Andrej Guštin, 20. 9. 2021

Pomembna sprememba v tekmovanju iz znanja astronomije za OŠ!

Tekmovavanje osnovnošolcev za Dominkova priznanja je sedaj namenjeno 8. in 9. razredom OŠ, 6. in 7. razredi pa tekmujejo v interesni kategoriji Utrinek.