30. 1. 2021

Poziv MIZŠ glede tekmovanj v znanju

Z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so nas pozvali, da jim sporočimo nove predvidene datume letošnjih (prestavljenih) tekmovanj. Trenutni situaciji prilagojen koledar tekmovanj bodo uskladili z Zavodom RS za šolstvo. Ko bodo datumi usklajeni, jih bomo objavili tudi na naših spletnih straneh.

Utegne se zgoditi, da se bodo nekatera tekmovanja zavlekla v junij ali celo september 2021, druga pa bodo morda celo izpadla. Prednost pri umeščanju v koledar bodo imela tekmovanja, ki štejejo za izjemne dosežke pri pridobivanju Zoisovih štipendij ter tekmovanja, ki so kvalifikacijska za mednarodne olimpijade.

Z MIZŠ so nas tudi zaprosili, da v letošnjem letu prilagodimo izvedbo sicer 3-stopenjskih tekmovanj tako, da bodo izjemoma 2-stopenjska. Kar se tekmovanj v organizaciji DMFA tiče, se prošnja nanaša le na tekmovanji osnovnošolcev in srednješolcev v znanju fizike.