Zasedanje Generalne skupščine IMU, Helsinki 2022

V nedeljo, 3. julija, in ponedeljek, 4. julija 2022 je v Helsinkih potekala generalna skupščina Mednarodnega matematičnega združenja (International Mathematical Union), ki poteka vsaka 4 leta. Podpisana sem se skupščine udeležila kot predstavnica Slovenskega odbora za matematiko pri DMFA Slovenije, ki je nacionalni predstavnik Slovenije v združenju IMU.

GA_2022_GroupPhoto
Skupinska fotografija udeležencev zasedanja

 

Skupinskemu fotografiranju je sledil nagovor predsednika IMU Carlosa E. Keniga, ki je najprej izrazil sočutje do Ukrajincev zaradi 'brutalnega, barbarskega in neizzvanega napada Rusije na Ukrajino' v mesecu marcu.  Kmalu po napadu je IMU odpovedala načrtovani kongres v St. Petersburgu, za izvedbo generalne skupščine pa je med več ponudbami izbrala Helsinke.

Tajnik IMU dr. Helge Holden je poročal, da se je tajništvo IMU v zadnjem obdobju preselilo v Berlin, kjer je gost Weierstrassovega inštituta, vzdrževanje (najemnino in plače zaposlenih) pa v celoti financira vlada Zvezne republike Nemčije.

Ob 100-letnici ustanovitve IMU leta 2020 je bil N. Shappache naprošen, da napiše knjigo o zgodovini združenja. Knjiga z naslovom Framing Global Mathematics je prosto dostopna na spletu.

IMU ima tudi novo spletno platformo IMU News z novim urednikom in tudi YouTube kanal, prek katerega so letos prenašali tudi podelitev nagrad IMU. Sledila so poročila raznih odborov.

Glede vsebine mednarodnega matematičnega kongresa ICM, ki poteka vsaka štiri leta, je predsednik strukturnega odbora Terence Tao poročal o novih priporočilih za sekcijska in vabljena predavanja, ki naj ne bi bila preveč specializirana, hkrati pa naj bi se vzpostavil format 'specialnih' predavanj in spremenila razdelitev kongresnih sekcij, v kateri ima zgodovinska razdelitev matematike preveliko težo, zanemarjajo pa se nova, interdisciplinarna in eksperimentalna področja matematike. Razmišlja se tudi o bolj razpršenih lokacijah, ki bi olajšale dostop do kongresa mlajšim udeležencem in večji medgeneracijski stik.

Predsednik programskega odbora Martin Hairer je poročal, da je odbor, katerega naloga je izbor plenarnih in vabljenih predavateljev na Svetovnem matematičnem kongresu (ICM),  izbral predavatelje iz 28 držav. Med njimi je 26 procentov žensk, kar je dvakrat več kot doslej. Za izvedbo naslednjega kongresa ICM 2026 je bila izbrano mesto Philadelphia (ZDA). Kongres bo potekal v času od 20. - 29. julija 2026, ocena stroškov je 9 milijonov dolarjev. Generalna skupščina bo od 19. do 20. julija v New Yorku. Vodja programskega odbora kongresa ICM 2026 Claire Voisin, CNRS, Institut de Mathématiques de Jussieu-Paris Rive Gauche.

Na volitvah je bil za novega predsednika IMU z mandatom 2023-2026 izvoljen Hiraku Nakajima, za podpredsednici Ulrike Tillmann in Tatiana Toro, za tajnika pa izvoljen Christoph Sorger. Novi člani izvršnega odbora so: Mouhamed Mustafa Fall, Nalini Joshi (dosedanja podpredsednica), JongHae Keum, Paolo Piccione, Guenther Ziegler in Tamar Ziegler (nista v sorodu).

Izvoljeni so bili tudi nekateri predsedniki in člani različnih odborov IMU. Odbor CDC (Odbor za države v razvoju) bodo vodili predsednica Andrea Solotar, tajnik za projekte Jose Balmaceda in tajnik za usmeritve Lodovic Rifford. Člani za kontinente so Mahouton Norbert Hounkonnou (Afrika), Le Tuan Hoa (Azija), Mariel Saez (Latinska Amerika). Odbor za zgodovino matematike ima nova člana Guillerma Curbero in Isobel Falconer.

Zakladnik Dietmar Hoemberg je poročal, da letno IMU zbere med 400 - 600 tisoč evrov iz članarin, ostalo pa iz drugih virov. Razdelitev proračuna je naslednja: 20 %  gre za administracijo, 6% za vidnost (članarine, Bulletin, spletne strani...), 45% dobijo komisije in odbori, 22% ICM in 7% gre za splošne stroške. Sprejet je bil dvig enote članarine s 1430 eur na 1460 eur zaradi inflacijske prilagoditve. Pričakujejo 450 tisoč evrov iz članarin in 160 tisoč evrov posebnih prilivov, skupaj 550 tisoč evrov.

Ukrajinski predstavnik je prosil za oprostitev plačila članarine za čas vojne, vendar bodo Nemčija, Gruzija in Združeno kraljestvo pokrili članarino za Ukrajino, za kar so poželi dolg aplavz. Na predlog ameriške predstavnice Susan Friedlander je bila sprejeta resolucija o podpori IMU Ukrajini in ukrajinskim matematikom. Na predlog omanske predstavnice Magde Talib Al Hinai je vodstvo IMU ustanovilo sklad za nujne primere, ki se financira s prostovoljnimi prispevki. O prejemnikih odloča  izvršni odbor (glede na število prošenj in težavnost situacij).

Sledila so poročila pridruženih članic IMU (AMU, EMS, MSofA, SAMS), komisij in odborov IMU (ICMI, ICHM, CEIC, CWM).

Christiane Rousseau je poročala o Mednarodnem dnevu matematike. Prijatelji IMU (Friends of IMU) so v štirih letih donirali IMU okoli 600 tisoč dolarjev za podporo projektov in Chernovo nagrado. Posebej podpirajo CDC, CWM, digitalno knjižnico. Svoje poročilo je prispeval tudi odbor ICIAM.

Na predlog Odbora za sklepe smo se zahvalili vsem, ki so sodelovali pri organizaciji ICM 2022, posebej V. Smirnovu in A. Okunkovu, vsem, ki so pomagali pri prehodu na ICM na daljavo, posebej Finski Akademiji in matematičnemu društvu ter Heidelberg Laureate Forum.

Za delo v IMU gre zahvala izvršnemu odboru, C. E. Kenigu, T. Tau, M. Hairerju, H. Holdnu, IMU Secretariat, IMU komisijam in odborom, zahvala donatorjem, zahvala Cristiane Rousseau za delo pri mednarodnemu dnevu matematike in zahvala Weierstrassovemu inštitutu za podporo IMU Secretariatu.

V torek, 5. julija, je potekala slavnostna podelitev nagrad na Univerzi Aalto. Po nagovorih predsednika države Finske Saula Niinstoja in predsednika IMU C. E. Keniga je sledila predstavitev nagrajencev.

Fieldsove medalje so prejeli: 

  • Hugo Duminil-Copin, za rešitev dlje časa  odprtih problemov  v verjetnostni teoriji faznih prehodov v statistični fiziki, posebej v dimenzijah tri in štiri
  • June Huh, za povezavo med Hodgevo teorijo in kombinatoriko, dokaz treh pomembnih domnev (Dowling-Wilson, Heron-Rota-Welsh , krepka Masonova domneva) in  razvoj teorije Lorentzovih polinomov;
  • James Maynard, za prispevek k  analitični teoriji števil, ki so vodili k bistvenemu napredku v razumevanju strukture praštevil in prispevek k diofantski aproksimaciji;
  • Maryna Viazovska, za dokaz, da mreža E8 omogoča razporeditev sfer z največjo gostoto v 8 dimenzijah in nadaljne prispevke k s tem povezanimi ekstremalnimi in interpolacijskimi problemi v Fourierovi analizi.

Medaljo Abacus za matematične aspekte informatike je prejel

  • Mark Braverman, za teorijo informacijske kompleksnosti in razvoj komunikacijskih protokolov, odpornih na šum

Chernovo nagrado za življenjsko delo je prejel

  • Barry Mazur za življensko delo na področju topologije, aritmetične geometrije, teorije vozlov, teorije števil in njegovo velikodušnost pri vzgoji naslednje generacije matematikov

Nagrado Carla Friedricha Gaussa za dosežke, ki imajo vpliv izven matematike, je prejel

  • Elliot Lieb za svoje delo v kvantni mehaniki, statistični mehaniki, računski kemiji in kvantni informacijski teoriji.

Nagrado Leelavati za popularizacijo matematike je prejel

  • Nikolaj Andreev, za animacijo v matematiki in konstrukcijo maket, ki ponazarjajo matematične koncepte.

Tradicionalni kongres ICM 2022 je nato od 6. do 15. 7. 2022 v celoti potekal v spletni obliki. Predavanja so na voljo na YouTube kanalu IMU. 

 

Poročilo je pripravila dr. Jasna Prezelj, Univerza v Ljubljani in Univerza na Primorskem