8. 1. 2023

Podeljena priznanja DMFA Slovenije za leto 2022

Prejemniki Marija Ahčin, Dunja Fabjan, Marjeta Kramar Fijavž, Aleš Mohorič, Milena Strnad, Natalija Uršič in Tanja Veber

DMFA Slovenije že od leta 1968 podeljuje društvena priznanja za pedagoške in strokovne prispevke na področju matematike, fizike ali astronomije. Na 75. Občnem zboru DMFA Slovenije v Čatežu ob Savi je komisija za priznanja podelila 7 priznanj.

Prejeli so jih Marija Ahčin, učiteljica matematike in fizike na OŠ Dr. Franceta Prešerna v Ribnici, za dolgoletno kvalitetno delo z učenci in strokovno dejavnost na področju matematike in logike, Dunja Fabjan, doktorica astrofizike in docentka na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani, za kvalitetne priprave mladih astronomov na mednarodna tekmovanja in številne aktivnosti za popularizacijo astronomije, Marjeta Kramar Fijavž, doktorica matematike in izredna profesorica na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, za dejavnosti na področju promocije žensk v matematiki in vsestransko aktivno delovanje v društvu, Aleš Mohorič, doktor fizike in docent na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani, za bogato strokovno dejavnost in dolgoletno uredniško delo pri reviji Presek in drugih društvenih publikacijah, Milena Strnad, magistrica pedagoške matematike, upokojena urednica in avtorica učbenikov, za trajen prispevek k matematičnemu izobraževanju v Sloveniji, Natalija Uršič, učiteljica matematike in fizike na OŠ Toma Brejca v Kamniku, za srčno delo in navduševanje mladih za matematiko ter za uspešno mentorstvo pri tekmovanjih iz razvedrilne matematike, in Tanja Veber, magistrica znanosti in profesorica matematike na I. gimnaziji v Celju, za vsestransko strokovno delo, izjemen pedagoški čut in predanost delu z mladimiIskrene čestitke vsem prejemnikom! 

FhTRsI3WACc5gwe (2)
Prejemniki (od leve proti desni): Marjeta Kramar Fijavž, Dunja Fabjan, Milena Strnad, Aleš Mohorič, Tanja Veber, Natalija Uršič in Marija Ahčin

 Utemeljitve

Marija Ahčin, učiteljica matematike in fizike na OŠ Dr. Franceta Prešerna v Ribnici, prejme priznanje DMFA Slovenije za dolgoletno kvalitetno delo z učenci in strokovno dejavnost na področju matematike in logike.

Marija Ahčin je študij najprej zaključila leta 1983 na takratni Pedagoški akademiji v Ljubljani, leta 2003 pa je diplomirala še na smeri matematika – fizika na sedanji Pedagoški fakulteti. Na OŠ F. Prešerna v Ribnici poučuje že od leta 1984. Ob kvalitetnem rednem pouku matematike in fizike zna učence pritegniti k številnim dodatnim aktivnostim: sodelovanju na tekmovanjih iz matematike, fizike, razvedrilne matematike in logike, izdelovanju poliedrskih jelk in koledarjev ter različnim priložnostnim aktivnostim. Njeni učenci so na državnih tekmovanjih iz matematike, fizike in logike osvojili 18 zlatih priznanj, še vsaj takšno število primerljivih rezultatov pa so na tekmovanjih dosegli tudi v obdobju pred zlatimi priznanji. Gospa Marija Ahčin je tudi širše strokovno aktivna. Z ZRSŠ je sodelovala v projektu računalniško opismenjevanje in pri pripravi nalog za eksterno preverjanje znanja iz matematike za 9. razred, vodila pa je tudi študijsko skupino za matematiko. Večkrat je bila mentorica študentom PEF in učiteljem pripravnikom. Z DMFA Slovenije in ZOTKS že vrsto let sodeluje pri izvedbi tekmovanj, bila je tudi članica komisije za logiko. Svoje delo z učenci je predstavila na različnih strokovnih srečanjih in seminarjih ter v reviji Matematika v šoli, v samozaložbi je izdala tudi več zbirk matematičnih nalog in je avtorica vsebine računalniškega programa Meri, ki je izšel na zgoščenki ZRSŠ. S svojim kvalitetnim delom je zgled tudi sodelavcem na njeni šoli.

 

Dunja Fabjan, doktorica astrofizike in docentka na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani, prejme priznanje DMFA Slovenije za kvalitetne priprave mladih astronomov na mednarodna tekmovanja in aktivnosti za popularizacijo astronomije.

Dunja Fabjan je že od prvega sodelovanja Slovenije na Mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike leta 2013 nepogrešljiva mentorica na teoretičnih pripravah slovenskih tekmovalcev in tekmovalk za mednarodna tekmovanja s področja astronomije. Kljub številnim drugim raziskovalnim in pedagoškim obveznostim dijake in dijakinje na tekmovanja aktivno pripravlja preko predavanj in vaj, zanje pripravlja strokovna gradiva ter sodeluje pri izbirnih postopkih za slovensko ekipo. Izjemni slovenski uspehi na MOAA (enkrat absolutni zmagovalec, 4 zlate, 10 srebrnih, 12 bronastih medalj in številne pohvale) so tudi plod njenega zavzetega dela z mladimi. Kot članica državne tekmovalne komisije redno sodeluje tudi pri Državnem tekmovanju v znanju astronomije in pri izobraževanju osnovnošolskih in srednješolskih učiteljic in učiteljev na področju astronomije, ki jih organizira DMFA Slovenije. Zelo aktivna pa je tudi pri širši popularizaciji astronomije. Že vrsto let skrbi za spletišče Portal v vesolje, na katerem objavlja poljudne prispevke o zanimivih astronomskih temah. Učinkovito pa za popularizacijo uporablja tudi sodobne medije – osebni twitter račun, blog Vesolje v škatli ter zadnji dve leti s sodelavko Marušo Žerjal tudi podkast Temna stran lune, na katerem sta v kratkem času že pridobili stalno občinstvo.

 

DMFA22-kramar

Marjeta Kramar Fijavž, doktorica matematike in izredna profesorica na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, prejme priznanje DMFA Slovenije za dejavnosti na področju promocije žensk v matematiki in vsestransko aktivno delovanje v društvu.

Marjeta Kramar Fijavž je ugledna znanstvenica z mednarodno priznanimi dosežki na področju funkcionalne analize in teorije operatorjev, je tudi soavtorica znanstvene monografije Positive Operator Semigroups: From Finite to Inifinite Dimensions (Springer, 2017, skupaj z A. Batkai in A. Rhandi). Je izjemno aktivna članica društva in je v zadnjih nekaj letih organizirala celo vrsto odmevnih dogodkov in projektov. Je ena izmed pobudnic in ustanovnih članic Odbora za ženske pri DMFA Slovenije, ki ga je od 2017 do 2020 tudi vodila. Leta 2019 je skupaj z Jasno Prezelj in Anjo Petković organizirala mednarodno konferenco Women in Mathematics on the Mediterranean Shores. Ob tej priložnosti je organizirala razširitev mednarodne razstave Women in Mathematics throughout Europe s portreti matematičark iz sredozemskih dežel in skupaj z Jasno Prezelj organizirala postavitve razstave v Portorožu (ob kongresu 8ECM), v Novi Gorici, ter v Ljubljani (na ZRC SAZU, UL PEF in na UL FMF). Razstavo so spremljali tudi številni dogodki o položaju žensk v akademskih poklicih, na katerih je sodelovala kot razpravljalka ali kot soorganizatorka. Leta 2022 je bila imenovana v komisijo za ženske v matematiki pri Evropskem matematičnem združenju (EMS). Bila je glavna pobudnica in v letih 2020 in 2021 tudi soorganizatorka likovnih natečajev ob Mednarodnem dnevu matematike v Sloveniji. Kot članica Upravnega odbora je od leta 2017 dalje pomembno sodelovala tudi pri organizaciji Občnih zborov DMFA in kot podpredsednica v zadnjem mandatnem obdobju izdatno doprinesla k uspešnemu delu društva.

 

Aleš Mohorič, doktor fizike in docent za didaktiko fizike na UL FMF, prejme priznanje DMFA Slovenije za bogato strokovno dejavnost in dolgoletno uredniško delo pri reviji Presek in drugih društvenih publikacijah

Aleš Mohorič je več zaporednih stopenj študija fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani zaključil z doktoratom na temo jedrske magnetne resonance leta 2000, kasneje pa se je začel posvečati predvsem pedagoškemu delu in didaktiki poučevanja fizike. Kot docent za didaktiko fizike je zaposlen na Fakulteti za matematiko in fiziko. Je soavtor (z V. Babičem) kompleta učbenikov Fizika za gimnazije in nekaj zbirk fizikalnih nalog za srednjo šolo pri založbi Mladinska knjiga, ter soavtor več zbirk vaj za študente visokošolskih programov. Od leta 2009 je odgovorni urednik revije Presek, edine slovenske revije za mlade matematike, fizike in astronome, ki jo kljub težkim časom za tiskane medije uspešno ohranja pri življenju ob njeni 50-letnici izhajanja, njegov 14-letni uredniški staž pa je najdaljši v zgodovini revije. V reviji med drugim ureja redno rubriko o naravoslovni fotografiji, v kateri bralcem pojasnjuje zanimive fizikalne pojave. Je tudi urednik za področje fizike pri reviji Obzornik za matematiko in fiziko ter član uredniškega odbora revije Fizika v šoli. S prispevki in predstavitvami o pouku fizike redno sodeluje na različnih seminarjih, strokovnih srečanjih in konferencah v organizaciji DMFA Slovenije in drugih ustanov. Kot član Upravnega odbora DMFA Slovenije je v zadnjem obdobju aktivno sodeloval pri organizaciji številnih društvenih aktivnosti na področju pedagoške dejavnosti in založništva in s tem bistveno prispeval k uspešnemu delu društva.

 

Milena Strnad, magistrica pedagoške matematike, upokojena urednica in avtorica učbenikov, prejme priznanje DMFA Slovenije za trajen prispevek k matematičnemu izobraževanju v Sloveniji

Milena Strnad je leta 1974 diplomirala na Pedagoški akademiji v Ljubljani kot učiteljica matematike in fizike, leta 1979 še kot profesorica matematike s fiziko na Pedagoški fakulteti na Reki, leta 1993 pa je postala magistrica matematičnega izobraževanja na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani, kjer je pridobila tudi naziva predavateljica metodike matematike za izobraževanje (1997) in višja predavateljica za področje Elementarne matematike z didaktiko (2001). 18 let je poučevala matematiko najprej na Gimnaziji Koper, nato na Gimnaziji Bežigrad. Kot področna urednica pri Državni založbi Slovenije je od leta 1991 dalje 15 let vestno skrbela za sodelovanje vrhunskih avtorjev in kvaliteto izdaj predvsem s področja matematike. Kot avtorica ali soavtorica je sodelovala pri kar 206 različnih izdajah matematičnih učbenikov in sorodnih del. Učbeniki in zbirke vaj za matematiko za srednje šole, pri katerih je sodelovala z različnimi soavtorji, so doživeli vrsto ponatisov in prenovljenih izdaj. Zahtevne priredbe tujih učbenikov v široko uporabljani zbirki Presečišče za osnovno šolo je dopolnila z več izvirnimi avtorskimi deli. Njen avtorski učbeniški komplet Stičišče od 5. do 9. razreda osnovne šole je še vedno v rabi. Vse od začetka svojega poklicnega delovanja je bila aktivna tudi v DMFA Slovenije. V obdobju od 1980 do 1983 je bila predsednica takratne koprske podružnice in že leta 1981 je kot Milena Kožar prejela Priznanje DMFA Slovenije za večletno izven šolsko delo z mladimi matematiki in fiziki. Od leta 1986 do 1993 pa je vodila pedagoško sekcijo DMFA Slovenije, v okviru katere je 2 leti organizirala predavanja za srednješolce v Ljubljani, 4 leta predavanja za srednješolske profesorje fizike in 6 let predavanja za srednješolske profesorje matematike, iz katerih je izšlo Permanentno izobraževanje učiteljev, ki še danes poteka na UL FMF pod drugim imenom, organizirala pa je tudi nekaj strokovnih seminarjev za računalniške programe TeX, DOS in Derive. Vrsto strokovnih prispevkov in različnih matematičnih vesti je objavila v revijah Presek, Obzornik za matematiko in fiziko, Proteus, Matematika v šoli in drugje. Člani DMFA Slovenije pa jo dobro poznamo tudi po rednih predstavitvah na naših vsakoletnih strokovnih srečanjih, občnih zborih in na seminarjih za zgodovino matematike, kjer s svojimi spomini na preminule kolege pomembno prispeva k našemu zavedanju o širši slovenski matematično-fizikalni skupnosti.

 

Natalija Uršič, učiteljica matematike in fizike na OŠ Toma Brejca v Kamniku, prejme priznanje DMFA Slovenije za srčno delo in navduševanje mladih za matematiko ter za uspešno mentorstvo pri tekmovanjih iz razvedrilne matematike.

Natalija Uršič je leta 1989 zaključila študij za predmetno učiteljico fizike in matematike na takratni Pedagoški akademiji v Ljubljani, odtlej pa že 35 let poučuje na Osnovni šoli Toma Brejca v Kamniku. Vsa leta dokazuje, da je z vsem srcem predana matematiki in to predanost prenaša tudi učencem. Delo v razredu opravlja odlično. Je izjemno dosledna, a hkrati pripravljena prisluhniti tako učencem z učnimi težavami kot tudi nadarjenim. Z njimi nadgrajevati znanje pri dodatnem pouku, interesnih dejavnosti in dodatnih urah, na katere učenci vsak dan redno prihajajo tako pred poukom kot po njem. Natalija Uršič jih navdušuje s svojim znanjem in pozitivno energijo, ki jo izžareva. Pod njenim mentorstvom se učenci udeležujejo različnih matematičnih tekmovanj in dosegajo zavidljive rezultate na državnem nivoju. Na tekmovanju iz razvedrilne matematike so od leta 2011 osvojili kar 56 zlatih priznanj, s čimer je ena najuspešnejših mentoric tega tekmovanja nasploh. Na šoli je aktivna tudi pri usklajevanju poučevanja matematike po vertikali, zato predstavlja matematika zelo močno področje OŠ Toma Brejca. Učitelje razrednega pouka navdušuje, da vzpodbujajo mlajše učence k dodatnim aktivnostim in veselje do matematike prenesejo na predmetno stopnjo. Za vsemi temi uspehi pa se skriva ogromno veselja, navdušenosti, želje po izpopolnjevanju znanja, strokovnega izobraževanja in motiviranosti za matematiko. Vse našteto pooseblja učiteljica Natalija Uršič.

 

Tanja Veber, magistrica znanosti in profesorica matematike na I. gimnaziji v Celju, prejme priznanje DMFA Slovenije za vsestransko strokovno delo, izjemen pedagoški čut in predanost delu z mladimi

Tanja Veber je diplomirala leta 1999 na Pedagoši fakulteti v Ljubljani in leta 2003 magistrirala na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Mariboru. Od leta 2004 je zaposlena na I. gimnaziji v Celju, kot asistentka pa na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Mariboru od leta 2003 redno sodeluje pri predmetu Didaktika matematike. Njeno delo priča tako o njeni strokovni širini kot tudi o njeni pedagoški in didaktični podkovanosti. Delovanje profesorice Veber v razredu se ne omeji le na sistematično poglabljanje znanja, temveč s spoštljivim in poštenim odnosom privzgaja vrednote in veščine, ki so nujne za celostni razvoj mladega človeka. Prepričljivo nagovarja različne profile učencev: učno šibkejše zna motivirati za delo in hkrati nadarjenim nevsiljivo omogoča razvijanje njihovega potenciala.  Že 15 let predano vodi krožek iz logike, njeni dijaki pa se udeležujejo tudi tekmovanj iz matematike, razvedrilne matematike, hitrega in zanesljivega računanja ter finančne matematike, na katerih so skupaj osvojili že 35 zlatih in 93 srebrnih priznanj, od tega 9 na prvih treh mestih v državi. Njeni dijaki dosegajo nadpovprečne rezultate na maturi in uspešno nadaljujejo študij bodisi doma bodisi v tujini, ena od dijakinj pa je leta 2013 osvojila tudi medaljo na Evropski matematični olimpijadi za dekleta. Ob kvalitetnem delu v šoli že vrsto let uspešno sodeluje tudi z drugimi ustanovami: s CPI in ZRSŠ pri uvajanju Poklicne mature, z Andragoškim centrom Slovenije pri vodenju bralnih krožkov, s projektom E-um pri interaktivnih učnih gradivih, z ZRSŠ pri projektih dela z nadarjenimi in posodobitvi kurikularnega procesa, sodelovala pa je tudi pri pedagoško obarvanih raziskavah Pedagoške fakultete v Ljubljani, Pedagoškega inštituta in Fakultete za naravoslovje in matematiko v Mariboru. S svojim vsestranskim pedagoškim in strokovnim delom, bogatimi izkušnjami ter delovno etiko nagovarja tudi svoje sodelavce v šolskem kolektivu.

 

DMFA Slovenije že od leta 1968 podeljuje društvena priznanja za prispevke na področju matematike, fizike ali astronomije. Priznanja so bila sprva namenjena uspešnim osnovnošolskim in srednješolskim pedagogom, kasneje se je s spremembami pravilnika krog prejemnikov nekoliko razširil. Veljavni pravilnik (2018) predvideva podelitev priznanj posameznikom za uspešno pedagoško delo z mladimi ali za strokovno dejavnost, ter posameznikom ali ustanovam za uspešno sodelovanje z Društvom. Razpis za priznanja je bil objavljen v reviji Obzornik za matematiko in fiziko in na spletnih straneh Društva. Predlog za priznanje lahko vloži vsak član Društva. Pisne utemeljitve je pripravila Komisija za društvena priznanja na osnovi predlogov, ki so jih poslali člani DMFA.

Komisija se zahvaljuje vsem, ki so poslali predloge, in tudi v bodoče vabi širše članstvo k predlaganju kandidatov in kandidatk, ki s kvalitetnim pedagoškim in strokovnim delom izstopajo v svojem okolju. 

Komisija za društvena priznanja 2021-2022:
dr. Nežka Mramor Kosta (predsednica), dr. Barbara Rovšek, dr. Boštjan Kuzman