22. 3. 2021

O izvedbi šolskih tekmovanj

Za šolska tekmovanja v organizaciji DMFA Slovenije, ki bodo potekala v prihodnjem tednu (do 2. aprila 2021; astronomija, fizika OŠ in razvedrilna matematika) veljajo naslednja pravila.

O izvedbi šolskega tekmovanja odloča šolska tekmovalna komisija (ŠTK). ŠTK določi/odloči, v katerih prostorih se bo tekmovanje izvajalo. Nadzor nad tekmovalci je v pristojnosti ŠTK, ki mora poskrbeti, da je nadzor dovolj kakovosten in v skladu z ustaljenimi šolskimi postopki pri preverjanjih znanja. Po izvedenem tekmovanju se dosežki vnesejo v strežnik. Informacije o načinu izvedbe tekmovanja ne zbiramo.

Na spletnih straneh DMFA bomo sproti posodabljali obvestilo o izvedbi tekočih tekmovanj.

     Deli