Uspešno zasedanje Sveta EMS na Bledu, novi predsednik Jan Solovej

Na Bledu je 25. in 26. junija 2022 potekalo zasedanje Council of European Mathematical Society, ki tradicionalno poteka vsaki dve leti, na njem pa se skrbno pregleda različna poročila o delu in financah ter izvoli nove člane upravnega odbora EMS. Gostiteljica srečanja je bila Univerza na Primorskem, ki je odlično poskrbela za gladko izpeljavo. Poleg aktualnih članov upravnega odbora in nominirancev za funkcije so na zasedanje povabljeni delegati iz štirih kategorij. Zagotovljenega delegata imajo polni člani EMS, med katerimi sta tudi DMFA Slovenije (Boštjan Kuzman) in Slovensko društvo za diskretno in uporabno matematiko (Tomaž Pisanski). Dodatne 4 delegate predlagajo še institucionalni člani, med njimi UP FAMNIT (Klavdija Kutnar), 4 delegate pridruženi člani, 32 delegatov pa je izbranih izmed predlaganih individualnih članov EMS, med njimi tudi Jasna Prezelj.

image (14)
Slika 1: Skupinska slika delegatov po zaključku prvega dela zasedanja

Srečanje na Bledu se je začelo s kratkim poročilom aktualnega predsednika EMS Volkerja Mehrmanna, ki je povedal, da je EMS v dobrem finančnem in organizacijskem stanju, nekatere aktivnosti pa so v COVID obdobju rahlo zastale. Zakladnik Mats Gyllenberg je nato natančno predstavil prihodke in odhodke zadnjega obdobja ter finančni načrt za prihodnji dve leti. Dobro finančno stanje je delno posledica prenosa kapitala preoblikovane založbe EMS, delno pa neizvedenih aktivnosti v času COVID. Želja upravnega odbora EMS je, da se v naslednjem obdobju presežke porabi z izdatnejšim financiranjem znanstvenih aktivnosti.

20220625_143840
Slika 2: Delovno predsedstvo pri predstavitvi finančnega poročila in načrtov

Ob pregledu članstva v EMS se je razgrela diskusija o rusko-ukrajinskem konfliktu. Podpredsednika EMS Betul Tanbay in Jorge Buescu sta pojasnila, da je Upravni odbor EMS predhodno že suspendiral s strani ruske vlade financirani Eulerjev inštitut na podlagi zakonov EU, predstavniki matematičnih društev Ukrajine, Poljske in Litve pa so od Sveta EMS zahtevali tudi suspenz Moskovskega in St. Petersburškega matematičnega društva, ki sta formalno nevladni organizaciji. Po dveh dneh prelaganja odločitve je prevladalo mnenje, da glasovanje o suspenzu ni bilo predvideno v dnevnem redu in tri društva so bila napotena na predlog sklica izrednega zasedanja Sveta EMS na daljavo. (Razplet v času oddaje članka še ni znan.)

20220625_145429
Slika 3: Pregled podatkov o individualnem in kolektivnem članstvu v EMS

Sledile so volitve. Seznam predlaganih kandidatov za posamezne funkcije je na podlagi prejetih nominacij pripravil Upravni odbor, možno pa je bilo na licu mesta predlagati še dodatne kandidate (''from the floor''). Za novega predsednika EMS v obdobju 2023-2026 je bil med tremi odličnimi kandidati izvoljen Jan Philip Solovej (Kopenhagen). Na mesti podpredsednice in zakladnika sta bila kot edina kandidata izvoljena Beatrice Pelloni (Edinburgh) in Samuli Siltanen (Helsinki), za novo članica odbora je bila izmed štirih predlaganih kandidatov izvoljena še Victoria Gould (York). Preostali člani Upravnega odbora (tajnik in 4 člani) so bili izvoljeni za mandat 2021-2024, in se bodo zamenjali na naslednjih volitvah čez dve leti.

20220625_171357
Slika 4: Novi predsednik EMS Jan Philip Solovej med predstavitvijo kandidature

Prisotni smo podprli večino predlogov za popravke statuta EMS, ki po novem dopušča tudi spletno ali hibridno izvedbo pomembnejših sestankov, pristojnost za nekatera volilna opravila pa prenaša na poseben nominacijski odbor. Sledila so še številna poročila in diskusije. Med temi izpostavimo vzpostavitev Mlade akademije EMS in Tematskih študijskih skupin, ter načrte za nove aktivnosti v obliki posebnih semestrov, interdisciplinarnih študijskih skupin in večjih predstavitvenih dogodkov. Slišali smo poročilo o pripravi naslednjega kongresa ECM v Sevilli 2024, poročilo piarovca EMS Richarda Elwesa, novice založniške hiše EMS Press, poročila komisij za etiko, za države v razvoju, za izobraževanje, za evropsko solidarnost, za srečanja, ERCOM (evropska mreža raziskovalnih organizacij za matematiko) in javno zavedanje (Public Awareness). Tomaž Pisanski je kot član Odbora za publikacije EMS predstavil analizo, ki kaže na velika razhajanja pri razumevanju pojma ''matematična revija'' in ''kakovost'' v katalogih SCImago in zbMath. Marjeta Kramar Fijavž je bila omenjena v poročilu Odbora za ženske.

20220626_104910
Slika 5: Tomaž Pisanski je primerjal parametre objav v katalogih SCImago in zbMath

Kot predstavnik DMFA Slovenije sem dobil na zasedanju priložnost, da med čakanjem na rezultat volitev na kratko predstavim delo in življenjsko pot na Bledu rojenega akad. Josipa Plemlja. Vabilu na ogled Plemljeve spominske sobe se je odzvalo kar nekaj tujih gostov in skupaj smo optimistično razmišljali o možnostih, da bi pridobili mednarodna sredstva za obnovo Plemljeve vile in financiranje projektov tipa ''raziskovanje v paru'' ali ''mini delavnice''.

20220626_133952
Slika 6: Plemljevo spominsko sobo so si z zanimanjem ogledali delegati iz Španije, Katalonije, Anglije in Francije.
20220626_080236
Plemljevo vilo so obiskali tudi norveški delegat Hans Munthe Kaas, tudi predsednik odbora za Abelovo nagrado, in Ulrike Tillman, direktorica Matematičnega inštituta Isaaca Newtona iz Cambridgea, ter ...
20220626_081807
Jose Francisco Rodriguez, portugalski delegat.

Po dveh napornih dneh se je zasedanje zaključilo v nedeljo okoli 14h z zahvalo Klavdiji Kutnar in Univerzi na Primorskem za nadvse uspešno organizacijo. Zahvali se v imenu Odbora za matematiko pri DMFA Slovenije pridružujem tudi sam, saj so kolegi iz UP z intenzivnimi aktivnostmi v zadnjih letih uspeli doseči, da postaja Slovenija vse bolj opazen igralec na zemljevidu evropskih matematičnih raziskovalnih združenj.

20220626_130751
 

Slika 7: Člani delovnega predsedstva Jiri Rakosnik (Češka), Mats Gyllenberg (Švedska), Barbara Kaltenbacher (Avstrija), Jorge Buescu (Portugalska)z lokalnima organizatorjema Tomažem Pisanskim in Klavdijo Kutnar ter predsednikom Volkerjem Mehrmanom na zaslonu (zaradi karantene je na zasedanju sodeloval preko spleta iz hotelske sobe).

Boštjan Kuzman, Odbor za matematiko pri DMFA Slovenije