Zapustil nas je prof. dr. Marko Petkovšek

Z žalostjo sporočamo, da nas je 24. marca 2023 zapustil Marko Petkovšek, zaslužni profesor na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. Profesor Petkovšek se je rodil leta 1955 in doktoriral leta 1991 na Carnegie Mellon University, Pittsburgh, ZDA. S svojim raziskovanjem na področju simbolnega računanja si je pridobil svetovni ugled. Poleg odmevnih raziskovalnih člankov s tega področja je k njegovi prepoznavnosti prispevala monografija »A=B«, ki jo je s soavtorjema H. S. Wilfom in Doronom Zeilbergerjem izdal pri založbi A K Peters (1996). Vrsto let je bil član uredniških odborov revij Annals of Combinatorics in Advances in Applied Mathematics. Prof. Petkovšek je bil znan tudi po svojem odličnem pedagoškem delu. Bil je mentor številnim študentom, trije njegovi diplomanti pa so prejeli fakultetno Prešernovo nagrado.

Profesor Petkovšek je bil dolgoletni član DMFA Slovenije in je na različne načine aktivno sodeloval pri delu našega društva. Na začetku 1980-tih let je sodeloval pri izvedbi matematičnih tekmovanj za srednješolce in pripravah tekmovalcev za takratna zvezna tekmovanja. Kasneje je večkrat predaval učiteljem na strokovnih srečanjih ob Občnih zborih DMFA, v letih 1991-92 in 2010-12 je bil glavni urednik revij Presek in Obzornik za matematiko in fiziko. Leta 2017 je predaval tudi srednješolcem na taboru MARS. Vrhunsko in mednarodno odmevno znanstveno delo, odlično pedagoško ter vestno in odgovorno strokovno delo prof. Marka Petkovška ostajajo v trajnem spominu.