75. Občni zbor DMFA Slovenije v Čatežu

Bilten s poročili je zdaj na voljo v pdf obliki

75.  Občni zbor DMFA je potekal 11. novembra 2022 v Čatežu ob Savi. Bilten s poročili o delu društva v zadnjem letu je na voljo v pdf obliki. V nadaljevanju tega prispevka je povzeto dogajanje na Občnem zboru.

Ko je predsednica društva Nežka Mramor Kosta ob drugem preverjanju prisotnosti ugotovila sklepčnost, smo se z minuto molka najprej poklonili preminulim članom društva v zadnjem obdobju, med katerimi so tudi trije častni člani in nekdanji predsedniki društva Peter Gosar (1923-2022), Dušan Modic (1927-2022) in Franc Cvelbar (1932-2021). Med čakanjem na sklepčnost ob 15:30 smo prisotni praznovali 50-let revije Presek s prižiganjem svečk na torti ter prisluhnili predavanju Vlada Batagelja o 60-letnici računalnika ZUSE in zgodovini teoretičnega računalništva v Sloveniji.

Vodenje seje je nato prevzel Boštjan Kuzman kot delovni predsednik, predsednica društva pa je v prvi točki dnevnega reda poročala o zares bogati aktivnosti društva v zadnjem letu. Pri tem je izpostavila vzpostavitev strežnika tekmujem.si, organizacijo Evropske fizikalne olimpijade 2022 v Ljubljani, organizacijo 18 državnih tekmovanj iz znanja, celoletne priprave in odlične rezultate srednješolcev na mednarodnih olimpijadah, izvedbo raznih promocijskih aktivnosti (prireditev Bistroumi, likovni natečaj ob Mednarodnem dnevu matematike, svetovni kvantni dan, tabor MARS, razstava Evropske ženske v matematiki,…), založniško dejavnost (Obzornik in Presek), delovanje v mednarodnih združenjih IMU, EMS, IUPAP, EPS in IAU, ter skrb za Plemljevo vilo in drugo dediščino. Ob koncu je napovedala še nekaj obsežnejših projektov za naslednje obdobje, predvsem organizacijo Evropske matematične olimpijade za dekleta.

Pod točko finančno in poslovno poročilo je tajnik društva Janez Krušič poročal, da ima DMFA Slovenije trenutno 864 članov (v zadnjem letu 17 novih in 35 prenehanj članstev). Občni zbor je soglasno potrdil sklep o višini članarine za leto 2023, ki po novem znaša 25 EUR (polna) oziroma 20 EUR (znižana). Tajnik je predstavil tudi finančno poslovanje zadnjega obdobja, občni zbor pa je soglasno potrdil finančno poročilo za leto 2021 in se seznanil z nekaterimi stroški v prihodnjem obdobju ter z višino kotizacij za tekmovanj.

V imenu statutarne komisije je Ciril Dominko prisotnim predstavil predlog sprememb statuta DMFA Slovenije. Nekatere spremembe so bile nujne zaradi zakonodajnih zahtev: uradno skrajšano ime je po novem Društvo DMFA Slovenije (prej DMFA Slovenije), seje Upravnega odbora in Občnega zbora lahko potekajo na daljavo (o tem presoja Upravni odbor), o nepremičnem premoženju in finančnem načrtu po novem sklepa Občni zbor (prej Upravni odbor), in še nekaj manjših popravkov besedila. Na željo Upravnega odbora pa sta v predlogu novega statuta omenjena tudi nova Pravilnika o izdajanju društvenega glasila in Pravilnika o imenovanju elektorjev za volitve predstavnikov v Državni svet RS, ki ju je predstavila predsednica društva, Komisija za pedagoško dejavnost pa je bila preimenovana v Komisijo za pedagoško dejavnost in založništvo. Spremembe so bile soglasno potrjene.

Društvena priznanja so tokrat prejeli Marija Ahčin, Natalija Uršič, Tanja Veber, Dunja Fabjan, Marjeta Kramar Fijavž, Aleš Mohorič in Milena Strnad. Utemeljitve je prebrala Barbara Rovšek. Več o prejemnikih bo objavljeno v posebnem prispevku. Pri točki pobude članov je nato Izidor Hafner je predlagal, da bi društvo uvedlo nagrade ali priznanja, poimenovana po Ivanu Vidavu, Josipu Plemlju in Francu Močniku, Mitja Rosina pa je predlagal dvodnevno izvedbo srečanja ob Občnem zboru.

Pred volitvami za mandatno obdobje 2022-2024  je Občni zbor najprej podelil razrešnico sedanji predsednici, nato pa je svojo vizijo dela predstavil kandidat za novega predsednika društva prof. dr. Primož Potočnik. Povedal je, da želi nadaljevati s popularizacijo in povezovanjem naših strok, intenzivirati povezovanje in sodelovanje med raziskovalci, pedagogi, študenti in dijaki, povečati število vpisov v društvo, iskati stabilne vire financiranja in skrb posvečatii tekočemu delovanju. Ker je bil za vsako od voljenih funkcij predlagan le en kandidat in drugih kandidatov ni bilo, so bile volitve izvedene hkrati za celoten Upravni odbor, Nadzorni odbor in Častno razsodišče, ki so bili tudi v celoti soglasno izvoljeni.

Ob zaključku Občnega zbora se je sodelavcem za minulo delo zahvalila predsednica Nežka Mramor Kosta, ki je tudi sama prejela šopek zahvale z njihove strani. Občnemu zboru sta sledili še vabljeni znanstveni predavanji Andreja Bauerja z naslovom Matematika volilnih sistemov in Saše Prelovšek Komelj z naslovom Običajni in neobičajni hadroni. Že pred tem so ves dan potekale pedagoške delavnice, ki se jih je udeležilo okoli 60 učiteljev, pripravili pa so jih Matjaž Željko, Barbara Rovšek, Jurij Bajc, Nik Stopar, Andrej Guštin, Dunja Fabjan, Lucija Željko, Nermin Bajramović, Izidor Hafner in Blaž Zupan, prav tako je vzporedno potekala tudi 12. konferenca fizikov v osnovnih raziskavah. Pohvaliti je potrebno še organizacijski odbor (Rok Žitko, Marjeta Kramar Fijavž, Aleš Mohorič, Boštjan Kuzman), ki je na strani DMFA poskrbel za zgledno izvedbo srečanja.

Občni zbor se je zaključil s prijetnim druženjem ob večerji v upanju, da se člani naslednje leto zberemo v še večjem številu in posebej slovesno obeležimo tudi 150 let rojstva našega akad. prof. Josipa Plemlja.

image (20)
Z minuto molka smo se poklonili v zadnjem obdobju preminulim članom društva.
FhXDH9JXgAEBT6x

Ob 50-letnici revije Presek so se prižiganju svečke na torti sedanjemu odgovornemu uredniku Alešu Mohoriču in uredniku za matematiko Boštjanu Kuzmanu pridružili še Vlado Batagelj, član prvega uredniškega odbora (1972), ter nekdanja odgovorna urednika revije Tomaž Pisanski (1974/75) in Zvonko Trontelj (1977/78-1979/80).

 

20221111_160955
Predavanje Vlada Batagelja o 60-letnici računalnika ZUSE
314461769_10159834623819718_3758408881216991626_n
Med številnimi uspešnimi aktivnostmi društva v zadnjem letu je bila tudi organizacija evropske fizikalne olimpijade v Ljubljani
 

 

314483657_10159834625259718_4909909412126636562_n
Podelitev društvenih priznanj
image (21)
Kandidatna lista za volitve

 

IMG_0612
Zahvala predsednici Nežki Mramor Kosta za odlično in izjemno zavzeto delo v njenem mandatu.

 

viber_image_2022-11-11_18-49-30-310 (1)
Vabljeno predavanje Andreja Bauerja o matematiki volilnih sistemov

 Več fotografij je v albumu.