Zapustil nas je Bojan Golli, dolgoletni sodelavec pri tekmovanjih iz fizike

Presunjeni smo obstali, ko smo slišali, da nas je zapustil dolgoletni sodelavec, član Oddelka za fiziko in tehniko Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete, izr. prof. dr. Bojan Golli. Dr. Bojan Golli je diplomiral leta 1973 z delom Približek za zvezo med entropijo in dvodelčno gostotno matriko, magistriral 1977 z delom Novi pogoji za dvodelčno gostotno matriko in doktoriral leta 1983 z disertacijo Variacijski račun sipanja piona v modelu s pionskim oblakom okoli golega nukleona in delca delta, vse pod mentorstvom dr. Mitje Rosine. Pretežni del svojega znanstvenega dela je dr. Bojan Golli usmeril v raziskave kiralnih kvarkovskih modelov hadronov. Leta 1975 se je zaposlil kot asistent na takratni FNT, leta 1978 je postal tudi znanstveni sodelavec na IJS. Od 1994 je bil zaposlen na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, kjer je predaval predmete Osnove moderne fizike, Termodinamika in elektromagnetika v poučevanju, Osnove merjenj, Fizikalni eksperimenti I in II, Matematične metode v fiziki, Tokovi in energija v okolju, Matematična fizika in bil mentor številnim diplomantom.

Že od šolskega leta 1976/77 je sodeloval z DMFA Slovenije pri organizaciji in izvedbi tekmovanj v znanju fizike za srednješolce. Rad se je odzval vabilom srednješolskih učiteljev in zanje pripravil kakšno zanimivo predavanje ali pa z njimi reševal tekmovalne naloge na krožkih. Leta 1984 se je prvič z mladimi fiziki udeležil fizikalne olimpijade, leto kasneje pa je bil eden od organizatorjev fizikalne olimpijade v Portorožu. Vse do leta 1998 je vodil slovensko ekipo mladih fizikov na olimpijade. Pri tem ne smemo pozabiti na priprave tekmovalcev za olimpijado, kar vključuje tako reševanje teoretičnih nalog kot tudi pripravo in izvedbo eksperimentalnih. Še lani je kot častni predsednik sodeloval tudi pri Evropski fizikalni olimpijadi v Ljubljani. Mladi tekmovalci ga poznajo predvsem po Zbirkah rešenih nalog s tekmovanj, ki jih je pripravil s soavtorji, in so zbrane v šestih knjigah. Društvena strokovna srečanja in seminarje je pogosto popestril s svojimi zanimivimi predavanji, ljubitelji urejevalnika besedil TEX-a pa ga poznajo tudi kot enega slovenskih pionirjev tega jezika, ki je številnim pomagal narediti prve korake v spoznavanje tega računalniškega orodja.

V zahvalo za njegovo dolgoletno delo smo mu leta 2015 podelili tudi Priznanje DMFA Slovenije.

 

ipho1996low
Bojan Golli (prvi z leve) in slovenska ekipa na Mednarodni olimpijadi iz fizike leta 1996 v Oslu