Arhiv novic

12. 3. 2020

Odpoved Messierovega maratona!

Zaradi razglasitve epidemije, zaprtja šol in ukinitve obšolskih dejavnosti je Messierov maraton odpovedan. Odpoved je dokončna in ni nadomestnega termina.

Pojasnilo glede izbirnega postopka za MOAA 2020.

Tekmovalna komisija za astronomijo se je zaradi velike gostote drugih tekmovanj (matematika, fizika …) v prihodnjih mesecih odločila, da opazovalni del izbirnega postopka za MOAA 2020 v celoti odpade. To pomeni, da bodo za uvrstitev v ekipo štele točke državnega tekmovanja, izbirnega testa in Sanktpeterburške olimpijade SAO.

Rezultati SAO bodo znani predvidoma 22. marca. Takrat bomo po tudi objavili končne rezultate izbirnega postopka in razglasili člane ekipe za MOAA.

26. 3. 2020

Znana je ekipa za MOAA 2020!

Po napornem izbirnem postopku so se v slovensko olimpijsko ekipo za Mednarodno olimpijado iz astronomije in astrofizike 2020 uvrstili Vid Kavčič, Sr. šola Črnomelj, Simon Bukovšek, Gimnazija Kranj, Urban RazpotnikDomen Lisjak in Urša Mati Djuraki, vsi Gimnazija Bežigrad, Gimnazija.

 

25. 3. 2020

Rezultati 27. sanktpeterburške astronomske olimpijade

25. marca 2020 so organizatorji Sanktpeterburške astronomske olimpijade (SAO) objavili končne rezultate letošnje že 27. SAO. Naši tekmovalci in tekmovalke so se odlično odrezali. V kategoriji 8. razredov je Tomaž Holc, OŠ Breg, Ptuj, prejel zlato medaljo, Žan Arsov, OŠ Brezovica pri Ljubljani, in Elizabeta Končan, OŠ Cvetka Golarja, Škofja Loka, pa sta prejela bronasto medaljo. V kategoriji 9. razredov je Peter Andolšek, OŠ dr. Franceta Prešerna, Ribnica, prejel srebrno medaljo, Brest Lenarčič, OŠ Kozje, pa bronasto medaljo. V kategoriji srednjih šol je Vid Kavčič, Sr. šola Črnomelj, prejel srebrno medaljo, Marcel Malovrh, Gimnazija Kranj, pa bronasto medaljo. Vsem tekmovalcem in tekmovalkam, mentorjem in mentoricam čestitamo za izjemen uspeh!

Uradni rezultati tukaj.

27. 1. 2020

Vabilo na izobraževanje za srednješolske učitelje/učiteljice fizike

ELETTRA-INFN v marcu 2020 organizira izobraževanje srednješolskih učiteljev/učiteljic fizike s področja jedrske fizike in sorodnih ved. Podrobnosti tukaj.

23. 1. 2020

Messierov maraton 2020

DMFA Slovenije in Astronomsko amatersko društvo Teleskop vabita na Messierov maraton, ki bo 21./22. marca 2020 na Trnovem nad Novo Gorico. Letos smo pripravili poseben izziv za šole - tekmovanje šolskih skupin v iskanju Messierovih objektov. S tem izzivom bi radi šole, mentorje in mlade astronome spodbudili k aktivnejšemu prakticiranju opazovalne astronomije. Šolske skupine bodo tekmovale po pravilih za Messierov maraton, le da bodo v posamezni ekipi oz. na enem teleskopu lahko trije tekmovalci. 

Prijave šolskih skupin (šola, člani ekipe) pošljite na astro@dmfa.si.

Posamezna šola lahko prijavi več ekip.

Prijavnine ni.

Nadomestni termin za Messierov maraton je 28./29. marec na isti lokaciji.

 

Splošna pravila Messierovega maratona

  1. Cilj tekmovanja je najti čim več Messierovih objektov v času tekmovanja (od mraka do zore). Zmagovalec/zmagovalka Messierovega maratona je tisti/tista, ki je v krajšem času našel/našla več objektov. Če je našlo več tekmovalcev/tekmovalk enako število objektov, se pri razvrstitvi upošteva čas potrditve zadnjega objekta.
  2. Vsak tekmovalec/tekmovalka opazuje samostojno. Ker je Messierov maraton del izbirnega postopka za ekipo MOAA, pomočniki/pomočnice niso dovoljeni/dovoljene.
  3. Na enem teleskopu lahko tekmuje le en tekmovalec oz. tekmovalka.
  4. Uporaba funkcije GO-TO ni dovoljena.
  5. Tekmovalec/tekmovalka razen teleskopa lahko uporablja še binokular (dvogled), vendar mora vse objekte sodniku/sodnici pokazati skozi isti teleskop.
  6. Tekmujemo s 110 objekti, kar pomeni, da za M 102 štejemo NGC 5866 v Zmaju.
  7. Najdene objekte potrjuje sodnik/sodnica. Njegova oz njena odločitev je končna.
  8. Sodnik/sodnica oznani začetek in konec tekmovanja ter morebitne vmesne odmore ali prekinitve, če so le te potrebne.
  9. Tekmovalci/tekmovalke morajo uporabljati svetila zastrta z rdečim filtrom. Svetila z belo svetlobo niso dovoljena!
  10. Objekt, ki ga tekmovalec/tekmovalka prijavlja, naj bo v sredini zornega polja. Če je v zornem polju več Messierovih objektov hkrati, je tekmovalec dolžan posamezne objekte identificirati sodniku/sodnici.

 

23. 1. 2020

Rezultati izbirnega dela SAO

Znani so rezultati izbirnega dela 27. sanktpeterburške astronomske olimpijade SAO: http://school.astro.spbu.ru/?q=node/593.

Na teoretični del SAO so se uvrstili tisti tekmovalci, ki so dosegli 20 ali več točk.

Termini teoretičnega in praktičnega kroga

Srednje šole

3. 2. 2020, 15.00, Gimnazija  Bežigrad, Ljubljana - teoretični del zaključnega kroga.

2. 3. 2020, 15.00, Gimnazija  Bežigrad, Ljubljana - praktični del zaključnega kroga.

Osnovne šole

Severovzhodna Slovenija

3. 2. 2020, 15.00, OŠ Turnišče, Turnišče - teoretični del zaključnega kroga.

2. 3. 2020, 15.00, OŠ Turnišče, Turnišče - praktični del zaključnega kroga.

Osrednja in zahodna Slovenija

3. 2. 2020, 15.00, OŠ Domžale, Domžale - teoretični del zaključnega kroga.

2. 3. 2020, 15.00, OŠ Domžale, Domžale - praktični del zaključnega kroga.

Prijavo tekmovalcev oz. tekmovalk na tekmovanje opravi tekmovalna komisija pri DMFA Slovenije.

Mentorji/mentorice naj svojih tekmovalcev/tekmovalk ne prijavljajo na Ruskem strežniku!

O podrobnostih tekmovanja bodo mentorji obveščeni po elektronski pošti.

 

3. 10. 2019

Tekmovanje iz znanja astronomije - pomembno obvestilo!

Z letošnjim šolskim letom pri tekmovanju iz znanja astronomije v srednjih šolah uvajamo dve tekmovalni skupini.

1. skupina je namenjena 1. in 2. letnikom, 2. tekmovalna skupina pa 3. in 4. letnikom. Tekmovalci oz. tekmovalke iz 1. in 2. letnika sicer lahko tekmujejo v 2. skupini, a morajo biti v to skupino prijavljeni/prijavljene na vseh ravneh tekmovanja.

Izbirnega postopka za olimpijsko ekipo za MOAA se lahko udeležijo vsi prejemniki oz. vse prejemnice zlatih priznanj iz 2. tekmovalne skupine za srednje šole na tekočem državnem tekmovanju iz znanja astronomije oz. 15 najbolje uvrščenih iz 2. skupine, če je zlatih priznanj manj kot 15. Poleg tega se izbirnega postopka udeleži še 10 najbolje uvrščenih dijakov/dijakinj 1. tekmovalne skupine za srednje šole na tekočem državnem tekmovanju iz znanja astronomije.

Sebastjan Zamuda je za pomoč pri pripravah na državno tekmovanje pripravil spisek enačb, ki jih lahko dobite tukaj.

V nadaljevanju je kratek opis pričakovanih znanj za 1. in 2. skupino.

 

1. skupina (1. in 2. letnik)

Pričakovanja znanja

Naloge izbirnega tipa

Splošno znanje na vseh področjih astronomije in astrofizike.

Računske naloge

Osnove orientacije na Zemlji (smeri neba, zemljepisna širina in dolžina, vrtenje Zemlje in čas, koledar in letni časi, sence).

Osnove orientacije po nebu in glavne točke ter kroge na nebesni krogli (nebesni poli, zenit in nadir, višina nebesnih teles, višina polov v danem opazovališču, nebesni ekvator, ekliptika, nebesni meridijan).

Dinamika neba (kulminacija, vzid in zaid nebesnih teles).

Raba vrtljive zvezdne karte.

Gravitacijski zakon.

Keplerjevi zakoni.

Virialni teorem.

Paralaksa.

Osnove optike (teleskopi, fotografske metode v astronomiji).

 

2. skupina (3. in 4. letnik)

Za to skupino pridejo v poštev vsa znanja, ki so zahtevana za Mednarodno olimpijado iz astronomije in astrofizike. Glej tukaj.

 

7. 9. 2019

Pomembno obvestilo za srednješolske mentorje/mentorice!

V šolskem letu 2019/20 bo tekmovanje iz znanja astronomije za srednje šole in gimnazije potekalo v dveh tekmovalnih skupinah.

1, skupina je namenjena dijakom in dijakinjam 1. in 2. letnikov, 2. tekmovalna skupina pa 3. in 4. letnikom srednjih šol oz. gimnazij.

Naloge v 1. skupini bodo prilagojene nivoju znanja 1. in 2. letnikov. S tem želimo spodbuditi dijake in dijakinje k večji udeležbi na tekmovanju iz znanja astronomije, saj je bila enotna skupina za marsikaterega srednješolca oz. srednješolko pretežka. Upamo, da bo tako tudi prehod iz osnovnošolskega tekmovanja na srednješolski nivo lažji.

Spremembe so objavljene v pravilniku tekmovanja in tudi v razpisu za izbiro ekipe za mednarodna tekmovanja.

Še eno pojasnilo.

Čas trajanja šolskega tekmovanja iz znanja astronomije bo v vseh tekmovalnih skupinah 60 minut.

27. 8. 2019

Slovenija pod skupnim nebom!

Na pobudo Zorka Vičarja vabimo šole in astronomska društva k izvedbi sočasnega javnega opazovanja neba in planetov. Dogodek bo 6. septembra 2019 v večernih urah. Podrobnosti so objavljne v revijah Presek in Spika ter na spletni strani Portal v vesolje, kjer lahko svoje opazovanje tudi prijavite ali poiščete lokacije drugih organizatorjev.