Nežka Mramor Kosta, 13. 3. 2023

Rezultati tekmovanja π

                                                                  

Na naše vabilo ob Mednarodnem dnevu matematike k računanju približkov števila π z merjenjem ali preštevanjem smo prejeli pet izvirnih in zanimivih rešitve. Prav vse si zaslužijo pohvalo in nagrado za domiselnost in zgledno skupinsko delo.

Najbolj izdelano rešitev so prispevali učenci 8.a razreda Osnovne šole Cerkvenjak-Vitomarci pod mentorstvom učitelja Stanislava Toplaka. Oceno števila π so dobili s preštevanjem kvadratkov kvadratne mreže, ki skupaj pokrivajo četrtino kroga z znano ploščino, izboljšali pa so jo tako, da so na robu lika uporabili finejšo mrežo. Rezultat računa: 3,1410. Posebno pohvalo si zaslužijo za oceno in analizo napake svojega približka.

            Cerkvenjak        

Najbolj izvirno rešitev naloge, izdelane pod mentorstvom Danijele Pezdirc, so prispevali Neža, Živa, Tamara Elena, Domen, Niko in Matjaž, učenci 8. razreda Osnovne šole Globoko. Izmerili so obseg in premer kroga na šolskem športnem igrišču in še 41 okroglih predmetov, ki so jih našli doma - od majhnih kot so smoki, kabel, baterija,... do krožnikov, ponev, globusa,... Tako so dobili celo vrsto približkov števila π s povprečno vrednostjo 3.1243

Danijela Pezdirc

Učenci 8. razreda OŠ Gradec, Mia, Iris, Tjaša, Jona in Lovro, so pod mentorstvom učiteljice Astrid Žibert približek števila π izračunali s pomočjo geometrijske konstrukcije poljskega duhovnika Adama Kochanskega iz 17. stoletja in dobili pet različnih približkov, najboljši (ob nekoliko nerealni predpostavki, da lahko načrtamo krog s polmerom 10km) je 3.14153334, kar se ujema s π celo na prvih štirih decimalkah.

Astrid Žibert

Skupina devetošolcev z OŠ Šmartno pod Šmarno goro je pod mentorstvom Bojane Novak izračunala približke števila π s preštevanjem in tehtanjem. Izdelali so kartonast kvader, ki je imel za osnovno ploskev kvadrat in valj, ki je imel za osnovno ploskev krog s polmerom enakim dolžini stranice kvadrata. Vanj so čimbolj enakomerno natresli riž, testenine in frnikule.  Vse so prešteli in stehtali, nato pa izračunali količnike. Njihov povprečni približek je bil 3.13908709 z napako 0.00250556. Zanimivo je, da so bile napake pri rižu in testeninah pri tehtanju manjše kot pri preštevanju. 

OŠ Šmartno

 Prav posebno pohvalo pa si zaslužijo učenci 4.razreda Waldorfske šole Savinja, ki so, čeprav še ne poznajo decimalnih števil, pod mentorstvom razredničarke Nine Kociper približek števila π dobili tako, da so primerjali število velikih palic mikado, ki jih lahko zložiš v valj (41), in v kvader, ki paše vanj (13).  Dobili so približek 3.153, kar res ni slabo za velike mikado palice!

Waldorfska Šola

Vsem, učenkam, učencem, mentoricam in mentorjem hvala, da ste se lotili našega izziva in iskrene čestitke! Težko prislužene nagrade pa vam pošljemo po pošti na šolo.

 

Ne pozabite na Mednarodni dan matematike 14. marec 2023,  ki letos poteka pod  geslom "Matematika za vsakogar"!

Izkoristite dan za matematično popestritev dolgočasne črne (ali bele) table v vašem razredu in nam pošljite sliko!