15. 2. 2022

Tekmovanje MaOŠ v šolskem letu 2021/22

Spoštovani vodje tekmovanj iz matematike.

 V novem šolskem letu je zaradi spremembe krovnega pravilnika o tekmovanjih, tudi pri tekmovanju za Vegova priznanja nekaj sprememb.

Po novem se bodo državnega tekmovanja udeležili le učenci 6., 7., 8. in 9. razreda. Ker pravilnik predvideva skupno do največ 500 tekmovalcev skupaj za 6. in 7. razred ter do 500 tekmovalcev skupaj za 8. in 9 razred, smo uvedli regijsko tekmovanje za omenjene razrede. Učenci do 5. razreda bodo imeli le šolsko tekmovanje.

Ker je tekmovanje do 7. razreda interesno, za 8. in 9. pa selekcijsko, imate na Infoserverju dve različni vlogi za ločeno urejanje. Če vloge še nimate dodeljene, se prosimo obrnite na vašega ravnatelja. Tekmovanje se za vse učence, kot do sedaj, odvija na isti dan, šolska tekmovalna komisija je lahko ista pri obeh vlogah. Prijavnina se za učence 8. in 9. razreda ne plačuje.

 Predlog vsebin za obe regijsko in državno raven tekmovanja  je objavljen za 8. in 9. razred na povezavi:

https://www.dmfa.si/Tekmovanja/MaOS/VsebinskiProgram.aspx

za 6. in 7. razred pa na povezavi:

https://www.dmfa.si/Tekmovanja/MaOSK/VsebinskiProgram.aspx

Predlagani organizatorji regijskega tekmovanja ste lanskoletni organizatorji državnega. Večina se je že odzvala in organizacijo potrdila. Regije regijskega tekmovanja so namreč enake lanskoletnim državnim. Ker imamo 7 državnih tekmovališč in še ne vseh organizatorjev, vas naprošamo,  če nekateri izmed vas lahko izpeljete tudi državno. Vrednotenje državnega poteka centralno v domeni državne tekmovalne komisije in ne po šolah organizatoricah, medtem ko se regijsko tekmovanje vrednoti po regijah.

Zahvaljujemo se vam za pomoč in sodelovanje in želimo vse dobro v prihajajočem letu.

Komisija MaOŠ