3. 12. 2020

Prof. dr. Vladimir Batagelj novi častni član DMFA Slovenije

Člani DMFA Slovenije so na 73. občnem zboru 3. decembra 2020 soglasno potrdili predlog za novega častnega člana DMFA Slovenije. Prof. dr. Vladimirju Batagelju iskreno čestitamo in se zahvaljujemo za njegov trajen prispevek k razvoju in popularizaciji matematike v Sloveniji. 

vlado1
Prof. dr. Vladimir Batagelj

Prof. dr. Vladimir Batagelj je bil rojen leta 1948 v Idriji, leta 1986 pa je doktoriral iz matematike, natančneje iz področja teorije grafov pod mentorstvom T. Pisanskega na Univerzi v Ljubljani. Je zaslužni profesor za matematiko na Univerzi v Ljubljani, kjer je večino svoje akademske kariere na različnih fakultetah predaval predmete s področja diskretne in računalniške matematike, in redni profesor na Univerzi na Primorskem, kjer tudi po upokojitvi še vedno izjemno uspešno raziskovalno deluje.

Kot visokošolski učitelj na Univerzi v Ljubljani je profesor Batagelj opravil veliko pionirskega dela pri uvajanju predmetov s področja diskretne matematike v različne študijske programe, tako s področja matematike in naravoslovja, kot tudi družboslovja. Skupaj s S. Klavžarjem, I. Hafnerjem in drugimi soavtorji je napisal učbenike za diskretne strukure, logiko, kombinatoriko, statistiko ter računalništvo in aktivno uvajal sodobno tehnologijo v visokošolsko poučevanje. Kot mentor je na raznovrstnih področjih svojega dela vzgojil 9 doktorskih študentov in številne uspešne diplomante, tako pedagoških kot uporabnih matematičnih smeri. Slovenski visokošolski prostor je obogatil tudi z uspešnim sodelovanjem z novoustanovljeno Univerzo na Primorskem ter svojim obsežnim mednarodnim delovanjem in vpeljavo znanstvenih konferenc iz povsem novih raziskovalnih področji.

 

Profesor Batagelj je danes mednarodno najbolj poznan kot izjemno uspešen raziskovalec in eden od utemeljiteljev vizualizacije in analize velikih omrežij v družboslovju v svetovnem merilu. Na tem področju je skupaj s soavtorji objavil več znanstvenih monografij pri najuglednejših svetovnih založbah, njegova dela pa so bila prevedena celo v kitajščino in japonščino. Programsko opremo Pajek, ki sta jo razvila skupaj z A. Mrvarjem, danes uporabljajo raziskovalci po vsem svetu, prof. Batagelj pa je izjemno zaželjen član programskih odborov in vabljeni predavatelj najuglednejših mednarodnih konferenc iz tega področja. Kot zanimivost omenimo še, da je prof. Batagelj s sodelavci večkrat zmagal tudi na tradicionalnem tekmovanju v vizualizaciji grafov, ki je del mednarodne konference Graph Drawing. 

Knjige, objavljene v tujini
Nekaj v tujini objavljenih del prof. Batagelja

Delo prof. Batagelja je izjemnega pomena tudi za DMFA Slovenije in širšo matematično skupnost v Sloveniji. V svojih študentskih letih je bil Vladimir Batagelj med najbolj aktivnimi pri popularizaciji matematike med srednješolci in je soavtor prvih zbirk Rešenih nalog iz matematike z republiških tekmovanj, nekoliko kasneje pa tudi zbirke tekmovalnih nalog iz računalništva. Je avtor številnih poljudnih člankov za revijo Presek in njen dolgoletni urednik za področje računalništva. S temami o računalništvu, teoriji grafov in uporabi računalnika pri pouku matematike je sodeloval na številnih seminarjih DMFA za učitelje matematike, v šolah je uvajal in spodbujal uporabo programskega jezika Logo za najmlajše, sodeloval pa je tudi z Zavodom za šolstvo pri projektu Računalniško opismenjevanje. Njegov Sredin seminar za računalniško matematiko je bil več desetletij zapored stičišče ustvarjalnih idej takrat še mladega področja računalništva v Sloveniji. Kot soavtor obsežnega priročnika za uporabo sistema TeX za stavljenje matematičnih besedil skupaj z B. Gollijem je prof. Batagelj prenekateremu slovenskemu matematiku ali fiziku olajšal pisanje člankov, visokošolskih učbenikov in drugih del, ki so obogatila zakladnico strokovne literature v slovenskem jeziku.

vlado3
Bogat prispevek k razvoju stroke in popularizaciji novih vej matematike

Cele generacije slovenskih diplomantov in akademskih kolegov iz področja matematike, računalništva in družboslovne statistike poznajo Vlada Batagelja kot duhovitega in široko razgledanega sogovornika, ki je vedno pripravljen prisluhniti novim idejam in se o njih pogovoriti. Tudi na vsakoletnih občnih zborih DMFA Slovenije, ki se jih občasno še vedno udeleži, in se jih bo, upamo, udeleževal še vrsto let.

plaketaVlado
Lesena plaketa v obliki Moebiusovega traku (avtor F. Savnik)