10. 10. 2022

Seminar Poliedrske delavnice

Pri DMFA bomo obnovili projekt poliedrske delavnice, ki smo ga začeli pred 10 leti. Takrat je sodelovalo okoli 30 šol. S projektom želimo seznaniti učence z osnovnimi pojmi v zvezi s poliedri, s snovjo, ki ni v učnih načrtih obveznih predmetov, je pa povsem elementarna. Naša želja je tudi, da vključimo nove šole v tekmovanje iz razvedrilne matematike, saj je precej nalog, ki jih tam zastavljamo, vezano na poliedre. Največkrat gre za naloge, kjer je polieder dan z mrežo. Takšne naloge zahtevajo dobro prostorsko predstavljivost, saj mora tekmovalec v mislih preoblikovati mrežo v polieder.  Verjetno se da to sposobnost izboljšati s sestavljanjem mrež, ki jih dejansko preoblikujemo v telo. Seveda je to možno tudi s papirnatimi mrežami, vendar je mrež telesa lahko zelo veliko in jih je težko vse narediti iz papirja.

S poliedri se srečujemo tudi v arhitekturi, tako v starodavni kot moderni, v kemiji je lahko razpored atomov v molekulah podoben razporedu oglišč v poliedru (na primer atomi ogljika razporejeni v obliki prisekanega dvajseterca), kristali imajo oblike poliedrov, v kartografiji so znane projekcije Zemlje na poliedre, nekateri virusi imajo obliko pravilnih teles. Poliedri imajo še poseben pomen za zgodovino matematike in filozofijo. Tako je Platon želel pojasniti naravo s pravilnimi poliedri, Arhimed je dokazal, da obstaja 13 delno pravilnih poliedrov, Kepler je raziskoval rombske poliedre.

Za pripravo delavnic bomo pripravili 8 urni seminar po spletu. Seminar je namenjen učiteljem matematike, še posebej tistim, ki bodo izvajali delavnice na svojih šolah. Razdeljen je na 8 tem, ki bodo predstavljene v obliki enournih predavanj po spletu (zoom). Zgodovinske teme (spodaj v krepkem tisku) bodo obravnavane v okviru seminarja za zgodovino matematike, druge pa naslednji dan v okviru G4G (Gathering for Gardner), ki ga vodi Teja Krašek (prek istega zooma).  Začeli bi v četrtek 13. oktobra in v petek 14. oktobra, nato pa nadaljevali prvi četrtek in petek v novembru, decembru in januarju ob 18.00.

Delavnice bodo v živo predstavljene na občnem zboru DMFA, ki bo 11. novembra. V tem okviru bo delovala tudi skupina na FB(facebooku). Material bo objavljen tudi na spletu (Google sites, nekaj ga je že sedaj:  https://sites.google.com/view/zemljanapoliedrih/doma%C4%8Da-stran , https://sites.google.com/view/mrezepoliedrov/domov  ).

Teme seminarja (predavatelj Izidor Hafner):

13.10.2022 ob 18.00: Poliedri skozi zgodovino

14.10.2022 ob 18.00: Poliedrske delavnice po šolah. Poliedri v umetnosti, arhitekturi in umetnostni obrti.

3.11.2022 ob 18.00: Rombski poliedri

4.11.2022 ob 18.00: Program Stella4D. Operacije na poliedrih. Kvazikristali.

1.12.2022 ob 18.00: Posebni poliedri

2.12.2022 ob 18.00: Poliedri v kemiji in  kristalografiji. Poliedri v živi naravi in kartografiji.

5.1.2023: Prispevki Slovenskih matematikov

6.1.2023: Različne zvrsti poliedrov in njihovi modeli.

Obstaja tudi odličen program za poliedre, za naše potrebe je dovolj, če naložite brezplačno verzijo programa Stella: https://www.software3d.com/Stella.php

Skozi vsa predavanja bomo poudarjali, katere dele tem bi lahko učitelji obdelali pri izvedbi svojih delavnic (oziroma, bi bilo dobro, da bi jih obdelali) ali pa pri pripravi na tekmovanje iz razvedrilne matematike (kar je v zvezi s poliedri). Na seminarju bomo prikazali različne načine predstavitve poliedrov, tako da se bo učitelj lahko odločil za svojo izvedbo delavnice.

Na strani http://www.logika.si/poliedriCDsl/index.html boste našli podatke o prejšnjih delavnicah. Žal prikazi poliedrov ne delujejo več na sistemih Windows 10, ker uporabljajo javo.

Tisti, ki boste izvajali delavnice, boste lahko to naredili na različne načine: z uporabo papirnatih mrež, slik s spleta, računalniških programov, magnetnih ali plastičnih ploščic, ki jih že imate. Lahko pa se odločite za nakup sistema Jovo I + Jovo II po ceni 98,00 eur, ki vključuje DDV in poštnino. Naročilnico pošljite na naslov Logika d.o.o., Svetčeva pot 11, 1241 Kamnik ali na elektronski na info@logika.si. V zadnji številki revije Logika in razvedrilna matematika je opisano več možnosti za izdelavo poliedrov iz ploščic http://www.logika.si/revija/index.htm .

Zaželeno bi bilo, da učitelji pripravijo prispevke o delavnicah za revije Presek, Matematika v šoli ali Logika in razvedrilna matematika.

Prijavite se ob 18.00 prek Zooma na

https://us02web.zoom.us/j/3015236109?pwd=WHFlYWVUZ1NWM1F3dVl4MWlqY0lZUT09

Meeting ID: 301 523 6109 Password: 013578