Boštjan Kuzman, 12. 10. 2022

Presekov seminar za matematiko, fiziko in astronomijo

Spoštovani učitelji in učiteljice. Prvo srečanje Presekovega seminarja za matematiko, fiziko in astronomijo v letošnjem letu je uspešno za nami. Dostop do predavanj je odprt za vse, zato ste toplo vabljeni tudi vsi priložnostni poslušalci. Ob redni udeležbi in plačilu kotizacije pa boste prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju v obsegu 18h, kar šteje 1 točko po merilih MIZŠ za napredovanje. Zamudniki se lahko še do konca meseca prijavite na seminar v portalu KATIS

 1. srečanje: sreda, 12. oktober 2022, 17:00-20:00
 2. srečanje: sreda, 23. november 2022, 17:00-20:00
 3. srečanje: sreda, 4. januar 2023, 17:00-20:00
 4. srečanje: sreda, 8. marec 2023, 17:00-20:00
 5. srečanje: sreda, 3. maj 2023, 17:00-20:00
 6. srečanje: sreda, 7. junij 2023, 17:00-20:00
Na seminarju pretežno obravnavamo matematično-fizikalne teme, povezane s članki iz aktualne številke revije Presek. Seminar vodiva doc. dr. Boštjan Kuzman (UL PEF) in doc. dr. Aleš Mohorič (UL FMF), kot občasni predavatelji sodelujejo avtorji člankov in drugi priložnostni gostje.
 
 
Vsebina srečanj 
 
2. srečanje, 23. november 2022 (predvidoma):
 • Od 17:00 dalje
  • Uvod, novice
  • Kako izračunati kvadratni koren (GeoGebra)
  • Zaporedja in epidemija
  • Igra z rimskimi števili
  • Naloga z matematične olimpijade 2022
  • in še kaj...
 
1. srečanje, 12. oktober 2022: