Jasna Prezelj, 6. 3. 2023

Tekmovanje π

Vabilo k sodelovanju na tekmovanju v določanju približka števila π z merjenjem ali preštevanjem

                                                                  

Letošnji Mednarodni dan matematike 14. marec 2023 poteka pod sloganom "Matematika za vsakogar", ki se mu bomo pri  DMFA Slovenije pridružili. Poleg že tradicionalnega likovnega natečaja, ki bo tudi objavljen na spletnih straneh DMFA Slovenije, vas vabimo k sodelovanju na tekmovanju v določanju približka števila π z merjenjem ali preštevanjem.

Kaj natančno imamo v mislih? Kvadrat z dolžino osnovne stranice r lahko postavimo v krog s polmerom r, na krog čimbolj enakomerno potresemo riževo zrnje in izračunamo razmerje med številom zrnc v krogu in tistim v kvadratu. Lahko primerjamo tudi teži. Izbiramo lahko različne polmere in različne vrste zrnja. Druga možnost je merjenje ploščine kroga tako, da na krog z radijem 1m postavimo centimetersko mrežo in preštejemo kvadratke znotraj, potem pa na na delu do krožnice še milimetrsko mrežo in preštejemo še te manjše kvadratke. Lahko se peljemo s kolesom in izračunamo π glede na to, kolikšna je prevožena razdalja, kolikokrat se je kolo v celoti zavrtelo in kolikšen je njegov premer. Isti poskus lahko večkrat ponovimo. Dopusten je kakršenkoli postopek, ki vključuje merjenje ali preštevanje, dobljene rezultate pa je dopustno računsko obdelati (npr. izračunati povprečje).

 

Natečaj je namenjen skupinam učenk in učencev osnovnih šol in dijakinjam in dijakom srednjih šol v naslednjih kategorijah:

    Kategorija OŠ1 (1.-3. razred): Razredni izdelek 

    Kategorija OŠ2 (4.-6. razred): Razredni izdelek

    Kategorija OŠ3 (7.-9. razred): Razredni izdelek ali izdelek skupine vsaj 5 učencev istega razreda.

    Kategorija SŠ (vsi letniki): Razredni izdelek ali izdelek skupine vsaj 3 dijakov iste šole.

 

Pri razrednem izdelku naj sodeluje celoten razred, mlajšim lahko pomagajo učitelji. Posamezna šola lahko na natečaj prijavi največ 3 izdelke. 

Oddaja izdelkov: Za sodelovanje na natečaju je potrebno oddati  prispevek, v katerem je opis postopka, do 3 fotografije postopka in izračunani približki.  Prispevek skupaj s podatki o avtorjih boste oddali v elektronski obliki (pdf)  najkasneje do 1. marca 2023 preko spletnega obrazca, ki bo aktiven do 28. februarja 2023. Rezultati bodo objavljeni na Mednarodni dan matematike, 14. marca 2023.

 

Strokovna komisija pri DMFA Slovenije bo glede na izvirnost, zanimivost in kvaliteto približka za π izbrala nekaj izdelkov  in jih nagradila s poliedrskimi kompleti in drugimi simboličnimi darili, ki jih bomo predvidoma podelili na prireditvi Bistroumi 2023 v Ljubljani. Kontaktni naslov za morebitna dodatna vprašanja je matematicnidan@dmfa.si .

 

V imenu OM DMFA pripravila Jasna Prezelj