 dni pred podelitvijo.