Mednarodna tekmovanja iz astronomije

Opisana so samo tekmovanja, ki se jih bodo naši tekmovalci predvidoma udeležili v tekočem šolskem letu.

Mednarodna olimpijada iz astronomije in astrofizike

14. mednarodna olimpijada iz astronomije in astrofizike je bila med 13. in 22. septembrom 2020 v Kolumbiji.

Informacije o MOAA na uradni spletni strani tega tekmovanja.

Naloge 10. MOAA najdete tukaj.

Naloge 11. MOAA najdete tukaj.

Sanktpeterburška astronomska olimpijada

Termini 27. Sanktpeterburške astronomske olimpijade (SAO) za šolsko leto 2019/20:

15. 1. 2020 - oddaja nalog izbirnega kroga

3. 2. 2020 - teoretični del zaključnega kroga

Za OŠ na OŠ Turnišče in OŠ Domžale; za SŠ na Gimnaziji Bežigrad.

2. 3. 2020 - praktični del zaključnega kroga

Za OŠ na OŠ Turnišče in OŠ Domžale; za SŠ na Gimnaziji Bežigrad.

Slovenski osnovnošolci in srednješolci se tekmovanja udeležijo skladno z merili izbora.

Rezultati 27. SAO bodo znani predvidoma maja 2020.

Potrdila o sodelovanju na SAO mentorjem in tekmovalcem oz. tekmovalkam podeljuje DMFA SLovenije, priznanja tekmovalcem oz. tekmovalkam pa ruski organizator.

Pravilnik SAO

Najbolje uvrščeni na letošnjem državnem tekmovanju iz znanja astronomije za Dominkova priznanja bodo 12. januarja 2020 povabljeni na 27. SAO. O tem bodo obveščeni mentorji tekmovalcev. Povabljeni tekmovalci, ki želijo sodelovati na SAO, morajo do 15. januarja 2020 poslati rešitve na pripravljenih polah v obliki priimek_ime.pdf na elektronski naslov astro@dmfa.si. Sprejemali bomo samo rešitve na polah z vsemi izpolnjenimi podatki in v obliki pdf.

Naloge 2020

Izbirno tekmovanje

7. in 8. razred OŠ
9. razred OŠ
Srednje šole

Stare naloge

Naloge 2019

Teorija
Naloge za 7. in 8. razred OŠ
Naloge za 9. razred OŠ
Naloge za srednje šole
Naloge za 7. in 8. razred OŠ
Naloge za 9. razred OŠ
Naloge za srednje šole
Izbirno

Na voljo so stare naloge Sanktpeterburške astronomske spletne olimpijade (SAO), ki lahko služijo kot odlična priprava na tekmovanja iz astronomije.

Praktični del

SAO 2018 praktični del za 7. in 8. razred

SAO 2018 praktični del za 9. razred

SAO 2018 praktični del za srednje šole

SAO 2017 praktični del za 7. in 8. razred

SAO 2017 praktični del za 9. razred

SAO 2017 praktični del za srednje šole

Naloge teoretičnega dela finalnega kroga 25. SAO 2018

Naloge za 7. in 8. razred OŠ

Naloge za 9. razred

Naloge srednje šole

Naloge izbirnega kroga 25. SAO 2018

Naloge za 7. in 8. razred OŠ

Naloge za 9. razred OŠ

Naloge za srednje šole

Starejše naloge

Naloge za 7. razred OŠ

Astronomsko tekmovanje treh dežel

V letu 2020 bo tekmovanje konec junija na Hrvaškem.

Lokacija in datum bosta objavljena naknadno. Tekmovanja se bodo udeležili člani olimpijske ekipe in en povabljeni tekmovalec.