Presekov seminar - 4. srečanje je uspešno za nami

Spoštovani učitelji in učiteljice. Za nami je četrto srečanje Presekovega seminarja za matematiko, fiziko in astronomijo. Na seminarju pretežno obravnavamo matematično-fizikalne teme, povezane s članki iz aktualne številke revije Presek. Seminar vodiva doc. dr. Boštjan Kuzman (UL PEF) in doc. dr. Aleš Mohorič (UL FMF), kot občasni predavatelji sodelujejo avtorji člankov in drugi priložnostni gostje. Srečanja potekajo preko spleta z uporabo Zoom https://uni-lj-si.zoom.us/j/92061216761. Dostop do predavanj je odprt za vse, zato ste toplo vabljeni tudi vsi priložnostni poslušalci. Ob prijavi v KATIS, redni udeležbi in plačilu kotizacije pa boste prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju v obsegu 18h, kar šteje 1 točko po merilih MIZŠ za napredovanje. 

 Naslednja srečanja (Zoom povezava: https://uni-lj-si.zoom.us/j/92061216761 )

 • 5. srečanje: sreda, 3. maj 2023, 17:00-20:00
 • 6. srečanje: sreda, 7. junij 2023, 17:00-20:00
 
Prejšnja srečanja:

4. srečanje, sreda, 8. marec 2023 (posnetek, geslo: xn&2RM@5 ):

 • 17:00 Boštjan Kuzman, Aleš Mohorič: Uvod (novice in zanimivosti iz sveta znanosti, zadnja številka revije Presek)
 • 17:15 Jure Japelj: Projekt GoChile, Alexander Gaydukov: Opazovanje Asteroida Vesta
 • 18:00 Nada Razpet: Starokitajski matematik Liu Hui in v trikotnik včrtani liki
 • 18:30 Boštjan Kuzman: Ponazoritev limite zaporedja (GeoGebrin kotiček, aplet)
 • 19:00 Aleš Mohorič: Mavrica (prosojnice)

 3. srečanje, sreda, 18. januar 2023 (posnetek, geslo: 6t*k!&Lp ):

 • 17:00 Boštjan Kuzman, Aleš Mohorič: Uvod (novice in zanimivosti iz sveta znanosti, zadnja številka revije Presek)
 • 17:30 Simon Čopar: Semaforji in barvanje grafov
 • 18:00 Barbara Rovšek: Mednarodna mladinska naravoslovna olimpijada 2022 v Kolumbiji
 • 18:30 Aleš Mohorič: Drakova enačba (pdf)
 • 19:00 Aleš Mohorič: Galtonova plošča, centralni limitni izrek in difuzija (pdf)
 • 19:25 Boštjan Kuzman: Geometrijska konstrukcija parabole (GeoGebrin kotiček, aplet)

2. srečanje, sreda, 23. november 2022 (posnetek, geslo cc31+du? ):

 • 17:00 Boštjan Kuzman in Aleš Mohorič: Uvod (novice DMFA, zanimivosti iz sveta znanosti, zadnja številka revije Presek)
 • 17:10 Tadej Starčič: Zaporedja in epidemije
 • 17:35 Luka Horjak: Naloga iz mednarodne matematične olimpijade 2022 
 • 18:00 Ema Mlinar: Zveneči kozarci
 • 18:25 Nino Bašič: Distanciranje
 • 19:00 Andrej Guštin: Boke (naravoslovna fotografija)
 • 19:10 Katarina Jelenc: Igra Rimski dvoboj
 • 19:30 Boštjan Kuzman: Kvadratni koren po babilonsko (GeoGebrin kotiček)
1. srečanje, 12. oktober 2022: