12. 10. 2022

Prošnja za donacije in sponzorstva

Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije je neprofitno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki jih povezuje zanimanje za vede iz imena društva. Ukvarjamo se z različnimi rečmi; med drugim z organiziranjem tekmovanj v znanju. Dijake, ki se uvrstijo v ekipe za različne mednarodne olimpijade (iz matematike, fizike in astronomije), na olimpijade dodatno pripravljamo: zanje organiziramo dneve in tedne teoretičnih in včasih eksperimentalnih priprav, ki jih vodijo člani društva in tudi zunanji sodelavci.

Država nam stroškov, ki jih imamo z organizacijo in izvedbo priprav na olimpijade, ne krije. Tudi stroške udeležbe na olimpijadah nam država krije le do določene vsote, ki v primeru, ko olimpijada poteka na oddaljenem koncu sveta, nikakor ne pokrije vseh stroškov, ki jih s potjo na olimpijado  imamo. Sicer obljubljajo, da se bo to uredilo, a se do sedaj še ni.

Naše stališče je, da je prav, da z dijaki, ki so se na osnovi svojih rezultatov -- torej vloženega truda in s precejšnjim odrekanjem drugim zabavnim rečem v življenju -- uvrstili v ekipo, delamo vsaj kratek čas še intenzivno z mislijo na vsebine, ki so jih pri rednem pouku v gimnazijah in drugih srednjih šolah omenili le bežno ali sploh ne; so pa v učnem načrtu posamezne olimpijade. Letošnji in pretekli rezultati naših tekmovalcev na mednarodnih olimpijadah iz astronomije, ekonomije, fizike in matematike so nam v veselje, ponos in vzpodbudo, da bomo v okviru naših možnosti to delali še naprej.

Če imate možnosti in če presodite, da bi nas lahko pri naših dejavnostih z olimpijskimi ekipami podprli z donacijo ali sponzorstvom, bomo zelo veseli. Kontaktirate nas lahko po elektronski pošti na naslov tajnik@dmfa.si

(Kaj in kako počnemo, pa lahko, za občutek, ugotovite iz drugih novic na podstraneh komisij za tekmovanja, npr. tule.)