Tekmovanje v znanju astronomije za Dominkova priznanja

Zgodovina tekmovanja

Prvo tekmovanje je bilo v šolskem letu 2009/2010.

Cilji tekmovanja

  • Širjenje in poglabljanje znanja astronomije,
  • primerjanje znanja astronomije med dijaki,
  • popularizacija astronomije,
  • odkrivanje in spodbujanje nadarjenih dijakov,
  • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja astronomije,
  • spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij.

Ravni tekmovanja

  • šolsko tekmovanje
  • državno tekmovanje
  • izbirno tekmovanje

Izbirno tekmovanje

Na izbirno tekmovanje se uvrsti osem najbolje uvrščenih tekmovalcev iz znanja astronomije za Dominkova priznanja tekočega šolskega leta v kategoriji tekmovanja za srednje šole. Komisija lahko na izbirno tekmovanje povabi še dijake, ki so v preteklem letu dosegli izjemne rezultate na Mednarodni olimpijadi za astronomijo in astrofiziko, a se niso uvrstili med prvih osem na državnem tekmovanju v tekočem letu. V olimpijsko ekipo se uvrsti do pet tekmovalcev z največ doseženimi točkami oz. največjo vsoto točk, doseženih na državnem tekmovanju iz znanja astronomije in izbirnem tekmovanju.

Mednarodna olimpijada za astronomijo in astrofiziko

Vsako leto se slovenska olimpijska ekipa udeleži mednarodne olimpijade iz astronomije in astrofizike. Tekmovalci nastopajo na olimpijadi kot posamezniki in kot ekipa. Osvojijo lahko zlato, srebrno ali bronasto priznanje ali pohvalo.

Naloge

Naloge za vse ravni tekmovanja pripravi državna tekmovalna komisija.

Vrednotenje izdelkov

Izdelke na šolskem tekmovanju ovrednotijo učitelji šole, na državnem tekmovanju pa državna tekmovalna komisija s sodelavci.

Priznanja

Najuspešnejši tekmovalci na šolskem tekmovanju prejmejo (v skladu s Pravilnikom) bronasto priznanje, na državnem tekmovanju pa zlato ali srebrno priznanje.

Kontakt

DMFA Slovenije
Komisija za tekmovanje v znanju astronomije
Jadranska ulica 19
1000 Ljubljana

Tajnik Komisije:

Andrej Guštin

E-pošta: astro@dmfa.si