Občni zbor 2022

Vabilo in spored

Spoštovani člani DMFA Slovenije,

toplo vabljeni na 75. Občni zbor DMFA Slovenije, ki bo potekal v petek, 11. novembra 2022, v Hotelu Terme v Termah Čatež. 

Občni zbor društva se bo začel ob 15:30, pred tem pa bosta potekali 2 strokovni srečanji:

Občnemu zboru bosta ob 18.00 sledili kratki znanstveni predavanji v hotelu Toplice:

 • Andrej Bauer:  Matematični pogled na volilne sisteme v Sloveniji 
 • Saša Prelovšek Komelj: Običajni in neobičajni hadroni

Ob 19:00 sledi skupinska večerja z okvirno ceno 17 EUR, ki jo plačajo udeleženci sami. Če niste prijavljeni ne na pedagoške delavnice, ne na konferenco fizikov v osnovnih raziskavah in se želite udeležiti večerje, se najkasneje do 02.11.2022 vpišite v obrazec.

Možna je tudi nočitev v hotelu Toplice 4* po znatno znižanih cenah. Rezervacije pošljite na info@terme-catez.si do 02.11.2022 s pripisom, da gre za srečanje DMFA Slovenije. 


Dnevni red občnega zbora

15:30  Otvoritev in kratki predavanji

 • Aleš Mohorič in Boštjan Kuzman: 50 let revije Presek za mlade matematike, fizike in astronome
 • Vladimir Batagelj: Začetki računalništva v Sloveniji: 60 let računalnika ZUSE

16:30  Nadaljevanje zbora s predlaganim dnevnim redom:

1. Izvolitev delovnega predsedstva

2. Spremembe statuta DMFA Slovenije

3. Podelitev društvenih priznanj

4. Poročila o delu društva

5. Računovodsko in poslovno poročilo DMFA*

6. Vprašanja in pobude**

7. Razrešitve in volitve***

8. Razno

* Vpogled v dokumentacijo je možen od 8. do 10. 11. po dogovoru (ga. Simona Puncer, racunovodstvo@dmfa.si)

** Vprašanja in pobude lahko člani pošljejo vnaprej po elektronski pošti do 10.11. na naslov tajnik@dmfa.si.

*** PREDLAGANA KANDIDATNA LISTA

Predlog sestave upravnega odbora:

Predsednik DMFA Slovenije                                      Primož Potočnik

Podpredsednik DMFA Slovenije                               Ciril Dominko

Tajnik DMFA Slovenije                                                Janez Krušič

Tajniki oz tajnici stalnih komisij DMFA Slovenije za:

 • popularizacijo matematike v osnovni šoli            Aljoša Brlogar
 • popularizacijo matematike v srednji šoli              Mateja Škrlec
 • popularizacijo fizike v osnovni šoli                        Saša Ziherl
 • popularizacijo fizike v srednji šoli                          Jurij Bajc
 •  popularizacijo astronomije                                    Andrej Guštin
 •  »Mednarodni matematični kenguru«                  Gregor Dolinar
 • pedagoško dejavnost                                               Aleš Mohorič
 • informacijsko tehnologijo                                       Matjaž Željko
 • upravne in administrativne zadeve                       Boštjan Kuzman

Predsedniki stalnih strokovnih odborov:

 • Slovenskega odbora za matematiko                     Jasna Prezelj
 • Slovenskega odbora za fiziko                                 Rok Žitko
 • Slovenskega odbora za astronomijo                     Andreja Gomboc

Predstavnik Študentske sekcije DMFA Slovenije    Nejc Zajc

Predstavnica Odbora za ženske                                Marjetka Conradi 

Predlog sestave nadzornega odbora:

 • Matej Brešar,
 • Dragan Mihailović,
 • Nežka Mramor Kosta.

Predlog sestave častnega razsodišča:

 • Maja Klavžar,
 • Peter Legiša,
 • Nada Razpet.

Mandat novoizvoljenih organov Društva se začne 1. decembra 2022.