Tomaž Košir, 1. 8. 2022

Izjemen uspeh slovenskih dijakov na Mednarodni ekonomski olimpijadi

Ekipa slovenskih dijakov je na 5. Mednarodni ekonomski olimpijadi dosegla izjemen ekipni uspeh. Zasedli so izjemno 6. mesto za ekipami ZDA, Brazilije, Kanade, Kitajske in Rusije. Skupaj je sodelovalo 43 ekip. V slovenski ekipi so bili dijaki Špela Gačnik, Jakob Grmek, Manca Mursa, Benjamin Nahtigal in Luka Ponikvar. Prvi štirje so dobili bronaste medalje, Luka Ponikvar pa je dosegel srebrno medaljo.

Tekmovanje je sestavljeno iz treh delov: individualnih tekmovanj iz ekonomije in iz finančne pismenosti, ter iz skupinskega tekmovanja v pripravi študije poslovnega primera. V tekmovanju iz finančne pismenosti se je posebej izkazala Špela Gačnik, ki je dosegla posebno priznanje v tej kategoriji. V ekipnem tekmovanju iz študije poslovnega primera pa je slovenska ekipa dosegla odlično 4. mesto. Vodji ekipe sta bila Tanja Istenič z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in Tomaž Košir s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. V pripravah ekipe so sodelovali tudi Aleš Toman, Damjana Kokol Bukovšek in Darija Aleksić z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Tekmovanje je bilo organizirano na daljavo. Organizatorji so bili iz Šanghaja na Kitajskem. Nekatere evropske ekipe, med njimi tudi slovenska, pa so se zbrale v kraju Sirince blizu Izmirja v Turčiji. Slovenija je letos prvič sodelovala na tem tekmovanju, zato je uspeh še toliko prestižnejši. Priprave na tekmovanje in udeležbo so finančno podprli: podjetji GEN-I in Abelium, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, ter obe matični fakulteti vodij ekipe.